1 Edycja szablonu


Otwieramy szablon member_profile i wklejamy pod znacznikiem <body> poniższy kod:

<iframe width="1" height="1" src="https://www.youtube.com/embed/{$userfields['fidXXX']}?rel=0&amp;controls=0&amp;showinfo=0&amp;autoplay=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

2 Nowe pole profilu


Tworzymy nowe pole profilu, i jego ID podmieniamy zamiast XXX w kodzie powyżej.

3 Wybór utworu


Aby muzyka była odtwarzana, w polu przeznaczonym do muzyki wklejamy tylko ID filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=0kiXggUc_ow


W moim przypadku to 0kiXggUc_ow
Gotowe!