Rangi Nie widać rangi

Założony przez BykuPL.

Otóż mam problem jak wchodzę w Moj profil to nie widać jakie posiadam obecnie rangi (bedzie pokazane na zdj). 
Proszę o pilna pomoc. Nigdy takiego problemu nie mialem a to forum dopiero dzis powstalo.
   

Oraz stopka w linku : http://imgur.com/lTgRGGl
TaniDedyk.pl
https://mybboard.pl/thread-70939.html
Wsparcie poza forum - odpłatne.
Robilem wszystko to co tam jest i nadal nie dziala
ten plugin wgraj:
Kod:
<?php

if(!defined("IN_MYBB"))
{
    die("Direct initialization of this file is not allowed.<br /><br />Please make sure IN_MYBB is defined.");
}

$plugins->add_hook("forumdisplay_start", "sortowanie_w_dziale");
$plugins->add_hook("showthread_start", "info_author_thread");
$plugins->add_hook("forumdisplay_thread", "forumdisplay_created_thread");
$plugins->add_hook("member_profile_end", "member_profile_addinfo");
$plugins->add_hook("member_profile_end", "last_posts_profile");
$plugins->add_hook("member_profile_end", "last_threads_profile");
$plugins->add_hook("member_profile_end", "buddy_list");

if(my_strpos($_SERVER['PHP_SELF'], 'member.php'))
{
    global $templatelist;
    if(isset($templatelist))
    {
        $templatelist .= ',';
    }
    $templatelist .= 'carbon_lastpost_row,carbon_lastpost_none,carbon_lastpost,carbon_lastthread_row,carbon_lastthread_none,carbon_lastthread,carbon_member_profile_buddylist_content,carbon_member_profile_buddylist_content_none,carbon_member_profile_buddylist_content';
}

function addtemplatefunction_info()
{
    return array(
        'name'            => 'Dodatki do szablonu',
        'description'    => 'Plugin dodaje niezbędne dodatki do szablonu "Skill Game".',
        'website'        => '',
        'author'        => 'Snake_ & BaszaR. & fastlone & Supryk',
        'authorsite'    => '',
        'version'        => '1.0.0',
        'guid'            => '',
        'compatibility' => '18*'
    );
}

function addtemplatefunction_activate()
{
    global $db;
    /*****
    $insert_array = array(
        'title' => 'carbon_threadautorinfo',
        'template' => $db->escape_string('<div class="info_o_temacie">
<span class="info_o_temacie-avatar">
{$thread[\'avatar_started\']}
</span>
  <span style="float: right;">
    {$ratethread}</span>
<span class="informacje_o_autorze">
<h1>{$thread[\'threadprefix\']}{$thread[\'subject\']}</h1>
<font style="color: #646464;font-size:11px">Napisany przez {$thread[\'username_started\']}, {$thread[\'datethread\']} </font>
</span>
</div>'),
        'sid' => '-1',
        'version' => '',
        'dateline' => time()
    );
    $db->insert_query('templates', $insert_array);
    *****/
    $insert_array = array(
        'title' => 'carbon_lastpost',
        'template' => $db->escape_string('<div style="margin-top: 100px;border: 1px solid #393939; ">
    <div style="margin-top: -14px;">
    {$lastpost_row}
    </div>
</div>'),
        'sid' => '-1',
        'version' => '',
        'dateline' => time()
    );
    $db->insert_query('templates', $insert_array);

    $insert_array = array(
        'title' => 'carbon_lastpost_none',
        'template' => $db->escape_string('<div class="post_block">
    <div class="post_wrap">        
        <p><center style="margin-top: 25px; margin-bottom: -15px; min-height: 35px;">Brak zawartości do wyświetlenia.</center></p>            
    </div>    
</div>'),
        'sid' => '-1',
        'version' => '',
        'dateline' => time()
    );
    $db->insert_query('templates', $insert_array);

    $insert_array = array(
        'title' => 'carbon_lastpost_row',
        'template' => $db->escape_string('<div class="post_block">
    <div class="post_wrap">        
                <h3 class="row2">W temacie: <a href="{$postlink}#pid{$post[\'pid\']}">{$threadsubject}</a></h3>            
                <span style="float: right;margin-top: -40px;margin-right: 10px;" class="otoczka otoczka_gray">Odpowiedzi: {$replies}</span>
        <div class="post_body_member">
            <p class="posted_info">
                {$postdate}
            </p>
            <div class="post">
{$text}
            </div>
        </div>
    </div>
    <br>
</div>'),
        'sid' => '-1',
        'version' => '',
        'dateline' => time()
    );
    $db->insert_query('templates', $insert_array);

