Optymalizacja MyBB - dyskusja

Założony przez mccn.

Kilka szczegółów o moim forum:
wersja skryptu MyBB: 1.4.6
wersja bazy MySQL, Postgre: MySQLi 5.1.31
wersja używanego PHP: 5.2.9
adres forum: http://forum.tibiaserv.pl
firma hostingowa: http://linuxpl.com
opis problemu:

Witam,
chciałbym aby ktoś kompetentny sprawdził czy moje forum jest dobrze zoptymalizowane i czy wtyczki, które są zainstalowane nie są złe. Adres:
http://forum.tibiaserv.pl/diagnostics.php , czy można coś usprawnić itp.

oraz wyciąg z debug:
Kod:
MyBB Debug Information
Page Generation
Page Generation Statistics
Page Generation Time:     0.172413110733 seconds     No. DB Queries:     125
PHP Processing Time:     0.1608233 seconds (93.28%)     DB Processing Time:     0.0115898 seconds (6.72%)
Extensions Used:     mysqli, xml     Global.php Processing Time:     0.0986490 seconds
PHP Version:     5.2.9     Server Load:     Nieznany
GZip Encoding Status:     Disabled     No. Templates Used:     58 (44 Cached / 21 Manually Loaded)
Memory Usage:     6,25 MB (6553600 bytes)     Memory Limit:     128M
Database Connections (1 Total)
[READ] [email protected] (Connected in 0s)

Database Queries (125 Total)
#1 - Write Query
SET NAMES 'utf8'
Query Time: 8.9168548584E-5

#2 - Select Query
SELECT * FROM mybb_sessions WHERE sid='cc1c52c40a606372e3e3366264da859a' AND ip='89.228.142.138' LIMIT 1
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
                            Impossible WHERE noticed after reading const tables
Query Time: 0.00047492980957

#3 - Select Query
SELECT u.*, f.* FROM mybb_users u LEFT JOIN mybb_userfields f ON (f.ufid=u.uid) WHERE u.uid='1' LIMIT 1
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
u     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
f     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     Using index
Query Time: 0.000319004058838

#4 - Write Query
DELETE FROM mybb_sessions WHERE uid='1'
Query Time: 0.000105857849121

#5 - Write Query
REPLACE INTO mybb_sessions SET `uid`='1',`sid`='75f228d9de462ad950d79303c080aa4d',`time`='1242410664',`ip`='89.228.142.138',`location`='/index.php?debug=1',`useragent`='Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10 (.NET CLR ',`location1`='0',`location2`='0',`nopermission`='0'
Query Time: 0.00020694732666

(Plugin Hook: global_start)
#6 - Select Query
SELECT * FROM mybb_ems ORDER BY `order` ASC
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_ems     system                     0     const row not found
Query Time: 7.29560852051E-5

(Plugin Hook: global_start)
#7 - Select Query
SELECT template FROM mybb_templates WHERE title='boardmessage_styles' AND sid IN ('-2','-1','') ORDER BY sid DESC LIMIT 1
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_templates     ALL                     617     Using where; Using filesort
Query Time: 4.29153442383E-5

(Plugin Hook: global_start)
#8 - Select Query
SELECT template FROM mybb_templates WHERE title='global_headerwarnlevel' AND sid IN ('-2','-1','') ORDER BY sid DESC LIMIT 1
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_templates     ALL                     617     Using where; Using filesort
Query Time: 7.29560852051E-5

#9 - Select Query
SELECT name, tid, properties, stylesheets FROM mybb_themes WHERE tid='8' LIMIT 1
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_themes     const     PRIMARY     PRIMARY     2     const     1     
Query Time: 4.50611114502E-5

#10 - Select Query
SELECT title,template FROM mybb_templates WHERE title IN ('' ,'index' ,'index_whosonline' ,'index_welcomemembertext' ,'index_welcomeguest' ,'index_whosonline_memberbit' ,'forumbit_depth1_cat' ,'forumbit_depth1_forum' ,'forumbit_depth2_cat' ,'forumbit_depth2_forum' ,'forumbit_depth1_forum_lastpost' ,'forumbit_depth2_forum_lastpost' ,'index_modcolumn' ,'forumbit_moderators' ,'forumbit_subforums' ,'index_welcomeguesttext' ,'index_birthdays_birthday' ,'index_birthdays' ,'index_pms' ,'index_loginform' ,'index_logoutlink' ,'index_stats' ,'forumbit_depth3' ,'forumbit_depth3_statusicon' ,'index_boardstats' ,'css' ,'headerinclude' ,'header' ,'footer' ,'gobutton' ,'htmldoctype' ,'header_welcomeblock_member' ,'header_welcomeblock_guest' ,'header_welcomeblock_member_admin' ,'global_pm_alert' ,'global_unreadreports' ,'nav' ,'nav_sep' ,'nav_bit' ,'nav_sep_active' ,'nav_bit_active' ,'footer_languageselect' ,'header_welcomeblock_member_moderator' ,'redirect' ,'error') AND sid IN ('-2','-1','6') ORDER BY sid ASC
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_templates     ALL                     617     Using where; Using filesort
Query Time: 0.000115156173706

(Plugin Hook: index_start)
#11 - Select Query
SELECT uid, username, usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE lastactive > 1242324264 ORDER BY username ASC
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     ALL                     150     Using where; Using filesort
Query Time: 0.000937938690186

(Plugin Hook: index_start)
#12 - Select Query
SELECT template FROM mybb_templates WHERE title='online_today_index' AND sid IN ('-2','-1','6') ORDER BY sid DESC LIMIT 1
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_templates     ALL                     617     Using where; Using filesort
Query Time: 4.72068786621E-5

