1 Edycja pliku Dvz Shoutbox


Edytujemy plugin, który znajdziemy na ftp `/inc/plugins/dvz_shoutbox.php

Otwieramy plik i następnie odszukujemy

$plugins->add_hook('index_end', ['dvz_shoutbox', 'load_window']); // load Shoutbox window to {$dvz_shoutbox} variable


Pod tym dodajemy

$plugins->add_hook('index_start', 'dvz_shoutbox_stats'); //Stas index


Następnie odszukujemy w pliku

 static function load_window()
   {
       
global $templates, $dvz_shoutbox, $lang, $mybb, $db, $theme;

       $lang->load('dvz_shoutbox');


I podmieniamy na

   static function load_window()
   {
       
global $templates, $dvz_shoutbox, $lang, $mybb, $db, $theme,$our_shouts,$wpisy,$top_spamer_noformatted,$shouts;

       $lang->load('dvz_shoutbox');


Na samym dole pliku dodajemy

// Statystyki
function dvz_shoutbox_stats()
{
  global $db, $mybb, $templates, $theme, $wpisy, $users, $top_spamer, $users_online_o, $top_spamer_noformatted, $shshshs, $our_shouts, $timesearch, $shouts, $username, $user, $users_online, $anon_online, $invisiblemark, $onlinemembers, $guests_online, $spiders, $cache, $bots_online;
   

$query = $db->query("SELECT count(id) as id FROM ".TABLE_PREFIX."dvz_shoutbox");

// Wpisy
   $row = $db->fetch_array($query);
   $wpisy = $row['id'];

   $query3 = $db->query("SELECT d.uid, u.username, u.usergroup, u.displaygroup, u.uid, u.avatar, count(*) as shouters
                         FROM ".TABLE_PREFIX."dvz_shoutbox d
                         LEFT JOIN ".TABLE_PREFIX."users u ON (u.uid=d.uid)
                         GROUP BY d.uid
                         ORDER BY shouters
                         DESC LIMIT 1");
   $row3 = $db->fetch_array($query3);

// Najwiekszy spamer
$shouts = $row3['shouters'];
   $top_spamer_noformatted = $row3['username'];
   $top_spamer = build_profile_link(format_name($row3['username'], $row3['usergroup'], $row3['displaygroup']), $row3['uid']);

// Wpisy uzytkownika
   $query4 = $db->query("SELECT count(id) as id, uid FROM ".TABLE_PREFIX."dvz_shoutbox WHERE uid='".$mybb->user['uid']."'");
   $our_shouts = $db->fetch_field($query4, "id");

}


Zapisujemy plik i wysyłamy ponownie na ftp.

2 Edycja szablonów


Edytujemy szablon dvz_shoutbox (Szablony globalne), następnie na samym dole dodajemy

<div class="shoutbox-stats">
   <span class="stat">Twoich shoutów: <span class="block">{$our_shouts}</span></span>
   <span class="stat">Wszystkich shoutów: <span class="block">{$wpisy}</span></span>
   <span class="stat">Największy spamer: <span class="block">{$top_spamer_noformatted} ({$shouts})</span></span>
</div>


Oraz css

.shoutbox-stats {
   margin: 20px;
   text-align: center;
}

.shoutbox-stats .stat {
   margin: 10px;
}

.shoutbox-stats .block {
   background: #212121;
   padding: 6px;
   border-radius: 2px;
   font-weight: bold;
   color: #FFF;
}


Efekt końcowy może się różnić od przedstawionego na ss