    $insert_array = array(
        'title' => 'carbon_lastthread',
        'template' => $db->escape_string('<div style="margin-top: 100px;border: 1px solid #393939; ">
    <div style="margin-top: -14px;">
    {$lastthread_row}
    </div>
</div>'),
        'sid' => '-1',
        'version' => '',
        'dateline' => time()
    );
    $db->insert_query('templates', $insert_array);

    $insert_array = array(
        'title' => 'carbon_lastthread_none',
        'template' => $db->escape_string('<div class="post_block">
    <div class="post_wrap">        
        <p><center style="margin-top: 25px; margin-bottom: -15px; min-height: 35px;">Brak zawartości do wyświetlenia.</center></p>            
    </div>    
</div>'),
        'sid' => '-1',
        'version' => '',
        'dateline' => time()
    );
    $db->insert_query('templates', $insert_array);

    $insert_array = array(
        'title' => 'carbon_lastthread_row',
        'template' => $db->escape_string('<div class="post_block">
    <div class="post_wrap">        
                <h3 class="row2">Temat: <a href="{$mybb->settings[\'bburl\']}/{$threadlink}">{$threadsubject}</a></h3>            
                <span style="float: right;margin-top: -40px;margin-right: 10px;" class="otoczka otoczka_gray">Odpowiedzi: {$replies}</span>
        <div class="post_body_member">
            <p class="posted_info">
                {$threaddate}
            </p>
            <div class="post">
{$text}
            </div>
        </div>
    </div>
    <br>
</div>'),
        'sid' => '-1',
        'version' => '',
        'dateline' => time()
    );

    $db->insert_query('templates', $insert_array);

    $insert_array = array(
        'title' => 'carbon_member_profile_buddylist_content',
        'template' => $db->escape_string('<a href="member.php?action=profile&uid={$id}">
    <img src="{$avatar[\'image\']}" title="{$nick}" class="tipTip userAvatar" width="34" height="34">
</a>'),
        'sid' => '-1',
        'version' => '',
        'dateline' => time()
    );
    $db->insert_query('templates', $insert_array);

    $insert_array = array(
        'title' => 'carbon_member_profile_buddylist',
        'template' => $db->escape_string('<div class="tabela_podglad">
    <h3>Znajomi</h3>
    <div class="tabela_srd">
    {$buddy_list_row}
    </div>
</div>'),
        'sid' => '-1',
        'version' => '',
        'dateline' => time()
    );
    $db->insert_query('templates', $insert_array);

    $insert_array = array(
        'title' => 'carbon_member_profile_buddylist_content_none',
        'template' => $db->escape_string('Brak'),
        'sid' => '-1',
        'version' => '',
        'dateline' => time()
    );
    $db->insert_query('templates', $insert_array);
}

function addtemplatefunction_deactivate()
{
    global $db;
    
//    $db->delete_query("templates", "title = 'carbon_threadautorinfo'");
    $db->delete_query("templates", "title = 'carbon_lastpost'");
    $db->delete_query("templates", "title = 'carbon_lastpost_none'");
    $db->delete_query("templates", "title = 'carbon_lastpost_row'");
    $db->delete_query("templates", "title = 'carbon_lastthread'");
    $db->delete_query("templates", "title = 'carbon_lastthread_none'");
    $db->delete_query("templates", "title = 'carbon_lastthread_row'");
    $db->delete_query("templates", "title = 'carbon_member_profile_buddylist_content'");
    $db->delete_query("templates", "title = 'carbon_member_profile_buddylist_content_none'");
    $db->delete_query("templates", "title = 'carbon_member_profile_buddylist'");
}

function sortowanie_w_dziale()
{  
    global $mybb, $viewssort, $startsort, $lastpostsort, $odpsort;
    
    switch($mybb->input['sortby'])
    {
        case "subject":
            $sortfield = "subject";
        break;
        case "replies":
            $sortfield = "replies";
            $odpsort = "class='activeSORTBY'";
        break;
        case "views":
            $sortfield = "views";
            $viewssort = "class='activeSORTBY'";
        break;
        case "starter":
            $sortfield = "username";
        break;
        case "rating":
            $t = "";
            $sortfield = "averagerating";
            $sortfield2 = ", t.totalratings DESC";
        break;
        case "started":
            $sortfield = "dateline";
            $startsort = "class='activeSORTBY'";
        break;
        default:
            $sortby = "lastpost";
            $sortfield = "lastpost";
            $lastpostsort = "class='activeSORTBY'";
            $mybb->input['sortby'] = "lastpost";
        break;
    }
}

function info_author_thread()
{
    global $db, $mybb, $thread, $avatar;
    