(Plugin Hook: index_start)
#13 - Select Query
SELECT title, namestyle, gid FROM mybb_usergroups WHERE gid!=1 ORDER BY isbannedgroup ASC, showforumteam DESC, disporder ASC, usertitle ASC
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_usergroups     ALL     PRIMARY                 9     Using where; Using filesort
Query Time: 4.60147857666E-5

(Plugin Hook: index_start)
#14 - Select Query
SELECT template FROM mybb_templates WHERE title='usergroup_legend' AND sid IN ('-2','-1','6') ORDER BY sid DESC LIMIT 1
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_templates     ALL                     617     Using where; Using filesort
Query Time: 4.19616699219E-5

(Plugin Hook: index_start)
#15 - Select Query
SELECT t.subject,t.username,t.uid,t.tid,t.fid,t.lastpost,t.lastposter,t.lastposteruid,t.replies,tr.uid AS truid,tr.dateline,f.name FROM mybb_threads t LEFT JOIN mybb_threadsread tr ON (tr.tid=t.tid AND tr.uid='1') LEFT JOIN mybb_forums f ON (f.fid = t.fid) WHERE t.visible='1' AND t.closed NOT LIKE 'moved|%' ORDER BY t.lastpost DESC LIMIT 0,11
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
t     ALL                     99     Using where; Using filesort
tr     eq_ref     tid     tid     8     julek12_mybb.t.tid,const     1     
f     eq_ref     PRIMARY     PRIMARY     2     julek12_mybb.t.fid     1     
Query Time: 0.000123023986816

(Plugin Hook: index_start)
#16 - Select Query
SELECT template FROM mybb_templates WHERE title='prostats_readstate_icon' AND sid IN ('-2','-1','6') ORDER BY sid DESC LIMIT 1
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_templates     ALL                     617     Using where; Using filesort
Query Time: 6.38961791992E-5

(Plugin Hook: index_start)
#17 - Select Query
SELECT template FROM mybb_templates WHERE title='prostats_newthreads_specialchar' AND sid IN ('-2','-1','6') ORDER BY sid DESC LIMIT 1
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_templates     ALL                     617     Using where; Using filesort
Query Time: 4.50611114502E-5

(Plugin Hook: index_start)
#18 - Select Query
SELECT username,usergroup,displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '1'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.29153442383E-5

(Plugin Hook: index_start)
#19 - Select Query
SELECT username,usergroup,displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '1'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 3.981590271E-5

(Plugin Hook: index_start)
#20 - Select Query
SELECT template FROM mybb_templates WHERE title='prostats_newthreads_row' AND sid IN ('-2','-1','6') ORDER BY sid DESC LIMIT 1
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_templates     ALL                     617     Using where; Using filesort
Query Time: 4.81605529785E-5

(Plugin Hook: index_start)
#21 - Select Query
SELECT username,usergroup,displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '65'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.91142272949E-5

(Plugin Hook: index_start)
#22 - Select Query
SELECT username,usergroup,displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '65'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.10079956055E-5

(Plugin Hook: index_start)
#23 - Select Query
SELECT username,usergroup,displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '12'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.98294830322E-5

(Plugin Hook: index_start)
#24 - Select Query
SELECT username,usergroup,displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '65'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.00543212891E-5

(Plugin Hook: index_start)
#25 - Select Query
SELECT username,usergroup,displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '139'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.91142272949E-5

(Plugin Hook: index_start)
#26 - Select Query
SELECT username,usergroup,displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '15'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.29153442383E-5

(Plugin Hook: index_start)
#27 - Select Query
SELECT username,usergroup,displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '12'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 5.10215759277E-5

(Plugin Hook: index_start)
#28 - Select Query
SELECT username,usergroup,displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '12'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.57763671875E-5

(Plugin Hook: index_start)
#29 - Select Query
SELECT username,usergroup,displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '133'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.88758087158E-5

(Plugin Hook: index_start)
#30 - Select Query
SELECT username,usergroup,displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '133'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.10079956055E-5

(Plugin Hook: index_start)
#31 - Select Query
SELECT username,usergroup,displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '78'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.88758087158E-5

(Plugin Hook: index_start)
#32 - Select Query
SELECT username,usergroup,displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '130'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.00543212891E-5

(Plugin Hook: index_start)
#33 - Select Query
SELECT username,usergroup,displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '53'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.91142272949E-5

(Plugin Hook: index_start)
#34 - Select Query
SELECT username,usergroup,displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '130'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.00543212891E-5

(Plugin Hook: index_start)
#35 - Select Query
SELECT username,usergroup,displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '4'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.91142272949E-5

(Plugin Hook: index_start)
#36 - Select Query
SELECT username,usergroup,displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '130'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.00543212891E-5

(Plugin Hook: index_start)
#37 - Select Query
SELECT username,usergroup,displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '107'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.98294830322E-5

(Plugin Hook: index_start)
#38 - Select Query
SELECT username,usergroup,displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '1'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.00543212891E-5

(Plugin Hook: index_start)
#39 - Select Query
SELECT username,usergroup,displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '24'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.91142272949E-5

(Plugin Hook: index_start)
#40 - Select Query
SELECT username,usergroup,displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '24'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.2200088501E-5

(Plugin Hook: index_start)
#41 - Select Query
SELECT template FROM mybb_templates WHERE title='prostats_newthreads' AND sid IN ('-2','-1','6') ORDER BY sid DESC LIMIT 1
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_templates     ALL                     617     Using where; Using filesort
Query Time: 4.91142272949E-5

