Kontakt z dvz konflikt

Założony przez Fyeem.

Dlaczego po aktywacji pluginu Kontakt w panelu bocznym, wpisy na czacie nie odświeżają się automatycznie?
Moja oferta - pomoc (prywatna) przy tworzeniu i edycji forum MyBB.


Zapraszam na serwer Discord - szybka i bezpośrednia pomoc: https://discord.gg/GANFa
TaniDedyk.pl
Wrzuć cały kod Twojego pluginu tutaj, nie mam możliwości pobrania.
Prośby na PW dotyczące wsparcia z problemami będą ignorowane. Pomoc poza forum - odpłatna; kontakt: [email protected].
    <?php


define
("IN_MYBB"1);

$plugins->add_hook('index_start''firstf');

function 
firstf_info() {    return array(
        
"name"            =>    "Kontakt w panelu bocznym",
        
"description"    =>    "Dodaje przyjemną tabelę kontaktu do panelu bocznego.",
        
"website"        =>    "https://mybboard.pl/",
        
"author"        =>    "Poftorek",
        
"authorsite"    =>    "https://mybboard.pl/",
        
"version"        =>    "2.6",
        
"compatibility" =>  "18*"
    
);
}

function 
firstf_activate() {
    global 
$db$mybb;
    
    
//nazwa firstfu w zakladce firstfow
    
$firstf_group_settings = array(
        
"gid"               => NULL,
        
"name"              => "firstf_option_category",
        
"title"             => "Kontakt w panelu bocznym",
        
"description"       => "Skonfiguruj swój panel kontaktu.",
        
"disporder"         => "50",
        
"isdefault"         => "no"
                        
);
    
$db->insert_query("settinggroups"$firstf_group_settings);
    
    
$gid $db->insert_id();
    
    
// Włącz/Wyłącz
    
$option_1 = array(
        
"sid"               => NULL,
        
"name"              => "firstf_enabled",
        
"title"             => "Włączyć/Wyłączyć wtyczkę?",
        
"description"       => "Włącz lub wyłącz kontakt w panelu bocznym.",
        
"optionscode"       => "yesno",
        
"value"             => "yes",
        
"isdefault"         => "yes",
        
"disporder"         => "1",
        
"gid"               => intval($gid)
                        );
                        
    
// Nazwa panelu kontaktu
    
$option_2 = array(
        
"sid"               => NULL,
        
"name"              => "nazwa_kontaktu",
        
"title"             => "Nazwa panelu kontaktu",
        
"description"       => "Wpisz nazwą swojego panelu kontaktu.",
        
"optionscode"       => "text",
        
"value"             => 'Kontakt',
        
"isdefault"         => "yes",
        
"disporder"         => "2",
        
"gid"               => intval($gid)
                        );
                        
                        
                        
                        
// ID pierwszego administratora
    
$option_3 = array(
        
"sid"               => NULL,
        
"name"              => "firstf_nwm2",
        
"title"             => "ID użytkownika i numer GG",
        
"description"       => "Wzór: <b>ID_użytkownika Numer_GG Skype Steam</b> - Jeśli jest więcej niż 1, na końcu umieść przecinek: <b>ID_Użytkownika Numer_GG Skype Steam,</b>",
        
"optionscode"       => "textarea",
        
"value"             => '1 12345678',
        
"isdefault"         => "yes",
        
"disporder"         => "3",
        
"gid"               => intval($gid)
                        );
            
                        
                        
                        
                
                        

    
$db->insert_query("settings"$option_1);
    
$db->insert_query("settings"$option_2);
    
$db->insert_query("settings"$option_3);


    
                           
    require 
MYBB_ROOT."/inc/adminfunctions_templates.php";
    
}

function 
firstf_deactivate() {

    global 
$db$mybb;
    
    
$db->delete_query('settinggroups''name = "firstf_option_category"');
    
$db->delete_query('settings''name IN("firstf_enabled, nazwa_kontaktu, firstf_nwm2")');

    require 
MYBB_ROOT."/inc/adminfunctions_templates.php";
    
find_replace_templatesets('index''#(\n?){\$firstf}#'''0);
}

function 
firstf()
{
    global 
$mybb$firstf;

if (
$mybb->settings['firstf_enabled'] == 1)
{
    
    
$firstf '<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder">
    <tbody><tr><td class="thead">'
.$mybb->settings['nazwa_kontaktu'].'</td></tr>';

$DaneAdminow explode(","$mybb->settings['firstf_nwm2']);

foreach(
$DaneAdminow as $DaneAdmina)
{
$Admin explode(" "$DaneAdmina);

$user get_user($Admin[0]);
$user['username'] = format_name($user['username'], $user['usergroup'], $user['displaygroup']);
$user['profilelink'] = build_profile_link($user['username'], $user['uid']);
$user['usertitle'] = $user['usertitle'];
$steam NULL;
$skype NULL;
if(!empty(
$Admin[2])){
$steam "<br /><span style=\"font-size:11px;\"><img src=\"/images/firstf/steam.png\" /> Steam: {$Admin[2]}</span>";
}
if(!empty(
$Admin[3])){
$skype "<br /><span style=\"font-size:11px;\"><img src=\"/images/firstf/skype.png\" /> Skype: {$Admin[3]}</span>";
}
$firstf .= '<tr><td class="trow1"><center>{+}contact_avatar|'.$user['uid'].'{-}<br /><span style="font-size:18px;">'.$user['profilelink'].'</span>
<br /><span style="font-size:11px;"><img src="/images/firstf/gg.png" /> GG: '
.$Admin[1].'</span>
'
.$steam.'
'
.$skype.'
<div class="gg"><a href="gg:'
.$Admin[1].'">
<img src="http://status.gadu-gadu.pl/users/status.asp?id='
.$Admin[1].'&amp;styl=3" style="height: 32px; width:143;"></a></div><br>
</center></td>
</tr>'
;
}


    
$firstf .= '</tbody></table>';
}}

?>
Moja oferta - pomoc (prywatna) przy tworzeniu i edycji forum MyBB.