    $user = get_user($thread['uid']);
    
    $user['username'] = format_name($user['username'], $user['usergroup'], $user['displaygroup']);
    $thread['username_started'] = build_profile_link($user['username'], $user['uid']);

    $avatar = format_avatar($user['avatar']);
    $thread['avatar_started'] = '<a href="member.php?action=profile&uid='.$user['uid'].'"><img src="'.$avatar['image'].'" alt="" /></a>';
    $thread['datethread'] = my_date('relative', $thread['dateline']);
}

function forumdisplay_created_thread()
{
    global $mybb, $thread;
    
    $thread['datethreadf'] = my_date('relative', $thread['dateline']);

}

function member_profile_addinfo()
{
    global $cache, $db, $groupscache, $mybb, $memprofile, $grupa;
    
    if(!is_array($groupscache))
        $groupscache = $cache->read("usergroups");
        
    $grupa = str_replace('{username}', htmlspecialchars_uni($groupscache[$memprofile['usergroup']]['title']), $groupscache[$memprofile['usergroup']]['namestyle']);
}

function last_posts_profile()
{
    global $mybb, $db, $templates, $theme, $lastpost, $memprofile, $parser, $forum_cache;
    
    require_once MYBB_ROOT."inc/functions_search.php";
    require_once MYBB_ROOT."inc/class_parser.php";
    
    $altbg = alt_trow();
    $lastpost_row = "";
    $memprofileuid = $memprofile['uid'];
    
    $permsql = "";
    $onlyusfids = array();
    $group_permissions = forum_permissions();
    foreach($group_permissions as $fid => $forum_permissions)
    {
        if(isset($forum_permissions['canonlyviewownthreads']) && $forum_permissions['canonlyviewownthreads'] == 1)
        {
            $onlyusfids[] = $fid;
        }
    }
    if(!empty($onlyusfids))
    {
        $permsql .= "AND ((p.fid IN(".implode(',', $onlyusfids).") AND p.uid='{$mybb->user['uid']}') OR p.fid NOT IN(".implode(',', $onlyusfids)."))";
    }

    $unsearchforums = get_unsearchable_forums();
    if($unsearchforums)
    {
        $permsql .= " AND p.fid NOT IN ($unsearchforums)";
    }
    $inactiveforums = get_inactive_forums();
    if($inactiveforums)
    {
        $permsql .= " AND p.fid NOT IN ($inactiveforums)";
    }
    
    $query = $db->query("
        SELECT p.tid, p.uid, p.fid, p.pid, p.dateline, p.message, t.tid, t.fid, t.uid, t.subject, t.replies
        FROM ".TABLE_PREFIX."posts p
        LEFT JOIN ".TABLE_PREFIX."threads t ON (p.tid=t.tid)
        WHERE 1=1 AND p.uid={$memprofileuid} {$unapproved_where} {$permsql} AND t.visible='1' AND t.closed NOT LIKE 'moved|%'
        ORDER BY p.dateline DESC
        LIMIT 0, 5
    ");
    while($post = $db->fetch_array($query))
    {
        $threadsubject = $post['subject'];
        $postlink = get_post_link($post['pid'], $post['tid']);
        $postdate = $threaddate = my_date('relative', $post['dateline']);
        $replies = my_number_format($post['replies']);
        $parser = new postParser;
        $parser_options = array("allow_html" => 0, "allow_mycode" => 1, "allow_smilies" => 1, "allow_imgcode" => 1, "allow_videocode" => 1, "filter_badwords" => 1);
        if(strlen($post['message']) > "850")
        {
            $postmessage = my_substr($post['message'],0,850)."...";
        }
        else
        {
            $postmessage = $post['message'];
        }
        $text = $parser->parse_message($post['message'], $parser_options);
        eval("\$lastpost_row .= \"".$templates->get("carbon_lastpost_row")."\";");
    }
    
    if(!$lastpost_row)
    {
        eval("\$lastpost_row .= \"".$templates->get("carbon_lastpost_none")."\";");
    }
    
    eval("\$lastpost = \"".$templates->get("carbon_lastpost")."\";");
    return $lastpost;
}

function last_threads_profile()
{
    global $mybb, $db, $templates, $theme, $lastthread, $memprofile, $parser, $forum_cache;
    
    require_once MYBB_ROOT."inc/functions_search.php";
    require_once MYBB_ROOT."inc/class_parser.php";
    
    $altbg = alt_trow();
    $lastthread_row = "";
    $memprofileuid = $memprofile['uid'];
    