(Plugin Hook: index_start)
#42 - Select Query
SELECT uid,regdate,username,usergroup,displaygroup FROM mybb_users ORDER BY uid DESC LIMIT 0,12
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     index         PRIMARY     4         12     
Query Time: 4.72068786621E-5

(Plugin Hook: index_start)
#43 - Select Query
SELECT template FROM mybb_templates WHERE title='prostats_newmembers_row' AND sid IN ('-2','-1','6') ORDER BY sid DESC LIMIT 1
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_templates     ALL                     617     Using where; Using filesort
Query Time: 4.91142272949E-5

(Plugin Hook: index_start)
#44 - Select Query
SELECT template FROM mybb_templates WHERE title='prostats_newmembers' AND sid IN ('-2','-1','6') ORDER BY sid DESC LIMIT 1
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_templates     ALL                     617     Using where; Using filesort
Query Time: 4.6968460083E-5

(Plugin Hook: index_start)
#45 - Select Query
SELECT template FROM mybb_templates WHERE title='prostats_onerowextra' AND sid IN ('-2','-1','6') ORDER BY sid DESC LIMIT 1
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_templates     ALL                     617     Using where; Using filesort
Query Time: 4.10079956055E-5

(Plugin Hook: index_start)
#46 - Select Query
SELECT t.subject,t.tid,t.replies,t.lastpost,tr.uid AS truid,tr.dateline FROM mybb_threads t LEFT JOIN mybb_threadsread tr ON (tr.tid=t.tid AND tr.uid='1') LEFT JOIN mybb_forums f ON (f.fid = t.fid) WHERE t.visible='1' AND t.closed NOT LIKE 'moved|%' ORDER BY t.replies DESC LIMIT 0,5
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
t     ALL                     99     Using where; Using filesort
tr     eq_ref     tid     tid     8     julek12_mybb.t.tid,const     1     
f     eq_ref     PRIMARY     PRIMARY     2     julek12_mybb.t.fid     1     Using index
Query Time: 5.19752502441E-5

(Plugin Hook: index_start)
#47 - Select Query
SELECT template FROM mybb_templates WHERE title='prostats_mostreplies_row' AND sid IN ('-2','-1','6') ORDER BY sid DESC LIMIT 1
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_templates     ALL                     617     Using where; Using filesort
Query Time: 4.6968460083E-5

(Plugin Hook: index_start)
#48 - Select Query
SELECT template FROM mybb_templates WHERE title='prostats_mostreplies' AND sid IN ('-2','-1','6') ORDER BY sid DESC LIMIT 1
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_templates     ALL                     617     Using where; Using filesort
Query Time: 4.79221343994E-5

(Plugin Hook: index_start)
#49 - Select Query
SELECT username,postnum,uid,usergroup,displaygroup FROM mybb_users ORDER BY postnum DESC LIMIT 0,5
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     ALL                     150     Using filesort
Query Time: 4.41074371338E-5

(Plugin Hook: index_start)
#50 - Select Query
SELECT template FROM mybb_templates WHERE title='prostats_topposters_row' AND sid IN ('-2','-1','6') ORDER BY sid DESC LIMIT 1
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_templates     ALL                     617     Using where; Using filesort
Query Time: 3.981590271E-5

(Plugin Hook: index_start)
#51 - Select Query
SELECT template FROM mybb_templates WHERE title='prostats_topposters' AND sid IN ('-2','-1','6') ORDER BY sid DESC LIMIT 1
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_templates     ALL                     617     Using where; Using filesort
Query Time: 4.10079956055E-5

(Plugin Hook: index_start)
#52 - Select Query
SELECT template FROM mybb_templates WHERE title='prostats_tworowextra' AND sid IN ('-2','-1','6') ORDER BY sid DESC LIMIT 1
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_templates     ALL                     617     Using where; Using filesort
Query Time: 3.981590271E-5

(Plugin Hook: index_start)
#53 - Select Query
SELECT t.subject,t.tid,t.lastpost,t.views,tr.uid AS truid,tr.dateline FROM mybb_threads t LEFT JOIN mybb_threadsread tr ON (tr.tid=t.tid AND tr.uid='1') LEFT JOIN mybb_forums f ON (f.fid = t.fid) WHERE t.visible='1' AND t.closed NOT LIKE 'moved|%' ORDER BY t.views DESC LIMIT 0,5
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
t     ALL                     99     Using where; Using filesort
tr     eq_ref     tid     tid     8     julek12_mybb.t.tid,const     1     
f     eq_ref     PRIMARY     PRIMARY     2     julek12_mybb.t.fid     1     Using index
Query Time: 4.88758087158E-5

(Plugin Hook: index_start)
#54 - Select Query
SELECT template FROM mybb_templates WHERE title='prostats_mostviews_row' AND sid IN ('-2','-1','6') ORDER BY sid DESC LIMIT 1
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_templates     ALL                     617     Using where; Using filesort
Query Time: 4.50611114502E-5

(Plugin Hook: index_start)
#55 - Select Query
SELECT template FROM mybb_templates WHERE title='prostats_mostviews' AND sid IN ('-2','-1','6') ORDER BY sid DESC LIMIT 1
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_templates     ALL                     617     Using where; Using filesort
Query Time: 4.81605529785E-5

(Plugin Hook: index_start)
#56 - Select Query
SELECT u.uid,u.username,u.usergroup,u.displaygroup,count(*) as refcount FROM mybb_users u LEFT JOIN mybb_users r ON (r.referrer = u.uid) WHERE r.referrer = u.uid GROUP BY r.referrer DESC ORDER BY refcount DESC LIMIT 0 ,5
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
r     ALL                     150     Using temporary; Using filesort
u     eq_ref     PRIMARY     PRIMARY     4     julek12_mybb.r.referrer     1     
Query Time: 4.50611114502E-5

