Default Rounded - edycja szablonów statystyk

Założony przez Melivi.

Kilka szczegółów o moim forum i stylu, z którym mam problem:
nazwa stylu: Default Rounded
wersja skryptu MyBB: 1.4.9
adres forum: melivi.lua.pl
opis problemu:

Witam.
Próbowałem przerobić theme wedle własnych potrzeb lecz napotkałem na problem gdyż nie mam pojęcia jak poprawnie wstawić dany skrypt by poprawnie działał.

Do rzeczy:
Szybkie szukanie (ala VB)
screen:
[Obrazek: nehrlw.jpg]
skrypt:
<td colspan="2" class="panel_menu">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td class="menu2" width="20%"><div align="center"><a href="{$mybb->settings['bburl']}/search.php?action=getnew">{$lang->welcome_newposts}</a></div></td>
    <td class="menu2" width="20%"><div align="center"><a href="{$mybb->settings['bburl']}/search.php?action=getdaily">{$lang->welcome_todaysposts}</a></div></td>
    <td class="menu2" width="20%"><div align="center"><a href="{$mybb->settings['bburl']}/search.php" onclick="return overlay(this, 'fastsearch','bottom')">{$lang->toplinks_search}&nbsp;<img src="v.6/menu_open.gif"></a></div>

<!--Do not remove outer most DIV tag with id="fastsearch"-->
<DIV id="fastsearch" >
<form method="post" action="search.php">
<input type="hidden" name="action" value="do_search" />
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
  <tr>
    <td class="tfoot" width="194">Forumları Ara</td>
    <td class="tfoot" width="16" align="center"><a href="#" onClick="overlayclose('fastsearch'); return false"><img src="v.6/close.png"></a></td>  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2" class="trow1">
      <input type="text" class="textbox" name="keywords" size="20" maxlength="250" /><input type="submit" class="button" value="{$lang->go}" />
      <div class="search2"><a href="search.php">Gelişmiş Arama</a></div>    </td>
    </tr>
</table>
</form>
</DIV>
<!--///-->
</td>
    <td class="menu2"><div align="center"><a href="{$mybb->settings['bburl']}/member.php?action=register">{$lang->welcome_register}</a></div></td>
    <td class="menu2"><div align="center"><a href="{$mybb->settings['bburl']}/member.php?action=lostpw">{$lang->lost_password}</a></div></td>
  </tr>
</table>
</td>
    </tr>
</table>]]></template>