Zapraszam na serwer Discord - szybka i bezpośrednia pomoc: https://discord.gg/GANFa
Zobacz jeszcze co wyrzuca konsola, ja radze caly kod przepisać na nowo, bo troche błędów jest.
Prośby na PW dotyczące wsparcia z problemami będą ignorowane. Pomoc poza forum - odpłatna; kontakt: [email protected].
Konsola nic nie wyrzuca po przepisaniu pluginu, jednak kiedy jest włączony odświeża się poprawnie. Wiem, że to na pewno wina pluginu, jednak nie wiem gdzie jest ten mały błąd?
Kod:
<?

if(!defined("IN_MYBB")) // Sprawdzanie dla bezpieczeństwa
    
die("Plik ten nie może być dostępny bezpośrednio."); // Jeśli błąd

$plugins->add_hook('index_start''kontaktwpanelu'); // Dodawanie hooków, używamy index_start bo wyświetla się na stronie głównej, tworzy mój hook

function kontaktwpanelu_info() { // Dodaje funkcje do listy pluginów
    
return array( // Zwraca
        
"name"            =>    "Kontakt w panelu bocznym"// Tytuł pluginu w kodzie
        
"description"    =>    "Plugin dodaje tabelę kontaktu, zaleca się dodanie go do panelu bocznego."// Opis pluginu w kodzie
        
"website"        =>    "https://mybboard.pl/user-36883.html"// Stworzył ten plugin użytkownik z tego linku
        
"author"        =>    "Fyeem"// Autor: Fyeem
        
"authorsite"    =>    "https://mybboard.pl/user-36883.html"// Stworzył ten plugin użytkownik z tego linku
        
"version"        =>    "3.0"// Wersja pluginu
        
"compatibility" =>  "18*" // kompatybilność pluginu z silnikami 1.8.X
    
); // Zamyka zwracanie
// Zamyka tą funkcję


function kontaktwpanelu_activate() { // Aktywacja pluginu
    
global $db$mybb// Używanie bazy danych i mybb
    
// Zakładka Konfiguracja w ACP
    
$kontaktwpanelu_group_settings = array(  // Ta zmienna $ = zwraca 
        
"gid"               => NULL// Takie cuś
        
"name"              => "kontaktwpanelu_option_category"// Nazwa w kodzie 
        
"title"             => "Kontakt w panelu bocznym"// Tytuł pluginu
        
"description"       => "Skonfiguruj swój panel kontaktu."// Opis pluginu
        
"disporder"         => "50"// Kolejność pluginu
        
"isdefault"         => "yes" // Włączone domyślnie: tak // zmiana na no jeśli nie działa
            
); //Zamyka zwracanie
            
    
$db->insert_query("settinggroups"$kontaktwpanelu_group_settings); // Do bazy danych, do kolumny ustawień - grup, dodajemy dane z powyższej konfiguracji
    
$gid $db->insert_id(); 
    
    
    
// Ustawienia, pierwsze pole, włączony/wyłączony
    
$option_1 = array( // Zwraca
        
"sid"               => NULL// Takie cuś
        
"name"              => "kontaktwpanelu_enabled"// Nazwa w kodzie pola pierwszego
        
"title"             => "Plugin włączony/wyłączony"// Nazwa pierwszego pola
        
"description"       => "Włącz lub wyłącz plugin: <b>Kontakt w panelu bocznym.</b>"// Opis pierwszego pola
        
"optionscode"       => "yesno"// Opcja wyboru tak/nie
        
"value"             => "yes"// Wartość domyślna: tak
        
"isdefault"         => "yes"// Włączone domyślnie: tak
        
"disporder"         => "1"// Kolejność pola w ustawieniu pluginu
        
"gid"               => intval($gid// Takie inne cuś
            
); // Zamyka zwracanie
            
// Ustawienia, drugie pole, tytuł kontaktu 
    
$option_2 = array( // Zwraca
        
"sid"               => NULL// Takie cuś
        
"name"              => "nazwa_kontaktu"// Nazwa w kodzie pola drugiego
        
"title"             => "Nazwa panelu kontaktu"// Nazwa drugiego pola
        
"description"       => "Wpisz nazwą swojego panelu kontaktu."// Opis drugiego pola
        
"optionscode"       => "text"// Opcja jednolinijkowego miejsca na wpisanie jednej linijki tekstu tj. tytułu
        
"value"             => 'Kontakt'// Wartość domyślna: Kontakt
        
"isdefault"         => "yes"// Włączone domyślnie: tak
        
"disporder"         => "2"// Kolejność pola w ustawieniu pluginu
        
"gid"               => intval($gid// Takie inne cuś
            
); // Zamyka zwracanie
    
// Ustawienia, trzecie pole, dane osoby do kontaktu
    
$option_3 = array( // Zwraca
        
"sid"               => NULL// Takie cuś
        
"name"              => "kontaktwpanelu_daneadminow"// Nazwa w kodzie trzeciego pola
        
"title"             => "ID użytkownika i numer GG"// Nazwa trzeciego pola
        
"description"       => "Uzupełnij to według wzoru: <b>ID_użytkownika Numer_GG Nazwa_Steam Nazwa_Skype</b> - Jeśli jest więcej użytkowników, których chcesz dodać do panelu niż 1, na końcu linijki z danymi pierwszego użytkownika dodawanego, umieść przecinek: <b>ID_użytkownika Numer_GG Nazwa_Steam Nazwa_Skype</b>"// Opis trzeciego pola
        
"optionscode"       => "textarea"// Opcja wielolinijkowego miejsca na wpisanie kilku linijek tekstu tj. danych użytkowników
        
"value"             => 'ID_użytkownika Numer_GG Nazwa_Steam Nazwa_Skype'// Wartość domyślna: ID_użytkownika Numer_GG Nazwa_Skype Nazwa_Steam
        
