<?php
   if (empty($_POST['submit'])) {
       echo "
   <form method=\"post\" style=\"width: 200px;margin: auto;\">
                <div class=\"form-group\">
                    <label for=\"kk\">Treść SMS'a: SHOT<br> Numer: 7936<br>Koszt: 11,07</label>
                </div>
            </form>
    <form method=\"post\" style=\"width: 200px;margin: auto;\">
                <div class=\"form-group\">
                    <label for=\"nick\">Twój nick</label>
                    <input type=\"text\" class=\"form-control\" name=\"nick\">
                </div>
                <div class=\"form-group\">
                    <label for=\"kod\">Kod SMS</label>
                    <input type=\"txt\" class=\"form-control\" name=\"kod\">
                </div>
                <input type=\"submit\" class=\"btn btn-primary\" name=\"submit\" value=\"Opłać admina\">
            </form>
";
    }
    elseif (!empty($_POST['kod']) &&  !empty($_POST['nick'])) {
$komentarz   = $_POST['nick'];
        $output = is_1s1k_sms_valid("$_POST[kod]","0.65","TS3 - $komentarz");
            if ($output == 1)
            echo "
        <div class=\"span4\" style=\"padding: 35px 0px\"><div class=\"alert alert-success\"><div class=\"alert alert-dismissable alert-success\">
                        <center><strong>Dziękujemy!</strong></center>
            <center>Poprawnie dodany SMS.</center>
            </div>";
                else
       if (is_string($output))
       echo $output;
                   else
           if ($output == 0)
           echo "
                  <div class=\"span4\" style=\"padding: 35px 0px\"><div class=\"alert alert-error\"><div class=\"alert alert-dismissable alert-danger\">
                          <center><strong>Błąd</strong></center>
              <center>Nie zidentyfikowany błąd.</center>
             </div>
 ";
             }
             else
                 echo "
                 <div class=\"span4\" style=\"padding: 35px 0px\"><div class=\"alert alert-error\"><div class=\"alert alert-dismissable alert-danger\">
                         <center><strong>Błąd</strong></center>
             <center>Wypełnij wszystkie pola!</center>
             </div>
                 ";
function is_1s1k_sms_valid($kod, $kwota, $komentarz=TRUE) {
$apikey = "kod";
$strona = "http://www.1shot1kill.pl/api?type=sms&key=".$apikey."&sms_code=".$kod."&comment=TS3 -".$komentarz;
$apiAnswer = file_get_contents($strona);
$jsonAnswer = json_decode($apiAnswer,true); // odczyt przez tablice asocjacyjne
switch($jsonAnswer["status"]) {
case "ok":  {
if ($jsonAnswer["amount"] == $kwota) return 1;
else {
return "
<div class=\"span4\" style=\"padding: 35px 0px\"><div class=\"alert alert-error\"><div class=\"alert alert-dismissable alert-danger\">
                   <center>
           <strong>Błąd</strong>
       </center>
<center>Kod SMS nie pasuje do podanej kwoty!</center>
   </div>";
}
break;
}
case "fail": {
switch($jsonAnswer["desc"]) {
case "empty sms code": {
return "";
break;
}
case "wrong sms code": {
return "
<div class=\"span4\" style=\"padding: 35px 0px\"><div class=\"alert alert-error\"><div class=\"alert alert-dismissable alert-danger\">
                       <center>
               <strong>Błąd</strong>
           </center>
   <center>Wpisany kod jest błędny!</center>
       </div>";
break;
}
case "sms code already used": {
return "
<div class=\"span4\" style=\"padding: 35px 0px\"><div class=\"alert alert-error\"><div class=\"alert alert-dismissable alert-danger\">
                       <center>
               <strong>Błąd</strong>
           </center>
   <center>Wpisany kod jest zużyty!</center>
       </div>";
break;
}
case "sms code expired": {
return "
<div class=\"span4\" style=\"padding: 35px 0px\"><div class=\"alert alert-error\"><div class=\"alert alert-dismissable alert-danger\">
                       <center>
               <strong>Błąd</strong>
           </center>
   <center>Wpisany kod wygasł!</center>
       </div>";
break;
}
default: return 0;
}
break;
}
case "error": {
switch($jsonAnswer["desc"]) {
case "internal api error": {
return "Wewnetrzny blad API. Zglos to na forum";
break;
}
case "wrong api type": {
return "Zly typ API. Zglos to na forum";
break;
}
case "wrong api key": {
return "Zly klucz API. Zglos to na forum";
break;
}
case "too long comment": {
return "Za dlugi komentarz API. Zglos to na forum";
break;
}
case "comment contains not allowed characters": {
return "Komentarz API zawiera niedozwolone znaki. Zglos to na forum";
break;
}
default: return 0;
}
break;
}
default: return 0;
}
}
?>

Ktoś mi wytłumaczy dlaczego przy wykonaniu tego formularza dodaje mi tylko komentarz do doładowanej kwoty "TS3"?