[Aktualizacja]
- Zaktualizowanie pliku do pobrania do najnowszej wersji, spolszczenie;
- Zaktualizowanie informacji o szablonie;