"isdefault"         => "yes"// Włączone domyślnie: tak
        
"disporder"         => "3"// Kolejność pola w ustawieniu pluginu
        
"gid"               => intval($gid// Takie inne cuś
            
); // Zamyka zwracanie
        
$db->insert_query("settings"$option_1); // Do bazy danych, do kolumny ustawień, dodajemy dane z powyższej konfiguracji
        
$db->insert_query("settings"$option_2); // Do bazy danych, do kolumny ustawień, dodajemy dane z powyższej konfiguracji
        
$db->insert_query("settings"$option_3); // Do bazy danych, do kolumny ustawień, dodajemy dane z powyższej konfiguracji
 
rebuild_settings();
       
            
// Ja nie używam więc na razie usuwam //  require MYBB_ROOT."/inc/adminfunctions_templates.php"; // Podajemy, jaki plik jest wymagany do działania pluginu, podałem ten, bo dzięki niemu, możemy zastosować zmianę np. <body> w index na <body>{$zmienna_pluginu_naszego} 
// Zamykamy aktywację pluginu


function kontaktwpanelu_deactivate() { // Dezaktywacja pluginu
    
global $db$mybb// Używanie bazy danych i mybb

    
$db->delete_query('settinggroups''name = "kontaktwpanelu_option_category"'); // Usuwamy z bazy danych to, co dodaliśmy w 27. linijce zapytaniem wykonanym w 34. linijce
    
$db->delete_query('settings''name IN("kontaktwpanelu_enabled, nazwa_kontaktu, kontaktwpanelu_daneadminow")'); // Usuwamy z bazy danych ustawienia, nazwy to 41; 55; 69 linijki 
 
rebuild_settings();
    require 
MYBB_ROOT."/inc/adminfunctions_templates.php"// Tym plikiem możemy bawić się w szablonie, np. usuwać zmienną
    
find_replace_templatesets('index''#(\n?){\$kontaktwpanelu}#'''0); // Zabawa w szablonie: index, usuwamy zmienną: {$kontaktwpanelu}    
 
// Zamykamy dezaktywację pluginu


function kontaktwpanelu() { // Co robi moja funkcja
    
global $mybb$kontaktwpanelu// Używanie mybb i mojej zmiennej pluginu
    
if ($mybb->settings['kontaktwpanelu_enabled'] == 1) { // Jeżeli ustawienie linijki 39. jest ustawione na tak (yes) (1)
        
    
$DaneAdminow explode(","$mybb->settings['kontaktwpanelu_daneadminow']); 
    foreach(
$DaneAdminow as $DaneAdmina) {
    
$Admin explode(" "$DaneAdmina);
    
    
$user get_user($Admin[0]); // Admin[0] daje nam takie cuś
    
$user['username'] = format_name($user['username'], $user['usergroup'], $user['displaygroup']); // Formatowanie nicku wg formatu jego grupy
    
$user['profilelink'] = build_profile_link($user['username'], $user['uid']); // Link do profilu
    
$user['usertitle'] = $user['usertitle']; // Tytuł użytkownika

//$kontaktwpanelu = '<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder"> 
//    <tbody><tr><td class="thead">'.$mybb->settings['nazwa_kontaktu'].'</td></tr>';                             // Zamiana mojej zmiennej w szablonie index na to, to jest pierwsza część


$kontaktwpanelu  '<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder"> 
    <tbody><tr><td class="thead">'
.$mybb->settings['nazwa_kontaktu'].'</td></tr>
    
    <tr><td class="trow1"><center><span style="font-size:18px;">'
.$user['profilelink'].'</span> 
<br /><span style="font-size:11px;"><img src="/images/firstf/gg.png" /> GG: '
.$Admin[1].'</span> 
<div class="gg"><a href="gg:'
.$Admin[1].'"> 
<img src="http://status.gadu-gadu.pl/users/status.asp?id='
.$Admin[1].'&amp;styl=3" style="height: 32px; width:143;"></a></div><br>
</center></td> 
</tr>
</tbody></table>'
// Koniec zawartości tej zmiennej

// Zamykamy CAŁĄ funkcję

// $kontaktwpanelu .= '</tbody></table>'; // Zamykamy zawartość tej zmiennej - końcówka

// Zamknięcie { w 97
// Zamknięcie { w 100
        
        
?>
Moja oferta - pomoc (prywatna) przy tworzeniu i edycji forum MyBB.


Zapraszam na serwer Discord - szybka i bezpośrednia pomoc: https://discord.gg/GANFa
Po 1, adres WWW.
Po 2, czemu nie używasz szablonów?
Pomoc poza forum - odpłatna.
Po 0.
Kod teraz wygląda tak:
<?


// Disallow direct access to this file for security reasons
if(!defined("IN_MYBB"))
{
    die(
"Plik ten nie może być dostępny bezpośrednio.");
}


 
$plugins->add_hook('index_start''kontaktwpanelu'); // Dodawanie hooków, używamy index_start bo wyświetla się na stronie głównej, tworzy mój hook

function kontaktwpanelu_info() { // Dodaje funkcje do listy pluginów
    
return array( // Zwraca
        
"name"            =>    "Kontakt w panelu bocznym"// Tytuł pluginu w kodzie
        
"description"    =>    "Plugin dodaje tabelę kontaktu, zaleca się dodanie go do panelu bocznego."// Opis pluginu w kodzie
        
"website"        =>    "https://mybboard.pl/user-36883.html"// Stworzył ten plugin użytkownik z tego linku
        
"author"        =>    "Fyeem"// Autor: Fyeem
        
"authorsite"    =>    "https://mybboard.pl/user-36883.html"// Stworzył ten plugin użytkownik z tego linku
        
"version"        =>    "3.0"// Wersja pluginu
        
"compatibility" =>  "18*" // kompatybilność pluginu z silnikami 1.8.X
    
); // Zamyka zwracanie
// Zamyka tą funkcję


function kontaktwpanelu_activate() { // Aktywacja pluginu
    
global $db$mybb// Używanie bazy danych i mybb
    
    
 
