Kolejny konflikt

Założony przez Fyeem.

Znowu ten kod jest nie kompatybilny z odświeżaniem czatu...

// Disallow direct access to this file for security reasons
if(!defined("IN_MYBB"))
{
die("Plik ten nie może być dostępny bezpośrednio.");
}


$plugins->add_hook('index_start', 'kontaktwpanelu'); // Dodawanie hooków, używamy index_start bo wyświetla się na stronie głównej, tworzy mój hook

function kontaktwpanelu_info() { // Dodaje funkcje do listy pluginów
return array( // Zwraca
"name" => "Kontakt w panelu bocznym", // Tytuł pluginu w kodzie
"description" => "Plugin dodaje tabelę kontaktu, zaleca się dodanie go do panelu bocznego.", // Opis pluginu w kodzie
"website" => "https://mybboard.pl/user-36883.html", // Stworzył ten plugin użytkownik z tego linku
"author" => "Fyeem", // Autor: Fyeem
"authorsite" => "https://mybboard.pl/user-36883.html", // Stworzył ten plugin użytkownik z tego linku
"version" => "3.0", // Wersja pluginu
"compatibility" =>  "18*" // kompatybilność pluginu z silnikami 1.8.X
); // Zamyka zwracanie
} // Zamyka tą funkcję


function kontaktwpanelu_activate() { // Aktywacja pluginu
global $db, $mybb; // Używanie bazy danych i mybb

$insert_array22 = array(
   'title' => 'kontaktwpanelu',
   'template' => $db->escape_string('<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder">
<tbody><tr><td class="thead">{$mybb->settings[\'nazwa_kontaktu\']}</td></tr>
{$kontaktwpanelurow}
</tbody></table>'),
   'sid' => '-1',
   'version' => '',
   'dateline' => time()
);
$db->insert_query('templates', $insert_array22);
$insert_array33 = array(
   'title' => 'kontaktwpanelurow',
   'template' => $db->escape_string('<tr><td class="trow1"><center><span style="font-size:18px;">{$user[\'profilelink\']}</span>
<br /><span style="font-size:11px;"><img src="/images/firstf/gg.png" /> GG: {$Admin[1]}</span> {$steam}
{$skype}
<div class="gg"><a href="gg:{$Admin[1]}">
<img src="http://status.gadu-gadu.pl/users/status.asp?id={$Admin[1]}&amp;styl=3" style="height: 32px; width:143;"></a></div><br>
</center></td>
</tr>'),
   'sid' => '-1',
   'version' => '',
   'dateline' => time()
);

$db->insert_query('templates', $insert_array33);

// Zakładka Konfiguracja w ACP
$kontaktwpanelu_group_settings = array(  // Ta zmienna $ = zwraca
"gid"               => NULL, // Takie cuś
"name"              => "kontaktwpanelu_option_category", // Nazwa w kodzie
"title"             => "Kontakt w panelu bocznym", // Tytuł pluginu
"description"       => "Skonfiguruj swój panel kontaktu.", // Opis pluginu
"disporder"         => "50", // Kolejność pluginu
"isdefault"         => "yes" // Włączone domyślnie: tak // zmiana na no jeśli nie działa
); //Zamyka zwracanie

$db->insert_query("settinggroups", $kontaktwpanelu_group_settings); // Do bazy danych, do kolumny ustawień - grup, dodajemy dane z powyższej konfiguracji
$gid = $db->insert_id();


// Ustawienia, pierwsze pole, włączony/wyłączony
$option_1 = array( // Zwraca
       "sid"               => NULL, // Takie cuś
       "name"              => "kontaktwpanelu_enabled", // Nazwa w kodzie pola pierwszego
       "title"             => "Plugin włączony/wyłączony", // Nazwa pierwszego pola
       "description"       => "Włącz lub wyłącz plugin: <b>Kontakt w panelu bocznym.</b>", // Opis pierwszego pola
       "optionscode"       => "yesno", // Opcja wyboru tak/nie
       "value"             => "yes", // Wartość domyślna: tak
"isdefault"         => "yes", // Włączone domyślnie: tak
       "disporder"         => "1", // Kolejność pola w ustawieniu pluginu
       "gid"               => intval($gid) // Takie inne cuś
); // Zamyka zwracanie
$db->insert_query("settings", $option_1); // Do bazy danych, do kolumny ustawień, dodajemy dane z powyższej konfiguracji