(Plugin Hook: index_start)
#57 - Select Query
SELECT template FROM mybb_templates WHERE title='prostats_topreferrers_row' AND sid IN ('-2','-1','6') ORDER BY sid DESC LIMIT 1
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_templates     ALL                     617     Using where; Using filesort
Query Time: 4.6968460083E-5

(Plugin Hook: index_start)
#58 - Select Query
SELECT template FROM mybb_templates WHERE title='prostats_topreferrers' AND sid IN ('-2','-1','6') ORDER BY sid DESC LIMIT 1
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_templates     ALL                     617     Using where; Using filesort
Query Time: 4.19616699219E-5

(Plugin Hook: index_start)
#59 - Select Query
SELECT template FROM mybb_templates WHERE title='prostats' AND sid IN ('-2','-1','6') ORDER BY sid DESC LIMIT 1
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_templates     ALL                     617     Using where; Using filesort
Query Time: 4.50611114502E-5

#60 - Select Query
SELECT s.sid, s.ip, s.uid, s.time, s.location, s.location1, u.username, u.invisible, u.usergroup, u.displaygroup FROM mybb_sessions s LEFT JOIN mybb_users u ON (s.uid=u.uid) WHERE s.time>'1242409764' ORDER BY u.username ASC, s.time DESC
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
s     range     time     time     8         4     Using where; Using temporary; Using filesort
u     eq_ref     PRIMARY     PRIMARY     4     julek12_mybb.s.uid     1     
Query Time: 0.000468015670776

#61 - Select Query
SELECT f.*, fr.dateline AS lastread FROM mybb_forums f LEFT JOIN mybb_forumsread fr ON (fr.fid=f.fid AND fr.uid='1') WHERE f.active != 0 ORDER BY pid, disporder
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
f     ALL                     64     Using where; Using filesort
fr     eq_ref     fid     fid     8     julek12_mybb.f.fid,const     1     
Query Time: 0.000186920166016

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#62 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '0'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
                            Impossible WHERE noticed after reading const tables
Query Time: 9.3936920166E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#63 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '13'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.29153442383E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#64 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '12'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.29153442383E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#65 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '0'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
                            Impossible WHERE noticed after reading const tables
Query Time: 6.07967376709E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#66 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '0'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
                            Impossible WHERE noticed after reading const tables
Query Time: 4.10079956055E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#67 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '1'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.79221343994E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#68 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '0'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
                            Impossible WHERE noticed after reading const tables
Query Time: 5.50746917725E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#69 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '0'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
                            Impossible WHERE noticed after reading const tables
Query Time: 4.07695770264E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#70 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '0'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
                            Impossible WHERE noticed after reading const tables
Query Time: 4.48226928711E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#71 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '1'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.19616699219E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#72 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '0'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
                            Impossible WHERE noticed after reading const tables
Query Time: 0.000125885009766

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#73 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '0'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
                            Impossible WHERE noticed after reading const tables
Query Time: 5.48362731934E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#74 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '1'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.10079956055E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#75 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '1'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.79221343994E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#76 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '1'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.19616699219E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#77 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '76'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.2200088501E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#78 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '0'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
                            Impossible WHERE noticed after reading const tables
Query Time: 5.60283660889E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#79 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '112'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.19616699219E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#80 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '0'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
                            Impossible WHERE noticed after reading const tables
Query Time: 4.19616699219E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#81 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '133'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.91142272949E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#82 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '99'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.19616699219E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#83 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '0'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
                            Impossible WHERE noticed after reading const tables
Query Time: 4.60147857666E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#84 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '0'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
                            Impossible WHERE noticed after reading const tables
Query Time: 5.50746917725E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#85 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '15'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.2200088501E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#86 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '65'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.79221343994E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#87 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '0'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
                            Impossible WHERE noticed after reading const tables
Query Time: 4.19616699219E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#88 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '0'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
                            Impossible WHERE noticed after reading const tables
Query Time: 5.98430633545E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#89 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '65'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.29153442383E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#90 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '1'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 5.48362731934E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#91 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '0'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
                            Impossible WHERE noticed after reading const tables
Query Time: 4.10079956055E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#92 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '4'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.60147857666E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#93 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '4'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.10079956055E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#94 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '0'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
                            Impossible WHERE noticed after reading const tables
Query Time: 4.60147857666E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#95 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '4'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 3.981590271E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#96 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '4'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.50611114502E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#97 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '88'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.81605529785E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#98 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '130'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 5.60283660889E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#99 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '12'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 5.50746917725E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#100 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '1'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 5.29289245605E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#101 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '107'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.19616699219E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#102 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '1'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 5.69820404053E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#103 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '0'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
                            Impossible WHERE noticed after reading const tables
Query Time: 5.91278076172E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#104 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '109'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.31537628174E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#105 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '0'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
                            Impossible WHERE noticed after reading const tables
Query Time: 5.19752502441E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#106 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '0'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
                            Impossible WHERE noticed after reading const tables
Query Time: 4.2200088501E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#107 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '0'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
                            Impossible WHERE noticed after reading const tables
Query Time: 4.60147857666E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#108 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '0'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
                            Impossible WHERE noticed after reading const tables
Query Time: 4.00543212891E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#109 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '4'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.6968460083E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#110 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '104'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.19616699219E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#111 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '0'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
                            Impossible WHERE noticed after reading const tables
Query Time: 6.103515625E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#112 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '45'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.31537628174E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#113 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '45'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.6968460083E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#114 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '0'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
                            Impossible WHERE noticed after reading const tables
Query Time: 4.19616699219E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#115 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '0'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
                            Impossible WHERE noticed after reading const tables
Query Time: 4.10079956055E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#116 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '1'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.60147857666E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#117 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '4'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.31537628174E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#118 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '0'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
                            Impossible WHERE noticed after reading const tables
Query Time: 4.19616699219E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#119 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '0'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
                            Impossible WHERE noticed after reading const tables
Query Time: 4.50611114502E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#120 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '0'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
                            Impossible WHERE noticed after reading const tables
Query Time: 5.60283660889E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#121 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '0'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
                            Impossible WHERE noticed after reading const tables
Query Time: 4.38690185547E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#122 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '111'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 4.19616699219E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#123 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '4'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
Query Time: 5.31673431396E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#124 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '0'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
                            Impossible WHERE noticed after reading const tables
Query Time: 5.69820404053E-5

