W związku z tym, że wielu użytkowników MyBBoard.pl łamie postanowienia Regulaminu, a konkretnie §2 pkt 1, zostały zaostrzone ograniczenia w kwestii umieszczania plików graficznych, ilości tekstu, zawartości i rodzaju przekazu w sygnaturach użytkowników (co reguluje zmieniony §3 pkt 3).

Osoby, które w rażący sposób naruszają regulamin zostały poproszone o zmianę zawartości sygnatury. Jeśli po 3 dniach nie dokonają zmiany - możliwość edycji sygnatury dla tych osób zostanie zablokowana bezpowrotnie.

Jeśli ktoś wyraża sprzeciw wobec postanowień nowego Regulaminu - może poprosić o usunięcie konta lub może opuścić forum, zgodnie z postanowieniem w §4 pkt 2 i pkt 3.