// Ustawienia, drugie pole, tytuł kontaktu
$option_2 = array( // Zwraca
       "sid"               => NULL, // Takie cuś
       "name"              => "nazwa_kontaktu", // Nazwa w kodzie pola drugiego
       "title"             => "Nazwa panelu kontaktu", // Nazwa drugiego pola
       "description"       => "Wpisz nazwą swojego panelu kontaktu.", // Opis drugiego pola
       "optionscode"       => "text", // Opcja jednolinijkowego miejsca na wpisanie jednej linijki tekstu tj. tytułu
       "value"             => 'Kontakt', // Wartość domyślna: Kontakt
"isdefault"         => "yes", // Włączone domyślnie: tak
       "disporder"         => "2", // Kolejność pola w ustawieniu pluginu
       "gid"               => intval($gid) // Takie inne cuś
); // Zamyka zwracanie
$db->insert_query("settings", $option_2); // Do bazy danych, do kolumny ustawień, dodajemy dane z powyższej konfiguracji

// Ustawienia, trzecie pole, dane osoby do kontaktu
$option_3 = array( // Zwraca
       "sid"               => NULL, // Takie cuś
       "name"              => "kontaktwpanelu_daneadminow", // Nazwa w kodzie trzeciego pola
       "title"             => "ID użytkownika i numer GG", // Nazwa trzeciego pola
       "description"       => "Uzupełnij to według wzoru: <b>ID_użytkownika Numer_GG</b> - Jeśli jest więcej użytkowników, których chcesz dodać do panelu niż 1, na końcu linijki z danymi pierwszego użytkownika dodawanego, umieść przecinek: <b>ID_użytkownika Numer_GG,</b>", // Opis trzeciego pola
       "optionscode"       => "textarea", // Opcja wielolinijkowego miejsca na wpisanie kilku linijek tekstu tj. danych użytkowników
       "value"             => 'ID_użytkownika Numer_GG', // Wartość domyślna: ID_użytkownika Numer_GG
"isdefault"         => "yes", // Włączone domyślnie: tak
       "disporder"         => "3", // Kolejność pola w ustawieniu pluginu
       "gid"               => intval($gid) // Takie inne cuś
); // Zamyka zwracanie
$db->insert_query("settings", $option_3); // Do bazy danych, do kolumny ustawień, dodajemy dane z powyższej konfiguracji
rebuild_settings();
 

} // Zamykamy aktywację pluginu


function kontaktwpanelu_deactivate() { // Dezaktywacja pluginu
global $db, $mybb; // Używanie bazy danych i mybb
/*$db->delete_query("templates", "title = 'kontaktwpanelu'");*/
$db->delete_query("templates", "title = 'hello_world_template'");

$db->delete_query('settinggroups', 'name = "kontaktwpanelu_option_category"'); // Usuwamy z bazy danych to, co dodaliśmy w 27. linijce zapytaniem wykonanym w 34. linijce
$db->delete_query('settings', 'name IN("kontaktwpanelu_enabled, nazwa_kontaktu, kontaktwpanelu_daneadminow")'); // Usuwamy z bazy danych ustawienia, nazwy to 41; 55; 69 linijki
rebuild_settings();
require MYBB_ROOT."/inc/adminfunctions_templates.php"; // Tym plikiem możemy bawić się w szablonie, np. usuwać zmienną
find_replace_templatesets('index', '#(\n?){\$kontaktwpanelu}#', '', 0); // Zabawa w szablonie: index, usuwamy zmienną: {$kontaktwpanelu}

} // Zamykamy dezaktywację pluginu


function kontaktwpanelu() { // Co robi moja funkcja
global $mybb, $kontaktwpanelu, $templates; // Używanie mybb i mojej zmiennej pluginu

if($mybb->settings['kontaktwpanelu_enabled'] == 1) { // Jeżeli ustawienie linijki 39. jest ustawione na tak (yes) (1)
$DaneAdminow = explode(",", $mybb->settings['kontaktwpanelu_daneadminow']);
foreach($DaneAdminow as $DaneAdmina) {
$Admin = explode(" ", $DaneAdmina);