(Plugin Hook: build_forumbits_forum)
#125 - Select Query
SELECT usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE uid = '0'
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
                            Impossible WHERE noticed after reading const tables
Query Time: 4.10079956055E-5

Template Statistics
Templates Used (Loaded for this Page) - 58 Total
boardmessage_styles, global_headerwarnlevel, global_pm_alert, index, header_welcomeblock_member, header_welcomeblock_member_moderator, header_welcomeblock_member_admin, redirect, gobutton, forumbit_depth2_forum, forumbit_depth3, forumbit_depth3_statusicon, forumbit_subforums, footer, headerinclude, nav_sep, nav_sep_active, header_welcomeblock_guest, header, forumbit_depth1_cat, global_unreadreports, index_loginform, index_whosonline, index_stats, index_birthdays_birthday, forumbit_moderators, index_birthdays, index_logoutlink, error, index_whosonline_memberbit, forumbit_depth2_cat, nav, nav_bit, nav_bit_active, htmldoctype, footer_languageselect, index_boardstats, forumbit_depth2_forum_lastpost, forumbit_depth1_forum_lastpost, online_today_index, usergroup_legend, prostats_readstate_icon, prostats_newthreads_specialchar, prostats_newthreads_row, prostats_newthreads, prostats_newmembers_row, prostats_newmembers, prostats_onerowextra, prostats_mostreplies_row, prostats_mostreplies, prostats_topposters_row, prostats_topposters, prostats_tworowextra, prostats_mostviews_row, prostats_mostviews, prostats_topreferrers_row, prostats_topreferrers, prostats

Templates Requiring Additional Calls (Not Cached at Startup) - 21 Total
boardmessage_styles, global_headerwarnlevel, online_today_index, usergroup_legend, prostats_readstate_icon, prostats_newthreads_specialchar, prostats_newthreads_row, prostats_newthreads, prostats_newmembers_row, prostats_newmembers, prostats_onerowextra, prostats_mostreplies_row, prostats_mostreplies, prostats_topposters_row, prostats_topposters, prostats_tworowextra, prostats_mostviews_row, prostats_mostviews, prostats_topreferrers_row, prostats_topreferrers, prostats
TaniDedyk.pl
a masz jakieś problemy z wydajnością? bo jeżeli nie to nie musisz robić nic.
nie mam tylko nie wiem czy jest ok bo generuje mi 125 zapytań do bazy i Memory Usage ma 6mb. I nie wiem czy to nie za dużo no i nie wiem jak z pluginami czy przez nie nie za bardzo obniżyłem wydajność/bezpieczeństwo myBB
Strasznie dużo zapytań do bazy. Urosło też użycie pamięci. A forum do dużych nie należy;)

Zastanawia mnie skąd taka ilość zapytań. Któraś z wtyczek? Zakładam iż jest to prostats. Proponuję wyłącz ją i sprawdź wyniki:)

Reszta parametrów w normie.
bez jakiegokolwiek pluga:
Generated in 0.0556600 seconds (89.78% PHP / 10.22% MySQL)
SQL Queries: 8 / Global Parsing Time: 0.0214238 / Memory Usage: 3,5 MB
PHP version: 5.2.9 / Server Load: Nieznany / GZip Compression: Disabled
i debug:
Kod:
MyBB Debug Information
Page Generation
Page Generation Statistics
Page Generation Time:     0.0560989379883 seconds     No. DB Queries:     8
PHP Processing Time:     0.0515554 seconds (91.90%)     DB Processing Time:     0.0045435 seconds (8.10%)
Extensions Used:     mysqli, xml     Global.php Processing Time:     0.0222900 seconds
PHP Version:     5.2.9     Server Load:     Nieznany
GZip Encoding Status:     Disabled     No. Templates Used:     37 (44 Cached / 0 Manually Loaded)
Memory Usage:     3,5 MB (3670016 bytes)     Memory Limit:     128M
Database Connections (1 Total)
[READ] [email protected] (Connected in 0s)

Database Queries (8 Total)
#1 - Write Query
SET NAMES 'utf8'
Query Time: 8.6784362793E-5

#2 - Select Query
SELECT * FROM mybb_sessions WHERE sid='3058602fc069fed113ecadf9b6bda5e2' AND ip='89.228.142.138' LIMIT 1
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_sessions     const     PRIMARY,ip     PRIMARY     98     const     1     
Query Time: 0.000123023986816

#3 - Select Query
SELECT u.*, f.* FROM mybb_users u LEFT JOIN mybb_userfields f ON (f.ufid=u.uid) WHERE u.uid='1' LIMIT 1
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
u     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
f     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     Using index
Query Time: 0.000123023986816