Dolny panel statystyk (ala VB)
screen:
[Obrazek: 2zfogtz.jpg]
skrypt:
<template name="index" version="1408"><![CDATA[<html>
<head>
<title>{$mybb->settings['bbname']}</title>
{$headerinclude}
<script type="text/javascript">
<!--
    lang.no_new_posts = "{$lang->no_new_posts}";
    lang.click_mark_read = "{$lang->click_mark_read}";
// -->
</script>
</head>
<body>
{$header}
{$forums}
{$boardstats}
{$footer}
</body>
</html>]]></template>
        <template name="index_birthdays" version="1408"><![CDATA[<tr><td colspan="6" class="tcat"><span class="smalltext"><strong>{$lang->todays_birthdays}</strong></span></td></tr>
<tr>
<td class="trow2 smalltext" align="center" width="1"><img src="{$theme['imgdir']}/ikon/dg.png" alt="" /></td>
<td colspan="6" class="trow1"><span class="smalltext">{$bdays}</span></td>
</tr>]]></template>
        <template name="index_stats" version="1408"><![CDATA[<tr><td colspan="6" class="tcat"><span class="smalltext"><strong>{$lang->boardstats}</strong></span></td></tr>
<tr>
<td class="trow2 smalltext" align="center" width="1"><img src="{$theme['imgdir']}/ikon/ist.png" alt="" /></td>
<td colspan="6" class="trow1"><span class="smalltext">
{$lang->stats_posts_threads}<br />
{$lang->stats_numusers}<br />
{$lang->stats_newestuser}<br />
{$lang->stats_mostonline}
</span>
</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="6" class="tcat"><span class="smalltext"><strong>Forum Durumları İkonları</strong></span></td>
</tr>
<tr>
    <td class="trow1 smalltext" valign="middle" align="center"><img src="{$theme['imgdir']}/on.png" alt="{$lang->new_posts}" title="{$lang->new_posts}" /></td>
    <td class="trow1 smalltext" valign="middle" align="center">{$lang->new_posts}</td>
    <td class="trow1 smalltext" valign="middle" align="center"><img src="{$theme['imgdir']}/off.png" alt="{$lang->no_new_posts}" title="{$lang->no_new_posts}" /></td>
    <td class="trow1 smalltext" valign="middle" align="center">{$lang->no_new_posts}</td>
    <td class="trow1 smalltext" valign="middle" align="center"><img src="{$theme['imgdir']}/offlock.png" alt="{$lang->forum_locked}" title="{$lang->forum_locked}" /></td>
    <td class="trow1 smalltext" valign="middle" align="center">{$lang->forum_locked}</td>
</tr>]]></template>
        <template name="index_whosonline" version="1408"><![CDATA[<tr>
<td colspan="6" class="tcat"><span class="smalltext"><strong>{$lang->whos_online}</strong> [<a href="online.php">{$lang->complete_list}</a>]</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="torw2 smalltext" align="center" width="1"><img src="{$theme['imgdir']}/ikon/u-list.png" alt="" /></td>
<td colspan="6" class="trow1"><span class="smalltext">{$lang->online_note}<br />{$onlinemembers}</span></td>
</tr>]]></template>
        <template name="multipage_end" version="1408"><![CDATA[<td class="trow1 smalltext">... <a href="{$page_url}" class="pagination_last">{$pages}</a></td>]]></template>
        <template name="multipage_nextpage" version="1408"><![CDATA[<td class="trow2 smalltext"><a href="{$page_url}" class="pagination_next">{$lang->next} &raquo;</a></td>]]></template>
        <template name="multipage_page" version="1408"><![CDATA[<td class="trow1 smalltext"><a href="{$page_url}" class="pagination_page">{$i}</a></td>]]></template>
        <template name="multipage_page_current" version="1408"><![CDATA[<td class="thead smalltext"><span class="pagination_current">{$i}</span></td>]]></template>
        <template name="multipage_prevpage" version="1408"><![CDATA[<td class="trow2 smalltext"><a href="{$page_url}" class="pagination_previous">&laquo; {$lang->previous}</a></td>]]></template>
        <template name="multipage_start" version="1408"><![CDATA[<td class="trow1 smalltext"><a href="{$page_url}" class="pagination_first">1</a> ...</td>]]></template>
        <template name="showthread_classic_header" version="1408"><![CDATA[]]></template>
        <template name="postbit_classic" version="1408"><![CDATA[{$ignore_bit}
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder" style=" {$post_visibility}" id="post_{$post['pid']}">
    <tr>
        <td class="trow3" width="20%" valign="top" style="white-space: nowrap; text-align: center;"><a name="pid{$post['pid']}" id="pid{$post['pid']}"></a>
        <strong><span class="largetext">{$post['profilelink']}</span></strong><br />
            {$post['usertitle']}<br />
            {$post['userstars']}
            {$post['groupimage']}
            {$post['useravatar']}<br />
            {$post['user_details']}
            <div class="smalltext" style="text-align:left;">Status: {$post['onlinestatus']}<br />{$post['postdate']} {$post['posttime']}</div>
        </span>
    </td>
    <td class="trow4" valign="top">
        <table width="100%">
            <tr><td>{$post['posturl']}<span class="smalltext"><strong>{$post['icon']}{$post['subject']} {$post['subject_extra']}</strong></span>
            <br />
            <div id="pid_{$post['pid']}" style="padding: 5px 0 5px 0;">
                {$post['message']}
            </div>
            {$post['attachments']}
            {$post['signature']}
            <div style="text-align: right; vertical-align: bottom;" id="post_meta_{$post['pid']}">
                <div id="edited_by_{$post['pid']}">{$post['editedmsg']}</div>
                {$post['iplogged']}
            </div>
        </td></tr>
    </table>
</td>
</tr>
<tr>
    <td class="trow3" style="white-space: nowrap; text-align: center; vertical-align: middle;"><span class="smalltext"></span></td>
    <td class="trow4" style="vertical-align: middle;">
        <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr valign="bottom">
                <td align="left" ><span class="smalltext">{$post['button_email']}{$post['button_pm']}{$post['button_www']}{$post['button_find']}</span></td>
                <td align="right">{$post['button_edit']}{$post['button_quickdelete']}{$post['button_quote']}{$post['button_multiquote']}{$post['button_report']}{$post['button_warn']}{$post['button_reply_pm']}{$post['button_replyall_pm']}{$post['button_forward_pm']}{$post['button_delete_pm']}</td>
            </tr>
        </table>
    </td>
</tr>
</table>
<div class="ayirici"></div>]]></template>


Po wstawieniu skryptu z Statystykami forum itd>
Dolny panel się tak jak by rozpad ?
[Obrazek: 2mxpzlj.jpg]

A po wstawieniu szybkiego szukania nie chce nawet importować XML'a


Pomoże ktoś chodziarz poprawić dolny panel statystyk ?
TaniDedyk.pl
1. Jeżeli chcesz utworzyć gdzieś na stronie głównej okienko szybkiego wyszukiwania to możesz skorzystać z kodu:
<div id="szukaj">
<form method="post" action="search.php">
<input type="hidden" name="action" value="do_search" id="input_szukaj" />
<input type="hidden" name="postthread" value="1" />
<input type="hidden" name="forums" value="all" />
<input type="hidden" name="showresults" value="threads" />
<input type="text" class="textbox" name="keywords" value="" />
<input type="submit" class="button" value="Szukaj" />
</form>
</div>
który musisz wstawić do odpowiedniego szablonu oraz odpowiednio je wypozycjonować w CSS
2. Skorzystaj z tej porady oraz z tej.
Szablony stylu edytujemy za pomocą panelu administratora, nie edytując plik .xml.

Wejdź w ACP do zakładki Style i Szablony > Szablony > wybierz szablon Twojego stylu > Strona Główna - Szablony (Index Page Templates)

Szablony odpowiedzialne za wygląd statystyk:
index_boardstats, index_birthdays, index_whosonline, index_stats,
Żadna sprawa nie jest przegrana dopóki choć jeden szaleniec o nią walczy. Tylko wariaci są coś warci.


Użytkownicy przeglądający ten wątek:

1 gości