$user = get_user($Admin[0]); // Admin[0] daje nam takie cuś
$user['username'] = format_name($user['username'], $user['usergroup'], $user['displaygroup']); // Formatowanie nicku wg formatu jego grupy
$user['profilelink'] = build_profile_link($user['username'], $user['uid']); // Link do profilu
$steam = NULL;
$skype = NULL;
if(!empty($Admin[2])){
$steam = "<br /><span style=\"font-size:11px;\"><img src=\"/images/firstf/steam.png\" /> Steam: {$Admin[2]}</span>";
}
if(!empty($Admin[3])){
$skype = "<br /><span style=\"font-size:11px;\"><img src=\"/images/firstf/skype.png\" /> Skype: {$Admin[3]}</span>";
}
 
//$kontaktwpanelu = '<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder">
// <tbody><tr><td class="thead">'.$mybb->settings['nazwa_kontaktu'].'</td></tr>'; // Zamiana mojej zmiennej w szablonie index na to, to jest pierwsza część   eval("\$kontaktwpanelurow .= \"".$templates->get("kontaktwpanelurow")."\";");


} // Zamykamy CAŁĄ funkcję

// $kontaktwpanelu .= '</tbody></table>'; // Zamykamy zawartość tej zmiennej - końcówka
eval("\$kontaktwpanelu = \"".$templates->get("kontaktwpanelu")."\";");
} // Zamknięcie { w 97
} // Zamknięcie { w 100


?>

Moja oferta - pomoc (prywatna) przy tworzeniu i edycji forum MyBB.
Pomoc prywatna (wiadomość PW) za na prawdę niewielką opłatą. :)

TaniDedyk.pl

<?php

if (!defined("IN_MYBB"))
{
die("Plik ten nie może być dostępny bezpośrednio.");
}

$plugins->add_hook('index_start', 'kontaktwpanelu');

function kontaktwpanelu_info() {
return array(
"name" => "Kontakt w panelu bocznym",
"description" => "Plugin dodaje tabelę kontaktu, zaleca się dodanie go do panelu bocznego.",
"website" => "https://mybboard.pl/user-36883.html",
"author" => "Fyeem",
"authorsite" => "https://mybboard.pl/user-36883.html",
"version" => "3.0",
"compatibility" => "18*"
);
}

function kontaktwpanelu_activate() {
global $db, $mybb;

$insert_array22 = array(
'title' => 'kontaktwpanelu',
'template' => $db->escape_string('<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder">
<tbody>
<tr><td class="thead">{$mybb->settings[\'nazwa_kontaktu\']}</td></tr>
{$kontaktwpanelurow}
</tbody>
</table>'),
'sid' => '-1',
'version' => '',
'dateline' => time()
);
$db->insert_query('templates', $insert_array22);

$insert_array33 = array(
'title' => 'kontaktwpanelurow',
'template' => $db->escape_string('<tr><td class="trow1"><center>
<span style="font-size:18px;">{$user[\'profilelink\']}</span>
<br /><span style="font-size:11px;"><img src="/images/firstf/gg.png" /> GG: {$Admin[1]}</span> {$steam} {$skype}
<div class="gg">
<a href="gg:{$Admin[1]}">
<img src="http://status.gadu-gadu.pl/users/status.asp?id={$Admin[1]}&amp;styl=3" style="height: 32px; width:143;" />
</a>
</div><br />
</center></td> </tr>'),
'sid' => '-1',
'version' => '',
'dateline' => time()
);
$db->insert_query('templates', $insert_array33);

$kontaktwpanelu_group_settings = array(
"gid" => NULL,
"name" => "kontaktwpanelu_option_category",
"title" => "Kontakt w panelu bocznym",
"description" => "Skonfiguruj swój panel kontaktu.",
"disporder" => "50",
"isdefault" => "yes"
);
$db->insert_query("settinggroups", $kontaktwpanelu_group_settings);

$gid = $db->insert_id();
$option_1 = array(
"sid" => NULL,
"name" => "kontaktwpanelu_enabled",
"title" => "Plugin włączony/wyłączony",
"description" => "Włącz lub wyłącz plugin: <b>Kontakt w panelu bocznym.</b>",
"optionscode" => "yesno",
"value" => "yes",
"isdefault" => "yes",
"disporder" => "1",
"gid" => intval($gid)
);
$db->insert_query("settings", $option_1);


$option_2 = array(
"sid" => NULL,
"name" => "nazwa_kontaktu",
"title" => "Nazwa panelu kontaktu",
"description" => "Wpisz nazwą swojego panelu kontaktu.",
"optionscode" => "text",
"value" => 'Kontakt',
"isdefault" => "yes",
"disporder" => "2",
"gid" => intval($gid)
);
$db->insert_query("settings", $option_2);