    
// Zakładka Konfiguracja w ACP
    
$kontaktwpanelu_group_settings = array(  // Ta zmienna $ = zwraca 
        
"gid"               => NULL// Takie cuś
        
"name"              => "kontaktwpanelu_option_category"// Nazwa w kodzie 
        
"title"             => "Kontakt w panelu bocznym"// Tytuł pluginu
        
"description"       => "Skonfiguruj swój panel kontaktu."// Opis pluginu
        
"disporder"         => "50"// Kolejność pluginu
        
"isdefault"         => "yes" // Włączone domyślnie: tak // zmiana na no jeśli nie działa
            
); //Zamyka zwracanie
            
    
$db->insert_query("settinggroups"$kontaktwpanelu_group_settings); // Do bazy danych, do kolumny ustawień - grup, dodajemy dane z powyższej konfiguracji
    
$gid $db->insert_id(); 
    
    
    
// Ustawienia, pierwsze pole, włączony/wyłączony
    
$option_1 = array( // Zwraca
        
"sid"               => NULL// Takie cuś
        
"name"              => "kontaktwpanelu_enabled"// Nazwa w kodzie pola pierwszego
        
"title"             => "Plugin włączony/wyłączony"// Nazwa pierwszego pola
        
"description"       => "Włącz lub wyłącz plugin: <b>Kontakt w panelu bocznym.</b>"// Opis pierwszego pola
        
"optionscode"       => "yesno"// Opcja wyboru tak/nie
        
"value"             => "yes"// Wartość domyślna: tak
        
"isdefault"         => "yes"// Włączone domyślnie: tak
        
"disporder"         => "1"// Kolejność pola w ustawieniu pluginu
        
"gid"               => intval($gid// Takie inne cuś
            
); // Zamyka zwracanie
            
$db->insert_query("settings"$option_1); // Do bazy danych, do kolumny ustawień, dodajemy dane z powyższej konfiguracji
            
// Ustawienia, drugie pole, tytuł kontaktu 
    
$option_2 = array( // Zwraca
        
"sid"               => NULL// Takie cuś
        
"name"              => "nazwa_kontaktu"// Nazwa w kodzie pola drugiego
        
"title"             => "Nazwa panelu kontaktu"// Nazwa drugiego pola
        
"description"       => "Wpisz nazwą swojego panelu kontaktu."// Opis drugiego pola
        
"optionscode"       => "text"// Opcja jednolinijkowego miejsca na wpisanie jednej linijki tekstu tj. tytułu
        
"value"             => 'Kontakt'// Wartość domyślna: Kontakt
        
"isdefault"         => "yes"// Włączone domyślnie: tak
        
"disporder"         => "2"// Kolejność pola w ustawieniu pluginu
        
"gid"               => intval($gid// Takie inne cuś
            
); // Zamyka zwracanie
            
$db->insert_query("settings"$option_2); // Do bazy danych, do kolumny ustawień, dodajemy dane z powyższej konfiguracji

// Ustawienia, trzecie pole, dane osoby do kontaktu
    
$option_3 = array( // Zwraca
        
"sid"               => NULL// Takie cuś
        
"name"              => "kontaktwpanelu_daneadminow"// Nazwa w kodzie trzeciego pola
        
"title"             => "ID użytkownika i numer GG"// Nazwa trzeciego pola
        
"description"       => "Uzupełnij to według wzoru: <b>ID_użytkownika Numer_GG</b> - Jeśli jest więcej użytkowników, których chcesz dodać do panelu niż 1, na końcu linijki z danymi pierwszego użytkownika dodawanego, umieść przecinek: <b>ID_użytkownika Numer_GG,</b>"// Opis trzeciego pola
        
"optionscode"       => "textarea"// Opcja wielolinijkowego miejsca na wpisanie kilku linijek tekstu tj. danych użytkowników
        
"value"             => 'ID_użytkownika Numer_GG'// Wartość domyślna: ID_użytkownika Numer_GG 
        
"isdefault"         => "yes"// Włączone domyślnie: tak
        
"disporder"         => "3"// Kolejność pola w ustawieniu pluginu
        
"gid"               => intval($gid// Takie inne cuś
            
); // Zamyka zwracanie
        
$db->insert_query("settings"$option_3); // Do bazy danych, do kolumny ustawień, dodajemy dane z powyższej konfiguracji
 
rebuild_settings();
       
            
// Ja nie używam więc na razie usuwam //  require MYBB_ROOT."/inc/adminfunctions_templates.php"; // Podajemy, jaki plik jest wymagany do działania pluginu, podałem ten, bo dzięki niemu, możemy zastosować zmianę np. <body> w index na <body>{$zmienna_pluginu_naszego} 
// Zamykamy aktywację pluginu


function kontaktwpanelu_deactivate() { // Dezaktywacja pluginu
    
global $db$mybb// Używanie bazy danych i mybb

    
$db->delete_query('settinggroups''name = "kontaktwpanelu_option_category"'); // Usuwamy z bazy danych to, co dodaliśmy w 27. linijce zapytaniem wykonanym w 34. linijce
    
$db->delete_query('settings''name IN("kontaktwpanelu_enabled, nazwa_kontaktu, kontaktwpanelu_daneadminow")'); // Usuwamy z bazy danych ustawienia, nazwy to 41; 55; 69 linijki 
 
rebuild_settings();
    require 
MYBB_ROOT."/inc/adminfunctions_templates.php"// Tym plikiem możemy bawić się w szablonie, np. usuwać zmienną
    
find_replace_templatesets('index''#(\n?){\$kontaktwpanelu}#'''0); // Zabawa w szablonie: index, usuwamy zmienną: {$kontaktwpanelu}    
 
// Zamykamy dezaktywację pluginu


function kontaktwpanelu() { // Co robi moja funkcja
    
global $mybb$kontaktwpanelu// Używanie mybb i mojej zmiennej pluginu
    
if ($mybb->settings['kontaktwpanelu_enabled'] == 1) { // Jeżeli ustawienie linijki 39. jest ustawione na tak (yes) (1)
        