#4 - Write Query
UPDATE mybb_sessions SET `uid`='1', `time`='1242454259', `location`='/index.php?debug=1', `useragent`='Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10 (.NET CLR ', `location1`='0', `location2`='0', `nopermission`='0' WHERE sid='3058602fc069fed113ecadf9b6bda5e2' LIMIT 1
Query Time: 0.000207901000977

#5 - Select Query
SELECT name, tid, properties, stylesheets FROM mybb_themes WHERE tid='8' LIMIT 1
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_themes     const     PRIMARY     PRIMARY     2     const     1     
Query Time: 7.89165496826E-5

#6 - Select Query
SELECT title,template FROM mybb_templates WHERE title IN ('' ,'index' ,'index_whosonline' ,'index_welcomemembertext' ,'index_welcomeguest' ,'index_whosonline_memberbit' ,'forumbit_depth1_cat' ,'forumbit_depth1_forum' ,'forumbit_depth2_cat' ,'forumbit_depth2_forum' ,'forumbit_depth1_forum_lastpost' ,'forumbit_depth2_forum_lastpost' ,'index_modcolumn' ,'forumbit_moderators' ,'forumbit_subforums' ,'index_welcomeguesttext' ,'index_birthdays_birthday' ,'index_birthdays' ,'index_pms' ,'index_loginform' ,'index_logoutlink' ,'index_stats' ,'forumbit_depth3' ,'forumbit_depth3_statusicon' ,'index_boardstats' ,'css' ,'headerinclude' ,'header' ,'footer' ,'gobutton' ,'htmldoctype' ,'header_welcomeblock_member' ,'header_welcomeblock_guest' ,'header_welcomeblock_member_admin' ,'global_pm_alert' ,'global_unreadreports' ,'nav' ,'nav_sep' ,'nav_bit' ,'nav_sep_active' ,'nav_bit_active' ,'footer_languageselect' ,'header_welcomeblock_member_moderator' ,'redirect' ,'error') AND sid IN ('-2','-1','6') ORDER BY sid ASC
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_templates     ALL                     617     Using where; Using filesort
Query Time: 0.000108003616333

#7 - Select Query
SELECT s.sid, s.ip, s.uid, s.time, s.location, s.location1, u.username, u.invisible, u.usergroup, u.displaygroup FROM mybb_sessions s LEFT JOIN mybb_users u ON (s.uid=u.uid) WHERE s.time>'1242453359' ORDER BY u.username ASC, s.time DESC
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
s     range     time     time     8         5     Using where; Using temporary; Using filesort
u     eq_ref     PRIMARY     PRIMARY     4     julek12_mybb.s.uid     1     
Query Time: 0.000482082366943

#8 - Select Query
SELECT f.*, fr.dateline AS lastread FROM mybb_forums f LEFT JOIN mybb_forumsread fr ON (fr.fid=f.fid AND fr.uid='1') WHERE f.active != 0 ORDER BY pid, disporder
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
f     ALL                     64     Using where; Using filesort
fr     eq_ref     fid     fid     8     julek12_mybb.f.fid,const     1     
Query Time: 0.000167846679688

Template Statistics
Templates Used (Loaded for this Page) - 37 Total
global_pm_alert, index, header_welcomeblock_member, header_welcomeblock_member_moderator, header_welcomeblock_member_admin, redirect, gobutton, forumbit_depth2_forum, forumbit_depth3, forumbit_depth3_statusicon, forumbit_subforums, footer, headerinclude, nav_sep, nav_sep_active, header_welcomeblock_guest, header, forumbit_depth1_cat, global_unreadreports, index_loginform, index_whosonline, index_stats, index_birthdays_birthday, forumbit_moderators, index_birthdays, index_logoutlink, error, index_whosonline_memberbit, forumbit_depth2_cat, nav, nav_bit, nav_bit_active, htmldoctype, footer_languageselect, index_boardstats, forumbit_depth2_forum_lastpost, forumbit_depth1_forum_lastpost

Templates Requiring Additional Calls (Not Cached at Startup) - 0 Total

Problem znaleziony. Ogrom zapytań generuje plugin Pro Stat i User Name Style(http://mods.mybboard.net/view/username-style)
bez nich mam takie coś:
Generated in 0.0869031 seconds (93.42% PHP / 6.58% MySQL)
SQL Queries: 15 / Global Parsing Time: 0.0509319 / Memory Usage: 5,5 MB
PHP version: 5.2.9 / Server Load: Nieznany / GZip Compression: Disabled
i debug:
Kod:
MyBB Debug Information
Page Generation
Page Generation Statistics
Page Generation Time:     0.0879831314087 seconds     No. DB Queries:     15
PHP Processing Time:     0.0824261 seconds (93.68%)     DB Processing Time:     0.0055571 seconds (6.32%)
Extensions Used:     mysqli, xml     Global.php Processing Time:     0.0513282 seconds
PHP Version:     5.2.9     Server Load:     Nieznany
GZip Encoding Status:     Disabled     No. Templates Used:     41 (44 Cached / 4 Manually Loaded)
Memory Usage:     5,5 MB (5767168 bytes)     Memory Limit:     128M
Database Connections (1 Total)
[READ] [email protected] (Connected in 0s)

Database Queries (15 Total)
#1 - Write Query
SET NAMES 'utf8'
Query Time: 8.9168548584E-5

#2 - Select Query
SELECT * FROM mybb_sessions WHERE sid='3058602fc069fed113ecadf9b6bda5e2' AND ip='89.228.142.138' LIMIT 1
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_sessions     const     PRIMARY,ip     PRIMARY     98     const     1     
Query Time: 0.000136137008667

#3 - Select Query
SELECT u.*, f.* FROM mybb_users u LEFT JOIN mybb_userfields f ON (f.ufid=u.uid) WHERE u.uid='1' LIMIT 1
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
u     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     
f     const     PRIMARY     PRIMARY     4     const     1     Using index
Query Time: 0.000327110290527

