Konfiguracja OUGC Awards wyświetlanie w profilu

Założony przez rr92.

Witam pobrałem plugin: https://community.mybb.com/mods.php?acti...ad&pid=396 i po zainstalowaniu i dodaniu odznaczenia, niestety nie wyświetla się ono w widoku profilu. Prosiłbym o pomoc. Chciałbym, żeby pokazywały się odznaczenia w podglądzie profilu. Pozdrawiam.
TaniDedyk.pl
Zapewne brakuje zmiennej w profilu, możesz ją wyciągnąć przeglądając kod pluginu
wyciągnąłem z :ougcawards_profile
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}cellpadding="{$theme['tablespace']}class="tborder tfixed">
    <
tr>
        <
td class="thead"><strong>{$lang->ougc_awards_profile_title}</strong></td>
    </
tr>
    {
$awardlist}
    {
$multipage}
</
table>
<
br /> 
awardlist i multipage i wkleilem do :
member_profile:
<html>
<
head>
<
title>{$mybb->settings['bbname']} - {$lang->profile}</title>
{
$headerinclude}
<
script type="text/javascript" src="{$mybb->asset_url}/jscripts/report.js?ver=1804"></script>
</
head>
<
body>
{
$header}
<
fieldset>
    <
table width="50%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
     <
tr>
            <
td width="50%">
                <
span class="largetext"><strong>{$formattedname}</strong></span><br />
                <
span class="smalltext">
                    <
br />
            <
strong>{$lang->registration_date}</strong> {$memregdate}<br />
                    <
strong>{$lang->date_of_birth}</strong> {$membday} {$membdayage}<br />
                    <
strong>{$lang->local_time}</strong> {$localtime}<br />
                    <
strong>{$lang->postbit_status}</strong> {$online_status}
                  
                </
span>
            </
td>
            <
td width="25%" align="right" valign="middle">{$awardlist}{$multipage}</td>
        </
tr>
    </
table>

<
br />
{
$awaybit}{$bannedbit}
<
table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center">
    <
tr>
        <
td width="50%" valign="top">
            <
table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}cellpadding="{$theme['tablespace']}class="tborder">
                <
tr>
                    <
td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_forum_info}</strong></td>
                </
tr>
                <
tr>
                    <
td class="trow1" style="width: 30%;"><strong>{$lang->joined}</strong></td>
                    <
td class="trow1">{$memregdate}</td>
                </
tr>
                <
tr>
                    <
td class="trow2"><strong>{$lang->lastvisit}</strong></td>
                    <
td class="trow2">{$memlastvisitdate}</td>
                </
tr>
                <
tr>
                    <
td class="trow1"><strong>{$lang->total_posts}</strong></td>
                    <
td class="trow1">{$memprofile['postnum']} ({$lang->ppd_percent_total})<br /><span class="smalltext">(<a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$uid}">{$lang->find_posts}</a>)</span></td>
                </
tr>
                <
tr>
                    <
td class="trow2"><strong>{$lang->total_threads}</strong></td>
                    <
td class="trow2">{$memprofile['threadnum']} ({$lang->tpd_percent_total})<br /><span class="smalltext">(<a href="search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$uid}">{$lang->find_threads}</a>)</span></td>
                </
tr>
                <
tr>
                    <
td class="trow1"><strong>{$lang->timeonline}</strong></td>
                    <
td class="trow1">{$timeonline}</td>
                </
tr>
                {
$referrals}
                {
$reputation}
                {
$warning_level}
              {
$profilefields}
            </
table>
          {
$contact_details}
         {
$myprofile_buddylist}{$myprofile_visitors}{$profile_albums}{$modoptions}{$adminoptions}
        </
td>
        <
td>&nbsp;&nbsp;</td>
        <
td width="100%" valign="top">
            {
$myprofile_comments}
            <
div style="text-align: center">{$buddy_options}{$ignore_options}{$report_options}</div>
          
     
</
fieldset>
        </
td>
    </
tr>
</
table>
{
$footer}
</
body>
</
html

i wraz się nie pojawia, gdzie robię błąd?
W tym że miałeś sama zmienną wyciągnąć
{$ougc_awards}
{$ougc_awards} dodałem to i też się nie pokazuje :( dodałem tez [profile{$ougc_awards}] i tez nic
Ok poradziłem sobie. Zmienna to: {$memprofile['ougc_awards']} pozdrawiam.


Użytkownicy przeglądający ten wątek:

1 gości