    
$DaneAdminow explode(","$mybb->settings['kontaktwpanelu_daneadminow']); 
    foreach(
$DaneAdminow as $DaneAdmina) {
    
$Admin explode(" "$DaneAdmina);
    
    
$user get_user($Admin[0]); // Admin[0] daje nam takie cuś
    
$user['username'] = format_name($user['username'], $user['usergroup'], $user['displaygroup']); // Formatowanie nicku wg formatu jego grupy
    
$user['profilelink'] = build_profile_link($user['username'], $user['uid']); // Link do profilu


//$kontaktwpanelu = '<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder"> 
//    <tbody><tr><td class="thead">'.$mybb->settings['nazwa_kontaktu'].'</td></tr>';                             // Zamiana mojej zmiennej w szablonie index na to, to jest pierwsza część


$kontaktwpanelu  '<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder"> 
                    <tbody><tr><td class="thead">'
.$mybb->settings['nazwa_kontaktu'].'</td></tr>
    
 <tr><td class="trow1"><center><span style="font-size:18px;">'
.$user['profilelink'].'</span> 
<br /><span style="font-size:11px;"><img src="/images/firstf/gg.png" /> GG: '
.$Admin[1].'</span> 
<div class="gg"><a href="gg:'
.$Admin[1].'"> 
<img src="http://status.gadu-gadu.pl/users/status.asp?id='
.$Admin[1].'&amp;styl=3" style="height: 32px; width:143;"></a></div><br>
</center></td> 
</tr>
</tbody></table>'
// Koniec zawartości tej zmiennej

// Zamykamy CAŁĄ funkcję

// $kontaktwpanelu .= '</tbody></table>'; // Zamykamy zawartość tej zmiennej - końcówka

// Zamknięcie { w 97
// Zamknięcie { w 100
        
        
?>
Po 1.
http://pluginsmybbthemes.ct8.pl/

Po 2.
A powinienem? Tam normalnie będę mógł użyć tego kodu?
Moja oferta - pomoc (prywatna) przy tworzeniu i edycji forum MyBB.


Zapraszam na serwer Discord - szybka i bezpośrednia pomoc: https://discord.gg/GANFa
(19.10.2016, 20:02)Fyeem napisał(a): A powinienem? Tam normalnie będę mógł użyć tego kodu?
Tak, przydałoby się jeszcze testowe konto
Pomoc poza forum - odpłatna.
Kacper
dule=user

Po dodaniu dodałem do index zmienną i nie wyświetla nic.
A więc dodałem do globalnych szablonów:
$template '<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder"> 
                    <tbody><tr><td class="thead">'
.$mybb->settings['nazwa_kontaktu'].'</td></tr>
    
 <tr><td class="trow1"><center><span style="font-size:18px;">'
.$user['profilelink'].'</span> 
<br /><span style="font-size:11px;"><img src="/images/firstf/gg.png" /> GG: '
.$Admin[1].'</span> 
<div class="gg"><a href="gg:'
.$Admin[1].'"> 
<img src="http://status.gadu-gadu.pl/users/status.asp?id='
.$Admin[1].'&amp;styl=3" style="height: 32px; width:143;"></a></div><br>
</center></td> 
</tr>
</tbody></table>'
;

$insert_array = array(
    
'title' => 'kontaktwpanelu',
    
'template' => $db->escape_string($template),
    
'sid' => '-1',
    
'version' => '',
    
'dateline' => time()
);

$db->insert_query('templates'$insert_array); 

Cały kod:
<?


// Disallow direct access to this file for security reasons
if(!defined("IN_MYBB"))
{
    die(
"Plik ten nie może być dostępny bezpośrednio.");
}


 
$plugins->add_hook('index_start''kontaktwpanelu'); // Dodawanie hooków, używamy index_start bo wyświetla się na stronie głównej, tworzy mój hook

function kontaktwpanelu_info() { // Dodaje funkcje do listy pluginów
    
return array( // Zwraca
        
"name"            =>    "Kontakt w panelu bocznym"// Tytuł pluginu w kodzie
        
"description"    =>    "Plugin dodaje tabelę kontaktu, zaleca się dodanie go do panelu bocznego."// Opis pluginu w kodzie
        
"website"        =>    "https://mybboard.pl/user-36883.html"// Stworzył ten plugin użytkownik z tego linku
        
"author"        =>    "Fyeem"// Autor: Fyeem
        
"authorsite"    =>    "https://mybboard.pl/user-36883.html"// Stworzył ten plugin użytkownik z tego linku
        
"version"        =>    "3.0"// Wersja pluginu
        
"compatibility" =>  "18*" // kompatybilność pluginu z silnikami 1.8.X
    
); // Zamyka zwracanie
// Zamyka tą funkcję


function kontaktwpanelu_activate() { // Aktywacja pluginu
    
global $db$mybb// Używanie bazy danych i mybb
    
    
 
    
// Zakładka Konfiguracja w ACP
    
$kontaktwpanelu_group_settings = array(  // Ta zmienna $ = zwraca 
        
"gid"               => NULL// Takie cuś
        
"name"              => "kontaktwpanelu_option_category"// Nazwa w kodzie 
        
"title"             => "Kontakt w panelu bocznym"// Tytuł pluginu
        
"description"       => "Skonfiguruj swój panel kontaktu."// Opis pluginu
        
"disporder"         => "50"// Kolejność pluginu
        
"isdefault"         => "yes" // Włączone domyślnie: tak // zmiana na no jeśli nie działa
            
); //Zamyka zwracanie
            
    
$db->insert_query("settinggroups"$kontaktwpanelu_group_settings); // Do bazy danych, do kolumny ustawień - grup, dodajemy dane z powyższej konfiguracji
    
$gid $db->insert_id(); 
    
    
    