#4 - Write Query
UPDATE mybb_sessions SET `uid`='1', `time`='1242455716', `location`='/index.php?debug=1', `useragent`='Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10 (.NET CLR ', `location1`='0', `location2`='0', `nopermission`='0' WHERE sid='3058602fc069fed113ecadf9b6bda5e2' LIMIT 1
Query Time: 0.000203132629395

(Plugin Hook: global_start)
#5 - Select Query
SELECT * FROM mybb_ems ORDER BY `order` ASC
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_ems     system                     0     const row not found
Query Time: 7.48634338379E-5

(Plugin Hook: global_start)
#6 - Select Query
SELECT template FROM mybb_templates WHERE title='boardmessage_styles' AND sid IN ('-2','-1','') ORDER BY sid DESC LIMIT 1
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_templates     ALL                     617     Using where; Using filesort
Query Time: 4.38690185547E-5

(Plugin Hook: global_start)
#7 - Select Query
SELECT template FROM mybb_templates WHERE title='global_headerwarnlevel' AND sid IN ('-2','-1','') ORDER BY sid DESC LIMIT 1
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_templates     ALL                     617     Using where; Using filesort
Query Time: 7.29560852051E-5

#8 - Select Query
SELECT name, tid, properties, stylesheets FROM mybb_themes WHERE tid='8' LIMIT 1
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_themes     const     PRIMARY     PRIMARY     2     const     1     
Query Time: 4.6968460083E-5

#9 - Select Query
SELECT title,template FROM mybb_templates WHERE title IN ('' ,'index' ,'index_whosonline' ,'index_welcomemembertext' ,'index_welcomeguest' ,'index_whosonline_memberbit' ,'forumbit_depth1_cat' ,'forumbit_depth1_forum' ,'forumbit_depth2_cat' ,'forumbit_depth2_forum' ,'forumbit_depth1_forum_lastpost' ,'forumbit_depth2_forum_lastpost' ,'index_modcolumn' ,'forumbit_moderators' ,'forumbit_subforums' ,'index_welcomeguesttext' ,'index_birthdays_birthday' ,'index_birthdays' ,'index_pms' ,'index_loginform' ,'index_logoutlink' ,'index_stats' ,'forumbit_depth3' ,'forumbit_depth3_statusicon' ,'index_boardstats' ,'css' ,'headerinclude' ,'header' ,'footer' ,'gobutton' ,'htmldoctype' ,'header_welcomeblock_member' ,'header_welcomeblock_guest' ,'header_welcomeblock_member_admin' ,'global_pm_alert' ,'global_unreadreports' ,'nav' ,'nav_sep' ,'nav_bit' ,'nav_sep_active' ,'nav_bit_active' ,'footer_languageselect' ,'header_welcomeblock_member_moderator' ,'redirect' ,'error') AND sid IN ('-2','-1','6') ORDER BY sid ASC
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_templates     ALL                     617     Using where; Using filesort
Query Time: 0.000113010406494

(Plugin Hook: index_start)
#10 - Select Query
SELECT uid, username, usergroup, displaygroup FROM mybb_users WHERE lastactive > 1242369317 ORDER BY username ASC
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_users     ALL                     150     Using where; Using filesort
Query Time: 0.00070595741272

(Plugin Hook: index_start)
#11 - Select Query
SELECT template FROM mybb_templates WHERE title='online_today_index' AND sid IN ('-2','-1','6') ORDER BY sid DESC LIMIT 1
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_templates     ALL                     617     Using where; Using filesort
Query Time: 4.60147857666E-5

(Plugin Hook: index_start)
#12 - Select Query
SELECT title, namestyle, gid FROM mybb_usergroups WHERE gid!=1 ORDER BY isbannedgroup ASC, showforumteam DESC, disporder ASC, usertitle ASC
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_usergroups     ALL     PRIMARY                 9     Using where; Using filesort
Query Time: 4.60147857666E-5

(Plugin Hook: index_start)
#13 - Select Query
SELECT template FROM mybb_templates WHERE title='usergroup_legend' AND sid IN ('-2','-1','6') ORDER BY sid DESC LIMIT 1
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
mybb_templates     ALL                     617     Using where; Using filesort
Query Time: 4.10079956055E-5

#14 - Select Query
SELECT s.sid, s.ip, s.uid, s.time, s.location, s.location1, u.username, u.invisible, u.usergroup, u.displaygroup FROM mybb_sessions s LEFT JOIN mybb_users u ON (s.uid=u.uid) WHERE s.time>'1242454816' ORDER BY u.username ASC, s.time DESC
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
s     range     time     time     8         8     Using where; Using temporary; Using filesort
u     eq_ref     PRIMARY     PRIMARY     4     julek12_mybb.s.uid     1     
Query Time: 0.000347852706909

#15 - Select Query
SELECT f.*, fr.dateline AS lastread FROM mybb_forums f LEFT JOIN mybb_forumsread fr ON (fr.fid=f.fid AND fr.uid='1') WHERE f.active != 0 ORDER BY pid, disporder
table     type     possible_keys     key     key_len     ref     rows     Extra
f     ALL                     64     Using where; Using filesort
fr     eq_ref     fid     fid     8     julek12_mybb.f.fid,const     1     
Query Time: 0.000175952911377