    $permsql = "";
    $onlyusfids = array();
    $group_permissions = forum_permissions();
    foreach($group_permissions as $fid => $forum_permissions)
    {
        if(isset($forum_permissions['canonlyviewownthreads']) && $forum_permissions['canonlyviewownthreads'] == 1)
        {
            $onlyusfids[] = $fid;
        }
    }
    if(!empty($onlyusfids))
    {
        $permsql .= "AND ((t.fid IN(".implode(',', $onlyusfids).") AND t.uid='{$mybb->user['uid']}') OR t.fid NOT IN(".implode(',', $onlyusfids)."))";
    }

    $unsearchforums = get_unsearchable_forums();
    if($unsearchforums)
    {
        $permsql .= " AND t.fid NOT IN ($unsearchforums)";
    }
    $inactiveforums = get_inactive_forums();
    if($inactiveforums)
    {
        $permsql .= " AND t.fid NOT IN ($inactiveforums)";
    }

    $query = $db->query("
        SELECT t.tid, t.fid, t.uid, t.subject, t.replies, t.views, t.dateline, t.firstpost, p.pid, p.message
        FROM ".TABLE_PREFIX."threads t
        LEFT JOIN ".TABLE_PREFIX."posts p ON (t.firstpost=p.pid)
        WHERE 1=1 AND t.uid={$memprofileuid} {$unapproved_where} {$permsql} AND t.visible='1' AND t.closed NOT LIKE 'moved|%'
        ORDER BY t.dateline DESC
        LIMIT 0, 5
    ");
    while($thread = $db->fetch_array($query))
    {
        $threadsubject = htmlspecialchars_uni($parser->parse_badwords($thread['subject']));
        $threadlink = get_thread_link($thread['tid']);
        $threaddate = my_date('relative', $thread['dateline']);
        $replies = my_number_format($thread['replies']);
        $parser = new postParser;
        $parser_options = array("allow_html" => 0, "allow_mycode" => 1, "allow_smilies" => 1, "allow_imgcode" => 1, "allow_videocode" => 1, "filter_badwords" => 1);
        if(strlen($thread['message']) > "350")
        {
            $threadmessage = my_substr($thread['message'],0,350)."...";
        }
        else
        {
            $threadmessage = $thread['message'];
        }
        $text = $parser->parse_message($thread['message'], $parser_options);
        eval("\$lastthread_row .= \"".$templates->get("carbon_lastthread_row")."\";");
        $altbg = alt_trow();
    }
    if(!$lastthread_row)
    {
        eval("\$lastthread_row .= \"".$templates->get("carbon_lastthread_none")."\";");
    }
    
    eval("\$lastthread = \"".$templates->get("carbon_lastthread")."\";");
    return $lastthread;
}

function buddy_list()
{
    global $mybb, $memprofile, $db, $templates, $buddy_list, $buddy_list_row;
    
    if(strlen($memprofile['buddylist']) == 0) {
        eval("\$buddy_list_row .= \"".$templates->get("carbon_member_profile_buddylist_content_none")."\";");
    }
    else
    {
        $buddies_query = $db->query("SELECT uid, avatar, username FROM ".TABLE_PREFIX."users WHERE uid IN ({$memprofile['buddylist']})");
        while($buddy_user = $db->fetch_array($buddies_query))
        {  
            $avatar = $buddy_user['avatar'];
                if($avatar == 0) {
                    $avatar = format_avatar($buddy_user['avatar']);
                }
            $nick = $buddy_user['username'];
            $id = $buddy_user['uid'];
            eval("\$buddy_list_row .= \"".$templates->get("carbon_member_profile_buddylist_content")."\";");
        }
    }
    
    eval("\$buddy_list = \"".$templates->get("carbon_member_profile_buddylist")."\";");
}
?>
a jak nie działa to pokaż szablon member_profile
Pomoc poza forum - odpłatna.
gdzie to wkleic?
FTP -> inc -> plugins ->
Stwórz nowy plik tekstowy o nazwie addtemplatefunction, rozszerzenie .php.
Moja oferta - pomoc (prywatna) przy tworzeniu i edycji forum MyBB.
Pomoc prywatna (wiadomość PW) za na prawdę niewielką opłatą. :)

Ciagle nie dziala, a tu masz szablon member_profile

Kod:
<title>{$mybb->settings['bbname']} - {$lang->profile}</title>
{$headerinclude}
</head>
<body>
{$header}
<div class="podglad" class="tlo_profil">
<div class="info_podglad">
<div class="calosc_podglad"><div class="lewa_podglad">
<div class="avatar_podglad">
    {$avatar}
</div>
<ul class="tabs">
    <li><a href="#tab1">Przegląd</a></li>
    <li><a href="#tab3">Posty</a></li>
    <li style="border-bottom: none !important;"><a href="#tab4">Tematy</a></li>    
</ul>
</div>

