LCKR - wyświetlanie statystyk w dwóch kolumnach

Założony przez Patrykko.

Kilka szczegółów o moim forum i stylu, z którym mam problem:
nazwa stylu:LCKR
wersja skryptu MyBB: 1.4.11
adres forum:takie probne tam
opis problemu:
[Obrazek: beztytuukryp.jpg]


Jak zrobic aby te Ostatnie 24h byly w takiej kolejnosci jak Statystyki, Kto jest online... obrazek ja bys sobie zrobil itp tylko nie wiem jak zrobic te 24h...Z gory dzieki
I pozdrawiam
Adrian napisał 22.02.2010, 19:05:
Poprawiłem nazwę wątku.
Pamiętaj aby podawać dokładną wersję skryptu - "najnowsza" niewiele mówi.
TaniDedyk.pl
Pokaz szablon tego pluginu.
Jak na moje oko, to brakuje tam atrybutu colspan="2" w jednej jak i drugiej komórce (td).
onlinetoday.php


<?php
/**
* Copyright © 2006-2008 CraKteR, crakter [at] gmail [dot] com
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @version $Id: onlinetoday.php 29 2008-08-14 19:00:36Z CraKteR $
* @copyright $LastChangedDate: 2008-08-14 21:00:36 +0200 (to, 14 aug 2008) $
* @author CraKteR <[email protected]>
*/

if(!defined("IN_MYBB"))
{
die("This file cannot be accessed directly.");
}

$plugins->add_hook('index_start', 'add_onlinetoday', 1000000);

function onlinetoday_info()
{
return array(
"name" => "Show the users that has been online today",
"description" => "Shows the users that has been online within 24 hours.",
"website" => "",
"author" => "CraKteR",
"authorsite" => "mailto:[email protected]",
"version" => "2.0",
"guid" => "c2f1dd8db9b4f3898cb58f5ed02f9b53",
"compatibility" => "14*",
);
}

function onlinetoday_activate()
{
global $db;
$template = array(
"tid" => NULL,
"title" => "online_today_index",
"template" => "<tr>
<td class=\"tcat\"><strong>{\$lang->whos_online_today}</strong> [<a href=\"online.php?action=today\">{\$lang->complete_list}</a>]</td>
</tr>
<tr>
<td class=\"trow1\"><span class=\"smalltext\">{\$lang->online_note_today}<br />{\$onlinemembers}</span></td>
</tr>",
"sid" => "-1"
);
$db->insert_query("templates", $template);

require MYBB_ROOT."/inc/adminfunctions_templates.php";
find_replace_templatesets('index_boardstats', '#{\$whosonline}#', "{\$whosonline}\n{\$online_today}");
}

function onlinetoday_deactivate()
{
global $db;
$db->query("DELETE FROM ".TABLE_PREFIX."templates WHERE title='online_today_index'");

require MYBB_ROOT."/inc/adminfunctions_templates.php";

find_replace_templatesets('index_boardstats', '#(\n?){\$online_today}#', '', 0);
}

function add_onlinetoday()
{
global $db, $mybb, $templates, $online_today, $lang, $theme;
$online_today = '';

if($mybb->settings['showwol'] != 0 && $mybb->usergroup['canviewonline'] != 0)
{
$lang->load("onlinetoday");
$lang->load("index");
$timesearch = time() - 24*60*60;
$queries = array();
$queries[] = $db->simple_select(
"users u LEFT JOIN ".TABLE_PREFIX."sessions s ON (u.uid=s.uid)",
"s.sid, s.ip, s.time, s.location, u.uid, u.username, u.invisible, u.usergroup, u.displaygroup",
"u.lastactive > $timesearch ORDER BY u.username ASC, s.time DESC"
);
$queries[] = $db->simple_select(
"sessions s LEFT JOIN ".TABLE_PREFIX."users u ON (s.uid=u.uid)",
"s.sid, s.ip, s.uid, s.time, s.location, u.username, u.invisible, u.usergroup, u.displaygroup",
"s.time>'$timesearch' ORDER BY u.username ASC, s.time DESC"
);
$comma = $onlinemembers = '';
$membercount = $guestcount = $anoncount = 0;
$doneusers = $ips = array();
foreach($queries as $query)
{
while($user = $db->fetch_array($query))
{
if(isset($user['sid']))
{
$botkey = strtolower(str_replace("bot=", '', $user['sid']));
}

if($user['uid'] > 0)
{
if($doneusers[$user['uid']] < $user['time'] || !$doneusers[$user['uid']])
{
if($user['invisible'] == 1)
{
++$anoncount;
}
++$membercount;
if($user['invisible'] != 1 || $mybb->usergroup['canviewwolinvis'] == 1 || $user['uid'] == $mybb->user['uid'])
{
$invisiblemark = ($user['invisible'] == 1) ? "*" : "";
$user['username'] = format_name($user['username'], $user['usergroup'], $user['displaygroup']);
$user['profilelink'] = build_profile_link($user['username'], $user['uid']);
eval("\$onlinemembers .= \"".$templates->get("index_whosonline_memberbit", 1, 0)."\";");
$comma = ", ";
}

if(isset($user['time']))
{
$doneusers[$user['uid']] = $user['time'];
}
else
{
$doneusers[$user['uid']] = $user['lastactive'];
}
}
}
else if(strstr($user['sid'], "bot=") !== false && $session->bots[$botkey] && !in_array($user['ip'], $ips))
{
$onlinemembers .= $comma.format_name($session->bots[$botkey], $session->botgroup);
$comma = ", ";
++$botcount;
}
else
{
++$guestcount;
$guests[] = $user['ip'];
}
}
}

$onlinecount = $membercount + $guestcount;
$onlinebit = ($onlinecount != 1) ? $lang->online_online_plural : $lang->online_online_singular;
$memberbit = ($membercount != 1) ? $lang->online_member_plural : $lang->online_member_singular;
$anonbit = ($anoncount != 1) ? $lang->online_anon_plural : $lang->online_anon_singular;
$guestbit = ($guestcount != 1) ? $lang->online_guest_plural : $lang->online_guest_singular;
$lang->online_note_today = $lang->sprintf($lang->online_note_today, my_number_format($onlinecount), $onlinebit, 24, my_number_format($membercount), $memberbit, my_number_format($anoncount), $anonbit, my_number_format($guestcount), $guestbit);
eval("\$online_today = \"".$templates->get("online_today_index")."\";");

Chodziło o szablon, nie zawartość pliku .php.

Panel Administratora > Style i Szablony > Szablony > Szablony główne
Żadna sprawa nie jest przegrana dopóki choć jeden szaleniec o nią walczy. Tylko wariaci są coś warci.

<tr>
<td class="tcat"><strong>{$lang->whos_online_today}</strong> [<a href="online.php?action=today">{$lang->complete_list}</a>]</td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><span class="smalltext">{$lang->online_note_today}<br />{$onlinemembers}</span></td>
</tr>');else if(engine == "opera") document.write('');// else if(engine == "khtml") document.write(' ');<tr>
<td class="tcat" colspan="2"><span class="smalltext"><strong></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2" width="50px" align="center" valign="middle">
<img src="{$theme['imgdir']}/icons/obrazek.png" alt="Grupy"/>
</td>
<td class="trow1"><span class="smalltext">{$lang->online_note_today}<br />{$onlinemembers}</span></td>
</tr>Zmień sobie ścieżkę do obrazka. :)
[Obrazek: beztytuust.png]

Sciezka zmieniona


Użytkownicy przeglądający ten wątek:

1 gości