Zmiany:
Ogólna poprawa kodu.
Dodano pole tekstowe z możliwością ustawienia ilości punktów reputacji przy nadawaniu ostrzeżenia.
Od teraz gdy ostrzeżenie zostanie usunięte, to reputacja też.