Template Statistics
Templates Used (Loaded for this Page) - 41 Total
boardmessage_styles, global_headerwarnlevel, global_pm_alert, index, header_welcomeblock_member, header_welcomeblock_member_moderator, header_welcomeblock_member_admin, redirect, gobutton, forumbit_depth2_forum, forumbit_depth3, forumbit_depth3_statusicon, forumbit_subforums, footer, headerinclude, nav_sep, nav_sep_active, header_welcomeblock_guest, header, forumbit_depth1_cat, global_unreadreports, index_loginform, index_whosonline, index_stats, index_birthdays_birthday, forumbit_moderators, index_birthdays, index_logoutlink, error, index_whosonline_memberbit, forumbit_depth2_cat, nav, nav_bit, nav_bit_active, htmldoctype, footer_languageselect, index_boardstats, forumbit_depth2_forum_lastpost, forumbit_depth1_forum_lastpost, online_today_index, usergroup_legend

Templates Requiring Additional Calls (Not Cached at Startup) - 4 Total
boardmessage_styles, global_headerwarnlevel, online_today_index, usergroup_legend
Witam, ja się podpinam bo temat pasuje. Mam taki problem, forum generuje mi ponad 30GB transferu miesięcznie, wydaję mi się, że to za dużo.

Jak mogę zejść niżej? W ACP dla "Szacowane zużycie transferu przez załączniki" pokazuje mi 320 MB. Czy to problem za dużych załączników? Na forum mam także plugin Image Resizer, userzy często wklejają duże zdjęcia o wysokich rozdzielczościach, czy to też generuje dużo transferu? Czy jak zmienię maksymalne wymiary obrazu, do jakich będzie skalował plugin, to osiągnę jakiś zysk transferu czy nie?
Jeśli pliki są hostowane na Twoim serwerze - to możliwe, ale naprawdę musiałoby być tego bardzo dużo, w dużej rozdzielczości.

Najlepiej używać darmowych hostingów typu imageshack.us.
(12.09.2009, 13:08)DamYan napisał(a): Najlepiej używać darmowych hostingów typu imgeshack.us.
tak tylko na imageshack.us. zdjęcie nie są wiecznie, a po drugie, opisy alt nie będą pozycjonować forum tylko serwis imageshack.us.

Hmm.. na stronie, pkt 5 http://republika.onet.pl/pomoc/13677,0,62,4,0,40,1,11615,0,pomoc.html piszą:

Cytat:Należy sprawdzić, czy wszystkie pliki są wyświetlane w skali 1:1.
Może się zdarzyć, że posiadasz grafikę o rozmiarach 1200 x 800, a wyświetlasz ją pozornie pomniejszoną w rozmiarach 300 x 200. Tego rodzaju praktyka zdecydowanie zwiększa transfer, a jednocześnie spowalnia otwieranie strony.

Ale 95% zdjęć tak wrzuconych, są na innych serwerach.

A co z tymi załącznikami? Czy transfer idzie dopiero po pobieraniu czy może już przy wyświetlaniu posta z załącznikiem?

Zamieszczam coś takiego:

[Obrazek: statsy.jpg]

To chyba wrzucone tapety na forum..
Kilka szczegółów o moim forum:
wersja skryptu MyBB: 1.4.9
wersja bazy MySQL, Postgre:mysql 5
wersja używanego PHP:5.2.10
adres forum: http://www.reksio-cs.pl
firma hostingowa:castpol
spis wtyczek: debug http://www.reksio-cs.pl/diagnostics.php
opis problemu:
Witam. Moje forum ostatnio osiąga makabryczne ilości zapytań oraz czasów.
Oto jak wygląda to na st. głównej
Kod:
Generated in 0.1452031 seconds (59.48% PHP / 40.52% MySQL)
SQL Queries: 77 / Global Parsing Time: 0.0537920 / Memory Usage: 5.25 MB
PHP version: 5.2.10 / Server Load: Nieznany / GZip Compression: Enabled
Głównym winowajcom jest zapewne wtyczka google seo, ale nie jestem pewien, dlatego Pytam się Was. Póki co nie przekłada się to na prędkość działania forum ale niepokoi. Forum niewielkie, 300-600 uu/dzien...
(11.11.2009, 12:53)wujas napisał(a): /.../
Głównym winowajcom jest zapewne wtyczka google seo, ale nie jestem pewien, dlatego Pytam się Was. Póki co nie przekłada się to na prędkość działania forum ale niepokoi. Forum niewielkie, 300-600 uu/dzien...

O co pytasz?

PS
Używaj poprawnej polszczyzny, ponieważ popełnianie tak kardynalnych błędów jest winowajcą złego samopoczucia czytelnika Polaka ;)
Zmień sposób cachowania, to powinno pomóc.
(12.11.2009, 21:21)Lukas napisał(a): Zmień sposób cachowania, to powinno pomóc.

Jak to zrobić?
https://mybboard.pl/tutoriale/wybor-sposobu-cache
ewentualnie tutaj masz tylko opis jak zmienić: http://mybbsite.pl/plik-config-php-bez-tajemnic/
Dziś już wiem co było przyczyną.
Wtyczka "Kto był onlajn przez 24 H" nie współgra z googleseo, gdyż dla każdego użyszkodnika na tej liście wykonuje zapytanie do bazy. Wyłączyłem, i piękny wynik:
Kod:
Generated in 0.0946851 seconds (89.12% PHP / 10.88% MySQL)
SQL Queries: 17 / Global Parsing Time: 0.0481191 / Memory Usage: 5.25 MB
PHP version: 5.2.10 / Server Load: Nieznany / GZip Compression: Enabled
Aż się chce żyć.
mógłbyś podać o której wtyczce mówisz? ( jak dobrze pamiętam, to są conajmniej 2 wersje dostępne na mods.MyBB.net ) chodzi o nazwę + wersja


Użytkownicy przeglądający ten wątek:

1 gości