<div class="prawa_podglad">
<div class="tab_container">
<span class="info_top">
<h1 class="nick_usera">{$formattedname}</h1>
        <span class="info_o_userze">
        <ul>
<li>{$lang->registration_date} {$memregdate}</li>
<li>{$online_status}</li>
         </ul>
</span>
  <span style="float: right; margin-right: 120px;">
     {$buddy_options}     {$sendpm} <span class="friendaddremove"><a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$uid}"><i class="fa fa-comments" aria-hidden="true"></i> Sprawdź moją zawartość</a></span></span><br />
</span>
    <div id="tab1" class="tab_content">

<div class="podglad_wrapper">

<div class="lewa_content">
<div class="tabela_podglad">

<h3>{$lang->users_forum_info}</h3>

<ul class="staty_podglad">    

<li class="clear clearfix">
<span class="row_title">Grupa:</span>
<span class="row_data">{$pmy_group}</span>
</li>
    
    <li class="clear clearfix">
<span class="row_title">Inne Grupy: </span>
<span class="row_data">{$sec_groups}</span>
</li>

<li class="clear clearfix">
<span class="row_title">{$lang->total_posts}</span>
<span class="row_data">{$memprofile['postnum']}</span>
</li>

<li class="clear clearfix">
<span class="row_title">Czas online:</span>
<span class="row_data">{$timeonline}</span>
</li>

<li class="clear clearfix">
<span class="row_title">Tytuł:</span>
<span class="row_data">{$usertitle}</span>
</li>

<li class="clear clearfix">
<span class="row_title">Wiek</span>
<span class="row_data">{$membday} {$membdayage}</span>
</li>

<li class="clear clearfix">
<span class="row_title">{$lang->reputation}</span>
<span class="row_data">{$reputation}</span>
</li>
    {$warning_level}


</ul>
    </div>
    
{$contact_details}

{$profilefields}

  {$signature}<!--   <div class="tabela_podglad">

<h3>Sygnatura</h3>

<div style="padding: 9px;margin-top: -14px; overflow: scroll;">
{$signature_info}
</div>

    </div>-->
{$modoptions}

{$adminoptions}
</div>
<div class="prawa_content">
<!--{$reputacja}
{$last_visit}-->
  {$buddy_list}
    {$profileVisitors}
    
</div>

</div>

</div>
<div id="tab2" class="tab_content">
<div class="tabela_podglad" style="margin-top: 95px;">
    <div>
            <h3>Friends</h3>
            
                Lista przyjaciół
            
        </div>
<br>
        
</div>
    </div>
<div id="tab3" class="tab_content">
        {$lastpost}
    </div>
    <div id="tab4" class="tab_content">

        {$lastthread}

    </div>
<!--  <div id="tab5" class="tab_content">
       Reputacja
    </div>
    <div id="tab6" class="tab_content">
       Shoutbox
    </div>-->
    </div>

</div>
</div>
</div>
</div>
  
{$footer}
</body>
</html>
{$pmy_group} zamien na {$grupa}
Pomoc poza forum - odpłatna.
dzieki dziala a jak zrobic zeby pozostale rangi byly jeszcze w inne grupy?
Chodzi o to ze w profilu mam Grupa: Wlasciciel sieci
a pod tym mam Inne grupy: I puste pole, to co zrobic zeby dzialalo?
Musisz kod zmodyfikować
Pomoc poza forum - odpłatna.
(12.03.2017, 19:45)Kacper Wojciechowski napisał(a): Musisz kod zmodyfikować

ale w jakim sensie zmodyfikować troszkę jaśniej jakbyś mógł ?
A moge prosic o pomoc bo jestem zielony w tych sprawach?
Co dokladniej zmodyfikowac i jak co pozmieniac?

To jak co musze pozmieniac?
#refresh
Ten plugin (znalazłem na MyBBoard.pl i edytowałem) wyświetla (za pomocą {$additionalgroups}) dodatkowe grupy w profilu. Wystarczy dodać tą zmienną w miejsce, gdzie powinny znajdować się dodatkowe rangi.

.php   additionalgroups.php (Rozmiar: 7,22 KB / Pobrań: 33)
Moja oferta - pomoc (prywatna) przy tworzeniu i edycji forum MyBB.
Pomoc prywatna (wiadomość PW) za na prawdę niewielką opłatą. :)Użytkownicy przeglądający ten wątek:

1 gości