// Ustawienia, pierwsze pole, włączony/wyłączony
    
$option_1 = array( // Zwraca
        
"sid"               => NULL// Takie cuś
        
"name"              => "kontaktwpanelu_enabled"// Nazwa w kodzie pola pierwszego
        
"title"             => "Plugin włączony/wyłączony"// Nazwa pierwszego pola
        
"description"       => "Włącz lub wyłącz plugin: <b>Kontakt w panelu bocznym.</b>"// Opis pierwszego pola
        
"optionscode"       => "yesno"// Opcja wyboru tak/nie
        
"value"             => "yes"// Wartość domyślna: tak
        
"isdefault"         => "yes"// Włączone domyślnie: tak
        
"disporder"         => "1"// Kolejność pola w ustawieniu pluginu
        
"gid"               => intval($gid// Takie inne cuś
            
); // Zamyka zwracanie
            
$db->insert_query("settings"$option_1); // Do bazy danych, do kolumny ustawień, dodajemy dane z powyższej konfiguracji
            
// Ustawienia, drugie pole, tytuł kontaktu 
    
$option_2 = array( // Zwraca
        
"sid"               => NULL// Takie cuś
        
"name"              => "nazwa_kontaktu"// Nazwa w kodzie pola drugiego
        
"title"             => "Nazwa panelu kontaktu"// Nazwa drugiego pola
        
"description"       => "Wpisz nazwą swojego panelu kontaktu."// Opis drugiego pola
        
"optionscode"       => "text"// Opcja jednolinijkowego miejsca na wpisanie jednej linijki tekstu tj. tytułu
        
"value"             => 'Kontakt'// Wartość domyślna: Kontakt
        
"isdefault"         => "yes"// Włączone domyślnie: tak
        
"disporder"         => "2"// Kolejność pola w ustawieniu pluginu
        
"gid"               => intval($gid// Takie inne cuś
            
); // Zamyka zwracanie
            
$db->insert_query("settings"$option_2); // Do bazy danych, do kolumny ustawień, dodajemy dane z powyższej konfiguracji

// Ustawienia, trzecie pole, dane osoby do kontaktu
    
$option_3 = array( // Zwraca
        
"sid"               => NULL// Takie cuś
        
"name"              => "kontaktwpanelu_daneadminow"// Nazwa w kodzie trzeciego pola
        
"title"             => "ID użytkownika i numer GG"// Nazwa trzeciego pola
        
"description"       => "Uzupełnij to według wzoru: <b>ID_użytkownika Numer_GG</b> - Jeśli jest więcej użytkowników, których chcesz dodać do panelu niż 1, na końcu linijki z danymi pierwszego użytkownika dodawanego, umieść przecinek: <b>ID_użytkownika Numer_GG,</b>"// Opis trzeciego pola
        
"optionscode"       => "textarea"// Opcja wielolinijkowego miejsca na wpisanie kilku linijek tekstu tj. danych użytkowników
        
"value"             => 'ID_użytkownika Numer_GG'// Wartość domyślna: ID_użytkownika Numer_GG 
        
"isdefault"         => "yes"// Włączone domyślnie: tak
        
"disporder"         => "3"// Kolejność pola w ustawieniu pluginu
        
"gid"               => intval($gid// Takie inne cuś
            
); // Zamyka zwracanie
        
$db->insert_query("settings"$option_3); // Do bazy danych, do kolumny ustawień, dodajemy dane z powyższej konfiguracji
 
rebuild_settings();
       
       
$template '<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder"> 
                    <tbody><tr><td class="thead">'
.$mybb->settings['nazwa_kontaktu'].'</td></tr>
    
 <tr><td class="trow1"><center><span style="font-size:18px;">'
.$user['profilelink'].'</span> 
<br /><span style="font-size:11px;"><img src="/images/firstf/gg.png" /> GG: '
.$Admin[1].'</span> 
<div class="gg"><a href="gg:'
.$Admin[1].'"> 
<img src="http://status.gadu-gadu.pl/users/status.asp?id='
.$Admin[1].'&amp;styl=3" style="height: 32px; width:143;"></a></div><br>
</center></td> 
</tr>
</tbody></table>'
;

$insert_array = array(
    
'title' => 'kontaktwpanelu',
    
'template' => $db->escape_string($template),
    
'sid' => '-1',
    
'version' => '',
    
'dateline' => time()
);

$db->insert_query('templates'$insert_array);
       
            
// Ja nie używam więc na razie usuwam //  require MYBB_ROOT."/inc/adminfunctions_templates.php"; // Podajemy, jaki plik jest wymagany do działania pluginu, podałem ten, bo dzięki niemu, możemy zastosować zmianę np. <body> w index na <body>{$zmienna_pluginu_naszego} 
// Zamykamy aktywację pluginu


function kontaktwpanelu_deactivate() { // Dezaktywacja pluginu
    
global $db$mybb// Używanie bazy danych i mybb
$db->delete_query("templates""title = 'kontaktwpanelu'");

    
$db->delete_query('settinggroups''name = "kontaktwpanelu_option_category"'); // Usuwamy z bazy danych to, co dodaliśmy w 27. linijce zapytaniem wykonanym w 34. linijce
    
$db->delete_query('settings''name IN("kontaktwpanelu_enabled, nazwa_kontaktu, kontaktwpanelu_daneadminow")'); // Usuwamy z bazy danych ustawienia, nazwy to 41; 55; 69 linijki 
 
rebuild_settings();
    require 
MYBB_ROOT."/inc/adminfunctions_templates.php"// Tym plikiem możemy bawić się w szablonie, np. usuwać zmienną
    
find_replace_templatesets('index''#(\n?){\$kontaktwpanelu}#'''0); // Zabawa w szablonie: index, usuwamy zmienną: {$kontaktwpanelu}    
 
// Zamykamy dezaktywację pluginu


function kontaktwpanelu() { // Co robi moja funkcja
    
global $mybb$kontaktwpanelu// Używanie mybb i mojej zmiennej pluginu
    
if ($mybb->settings['kontaktwpanelu_enabled'] == 1) { // Jeżeli ustawienie linijki 39. jest ustawione na tak (yes) (1)
        