$option_3 = array(
"sid" => NULL,
"name" => "kontaktwpanelu_daneadminow",
"title" => "ID użytkownika i numer GG",
"description" => "Uzupełnij to według wzoru: <b>ID_użytkownika Numer_GG</b> - Jeśli jest więcej użytkowników, których chcesz dodać do panelu niż 1, na końcu linijki z danymi pierwszego użytkownika dodawanego, umieść przecinek: <b>ID_użytkownika Numer_GG,</b>",
"optionscode" => "textarea",
"value" => 'ID_użytkownika Numer_GG',
"isdefault" => "yes",
"disporder" => "3",
"gid" => intval($gid)
);
$db->insert_query("settings", $option_3);
rebuild_settings();
}


function kontaktwpanelu_deactivate() {
global $db, $mybb;
$db->delete_query("templates", "title = 'kontaktwpanelu'");
$db->delete_query("templates", "title = 'kontaktwpanelurow'");

$db->delete_query('settinggroups', 'name = "kontaktwpanelu_option_category"');
$db->delete_query('settings', 'name IN("kontaktwpanelu_enabled, nazwa_kontaktu, kontaktwpanelu_daneadminow")');
rebuild_settings();

require MYBB_ROOT."/inc/adminfunctions_templates.php";
find_replace_templatesets('index', '#(\n?){\$kontaktwpanelu}#', '', 0);
}

function kontaktwpanelu() {
global $mybb, $kontaktwpanelu, $templates;

if ($mybb->settings['kontaktwpanelu_enabled'] == 1) {
$DaneAdminow = explode(",", $mybb->settings['kontaktwpanelu_daneadminow']);
foreach ($DaneAdminow as $DaneAdmina) {
$Admin = explode(" ", $DaneAdmina);
$user = get_user($Admin[0]);
$user['username'] = format_name($user['username'], $user['usergroup'], $user['displaygroup']);
$user['profilelink'] = build_profile_link($user['username'], $user['uid']);
$steam = NULL;
$skype = NULL;
if (!empty($Admin[2])) $steam = "<br /><span style=\"font-size:11px;\"><img src=\"/images/firstf/steam.png\" /> Steam: {$Admin[2]}</span>";
if (!empty($Admin[3])) $skype = "<br /><span style=\"font-size:11px;\"><img src=\"/images/firstf/skype.png\" /> Skype: {$Admin[3]}</span>";

eval("\$kontaktwpanelurow .= \"".$templates->get("kontaktwpanelurow")."\";");
}

eval("\$kontaktwpanelu = \"".$templates->get("kontaktwpanelu")."\";");
}
}
?>


Utrzymuj porządek w kodzie, nie musisz każdej linijki komentować bo aż źle się czyta. Sprawdzaj na domyślnym szablonie..
Pomoc poza forum - odpłatna.
To samo...
To chyba to samo bez komentarzy?
Moja oferta - pomoc (prywatna) przy tworzeniu i edycji forum MyBB.
Pomoc prywatna (wiadomość PW) za na prawdę niewielką opłatą. :)

(20.10.2016, 17:24)Fyeem napisał(a): To samo...
To chyba to samo bez komentarzy?

Tak to jest to samo tylko w estetycznej wersji. Wracam do pytania... sprawdzasz na domyślnym stylu?
Pomoc poza forum - odpłatna.
Sprawdzałem, to samo.
Sam byt na ftp tego pliku powoduje konflikt...
Moja oferta - pomoc (prywatna) przy tworzeniu i edycji forum MyBB.
Pomoc prywatna (wiadomość PW) za na prawdę niewielką opłatą. :)

Co się z tym dzieje?! Na XAMPP nie dzieje się nic..
Moja oferta - pomoc (prywatna) przy tworzeniu i edycji forum MyBB.
Pomoc prywatna (wiadomość PW) za na prawdę niewielką opłatą. :)

Myślę, że to może być wina hostingu
Dobra, plugin jednak działa poprawnie. Po prostu za dużo bawiłem się na jednym hostingu.
Moja oferta - pomoc (prywatna) przy tworzeniu i edycji forum MyBB.
Pomoc prywatna (wiadomość PW) za na prawdę niewielką opłatą. :)Użytkownicy przeglądający ten wątek:

1 gości