    
$DaneAdminow explode(","$mybb->settings['kontaktwpanelu_daneadminow']); 
    foreach(
$DaneAdminow as $DaneAdmina) {
    
$Admin explode(" "$DaneAdmina);
    
    
$user get_user($Admin[0]); // Admin[0] daje nam takie cuś
    
$user['username'] = format_name($user['username'], $user['usergroup'], $user['displaygroup']); // Formatowanie nicku wg formatu jego grupy
    
$user['profilelink'] = build_profile_link($user['username'], $user['uid']); // Link do profilu

   
//$kontaktwpanelu = '<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder"> 
//    <tbody><tr><td class="thead">'.$mybb->settings['nazwa_kontaktu'].'</td></tr>';                             // Zamiana mojej zmiennej w szablonie index na to, to jest pierwsza część

/*
$kontaktwpanelu  = '<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder"> 
                    <tbody><tr><td class="thead">'.$mybb->settings['nazwa_kontaktu'].'</td></tr>
    
 <tr><td class="trow1"><center><span style="font-size:18px;">'.$user['profilelink'].'</span> 
<br /><span style="font-size:11px;"><img src="/images/firstf/gg.png" /> GG: '.$Admin[1].'</span> 
<div class="gg"><a href="gg:'.$Admin[1].'"> 
<img src="http://status.gadu-gadu.pl/users/status.asp?id='.$Admin[1].'&amp;styl=3" style="height: 32px; width:143;"></a></div><br>
</center></td> 
</tr>
</tbody></table>'; // Koniec zawartości tej zmiennej
*/
// Zamykamy CAŁĄ funkcję

// $kontaktwpanelu .= '</tbody></table>'; // Zamykamy zawartość tej zmiennej - końcówka

// Zamknięcie { w 97
// Zamknięcie { w 100
        
        
?>

Dziwne, nagle działa poprawnie.
Kod:
<?


// Disallow direct access to this file for security reasons
if(!defined("IN_MYBB"))
{
die(
"Plik ten nie może być dostępny bezpośrednio.");
}


 
$plugins->add_hook('index_start''kontaktwpanelu'); // Dodawanie hooków, używamy index_start bo wyświetla się na stronie głównej, tworzy mój hook

function kontaktwpanelu_info() { // Dodaje funkcje do listy pluginów
return array( // Zwraca
"name" => "Kontakt w panelu bocznym"// Tytuł pluginu w kodzie
"description" => "Plugin dodaje tabelę kontaktu, zaleca się dodanie go do panelu bocznego."// Opis pluginu w kodzie
"website" => "https://mybboard.pl/user-36883.html"// Stworzył ten plugin użytkownik z tego linku
"author" => "Fyeem"// Autor: Fyeem
"authorsite" => "https://mybboard.pl/user-36883.html"// Stworzył ten plugin użytkownik z tego linku
"version" => "3.0"// Wersja pluginu
"compatibility" =>  "18*" // kompatybilność pluginu z silnikami 1.8.X
); // Zamyka zwracanie
// Zamyka tą funkcję


function kontaktwpanelu_activate() { // Aktywacja pluginu
global $db$mybb// Używanie bazy danych i mybb


 

// Zakładka Konfiguracja w ACP
$kontaktwpanelu_group_settings = array(  // Ta zmienna $ = zwraca 
"gid"               => NULL// Takie cuś
"name"              => "kontaktwpanelu_option_category"// Nazwa w kodzie 
"title"             => "Kontakt w panelu bocznym"// Tytuł pluginu
"description"       => "Skonfiguruj swój panel kontaktu."// Opis pluginu
"disporder"         => "50"// Kolejność pluginu
"isdefault"         => "yes" // Włączone domyślnie: tak // zmiana na no jeśli nie działa
); //Zamyka zwracanie

$db->insert_query("settinggroups"$kontaktwpanelu_group_settings); // Do bazy danych, do kolumny ustawień - grup, dodajemy dane z powyższej konfiguracji
$gid $db->insert_id(); 


// Ustawienia, pierwsze pole, włączony/wyłączony
$option_1 = array( // Zwraca
        
"sid"               => NULL// Takie cuś
        
"name"              => "kontaktwpanelu_enabled"// Nazwa w kodzie pola pierwszego
        
"title"             => "Plugin włączony/wyłączony"// Nazwa pierwszego pola
        
"description"       => "Włącz lub wyłącz plugin: <b>Kontakt w panelu bocznym.</b>"// Opis pierwszego pola
        
"optionscode"       => "yesno"// Opcja wyboru tak/nie
        
"value"             => "yes"// Wartość domyślna: tak
"isdefault"         => "yes"// Włączone domyślnie: tak
        
"disporder"         => "1"// Kolejność pola w ustawieniu pluginu
        
"gid"               => intval($gid// Takie inne cuś
); // Zamyka zwracanie
$db->insert_query("settings"$option_1); // Do bazy danych, do kolumny ustawień, dodajemy dane z powyższej konfiguracji

// Ustawienia, drugie pole, tytuł kontaktu 
$option_2 = array( // Zwraca
        
"sid"               => NULL// Takie cuś
        
"name"              => "nazwa_kontaktu"// Nazwa w kodzie pola drugiego
        
"title"             => "Nazwa panelu kontaktu"// Nazwa drugiego pola
        
"description"       => "Wpisz nazwą swojego panelu kontaktu."// Opis drugiego pola
        
"optionscode"       => "text"// Opcja jednolinijkowego miejsca na wpisanie jednej linijki tekstu tj. tytułu
        
"value"             => 'Kontakt'// Wartość domyślna: Kontakt
"isdefault"         => "yes"// Włączone domyślnie: tak
        
"disporder"         => "2"// Kolejność pola w ustawieniu pluginu
        
"gid"               => intval($gid// Takie inne cuś
); // Zamyka zwracanie
$db->insert_query("settings"$option_2); // Do bazy danych, do kolumny ustawień, dodajemy dane z powyższej konfiguracji

// Ustawienia, trzecie pole, dane osoby do kontaktu
$option_3 = array( // Zwraca
        
"sid"               => NULL// Takie cuś
        
"name"              => "kontaktwpanelu_daneadminow"// Nazwa w kodzie trzeciego pola
        
"title"             => "ID użytkownika i numer GG"// Nazwa trzeciego pola
        
"description"       => "Uzupełnij to według wzoru: <b>ID_użytkownika Numer_GG</b> - Jeśli jest więcej użytkowników, których chcesz dodać do panelu niż 1, na końcu linijki z danymi pierwszego użytkownika dodawanego, umieść przecinek: <b>ID_użytkownika Numer_GG,</b>"// Opis trzeciego pola
        
"optionscode"       => "textarea"// Opcja wielolinijkowego miejsca na wpisanie kilku linijek tekstu tj. danych użytkowników
        
"value"             => 'ID_użytkownika Numer_GG'// Wartość domyślna: ID_użytkownika Numer_GG 
"isdefault"         => "yes"// Włączone domyślnie: tak
        
"disporder"         => "3"// Kolejność pola w ustawieniu pluginu
        
"gid"               => intval($gid// Takie inne cuś
); // Zamyka zwracanie
$db->insert_query("settings"$option_3); // Do bazy danych, do kolumny ustawień, dodajemy dane z powyższej konfiguracji
 
rebuild_settings();
  
 
/* $template = '<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder"> 
<tbody><tr><td class="thead">'.$mybb->settings['nazwa_kontaktu'].'</td></tr>

 <tr><td class="trow1"><center><span style="font-size:18px;">'.$user['profilelink'].'</span> 
<br /><span style="font-size:11px;"><img src="/images/firstf/gg.png" /> GG: '.$Admin[1].'</span> 
<div class="gg"><a href="gg:'.$Admin[1].'"> 
<img src="http://status.gadu-gadu.pl/users/status.asp?id='.$Admin[1].'&amp;styl=3" style="height: 32px; width:143;"></a></div><br>
</center></td> 
</tr>
</tbody></table>';

$insert_array = array(
    'title' => 'kontaktwpanelu',
    'template' => $db->escape_string($template),
    'sid' => '-1',
    'version' => '',
    'dateline' => time()
);

$db->insert_query('templates', $insert_array);*/
  
// Ja nie używam więc na razie usuwam //  require MYBB_ROOT."/inc/adminfunctions_templates.php"; // Podajemy, jaki plik jest wymagany do działania pluginu, podałem ten, bo dzięki niemu, możemy zastosować zmianę np. <body> w index na <body>{$zmienna_pluginu_naszego} 
// Zamykamy aktywację pluginu


function kontaktwpanelu_deactivate() { // Dezaktywacja pluginu
global $db$mybb// Używanie bazy danych i mybb
/*$db->delete_query("templates", "title = 'kontaktwpanelu'");*/

$db->delete_query('settinggroups''name = "kontaktwpanelu_option_category"'); // Usuwamy z bazy danych to, co dodaliśmy w 27. linijce zapytaniem wykonanym w 34. linijce
$db->delete_query('settings''name IN("kontaktwpanelu_enabled, nazwa_kontaktu, kontaktwpanelu_daneadminow")'); // Usuwamy z bazy danych ustawienia, nazwy to 41; 55; 69 linijki 
 
rebuild_settings();
require 
MYBB_ROOT."/inc/adminfunctions_templates.php"// Tym plikiem możemy bawić się w szablonie, np. usuwać zmienną
find_replace_templatesets('index''#(\n?){\$kontaktwpanelu}#'''0); // Zabawa w szablonie: index, usuwamy zmienną: {$kontaktwpanelu} 
 
// Zamykamy dezaktywację pluginu


function kontaktwpanelu() { // Co robi moja funkcja
global $mybb$kontaktwpanelu// Używanie mybb i mojej zmiennej pluginu

if ($mybb->settings['kontaktwpanelu_enabled'] == 1) { // Jeżeli ustawienie linijki 39. jest ustawione na tak (yes) (1)

$DaneAdminow explode(","$mybb->settings['kontaktwpanelu_daneadminow']); 
foreach(
$DaneAdminow as $DaneAdmina) {
$Admin explode(" "$DaneAdmina);

$user get_user($Admin[0]); // Admin[0] daje nam takie cuś
$user['username'] = format_name($user['username'], $user['usergroup'], $user['displaygroup']); // Formatowanie nicku wg formatu jego grupy
$user['profilelink'] = build_profile_link($user['username'], $user['uid']); // Link do profilu

   
//$kontaktwpanelu = '<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder"> 
// <tbody><tr><td class="thead">'.$mybb->settings['nazwa_kontaktu'].'</td></tr>'; // Zamiana mojej zmiennej w szablonie index na to, to jest pierwsza część


$kontaktwpanelu  '<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder"> 
<tbody><tr><td class="thead">'
.$mybb->settings['nazwa_kontaktu'].'</td></tr>

 <tr><td class="trow1"><center><span style="font-size:18px;">'
.$user['profilelink'].'</span> 
<br /><span style="font-size:11px;"><img src="/images/firstf/gg.png" /> GG: '
.$Admin[1].'</span> 
<div class="gg"><a href="gg:'
.$Admin[1].'"> 
<img src="http://status.gadu-gadu.pl/users/status.asp?id='
.$Admin[1].'&amp;styl=3" style="height: 32px; width:143;"></a></div><br>
</center></td> 
</tr>
</tbody></table>'
// Koniec zawartości tej zmiennej

// Zamykamy CAŁĄ funkcję

// $kontaktwpanelu .= '</tbody></table>'; // Zamykamy zawartość tej zmiennej - końcówka

// Zamknięcie { w 97
// Zamknięcie { w 100


?>
Moja oferta - pomoc (prywatna) przy tworzeniu i edycji forum MyBB.


Zapraszam na serwer Discord - szybka i bezpośrednia pomoc: https://discord.gg/GANFa


Użytkownicy przeglądający ten wątek:

1 gości