Inne Dodanie elementu | kopia z innego szablonu

Założony przez bratmati.

wersja skryptu MyBB: new
adres forum: swimhax.tk
na czym polega problem (screen, opis, komunikaty, nazwa stylu/theme/szablonu):
Chciałbym ten element z poprzedniego szablonu:
http://scr.hu/349/o5o34
umiescić w drugim szablonie tutaj:
http://scr.hu/349/bvl8x
Skopiowałem kod :
Kod:
</div></div>
          
<div id="footer">
          <div class="nav1">
          <h3>Navigation</h3>
          <li><a href="{$mybb->settings['bburl']}/index.php"><i style="font-size: 14px;" class="fa fa-home fa-fw"></i>&nbsp;Home</a></li>
          <li><a href="{$mybb->settings['bburl']}/search.php"><i style="font-size: 14px;" class="fa fa-search fa-fw"></i>&nbsp;{$lang->toplinks_search}</a></li>
          <li><a href="{$mybb->settings['bburl']}/memberlist.php"><i style="font-size: 14px;" class="fa fa-users fa-fw"></i>&nbsp;{$lang->toplinks_memberlist}</a></li>
          <li><a href="{$mybb->settings['bburl']}/calendar.php"><i style="font-size: 14px;" class="fa fa-calendar fa-fw"></i>&nbsp;{$lang->toplinks_calendar}</a></li>
          <li><a href="{$mybb->settings['bburl']}/misc.php?action=help"><i style="font-size: 14px;" class="fa fa-question-circle fa-fw"></i>&nbsp;{$lang->toplinks_help}</a></li>
          </div>

          <div class="nav2">
          <h3>Quick Links</h3>
          <li><a href="{$mybb->settings['contactlink']}"><i style="font-size: 14px;" class="fa fa-envelope fa-fw"></i>&nbsp;{$lang->bottomlinks_contactus}</a></li>
          <li><a href="{$mybb->settings['homeurl']}"><i style="font-size: 14px;" class="fa fa-home fa-fw"></i>&nbsp;{$mybb->settings['homename']}</a></li>
          <li><a href="#content"><i style="font-size: 14px;" class="fa fa-external-link-square fa-fw"></i>&nbsp;{$lang->bottomlinks_returncontent}</a></li>
          <li><a href="<archive_url>"><i style="font-size: 14px;" class="fa fa-bookmark fa-fw"></i>&nbsp;{$lang->bottomlinks_litemode}</a></li>
          <li><a href="{$mybb->settings['bburl']}/misc.php?action=syndication"><i style="font-size: 14px;" class="fa fa-rss-square fa-fw"></i>&nbsp;{$lang->bottomlinks_syndication}</a></span></li>
          </div>

          <div class="nav3">
          <h3>Copyright</h3>
          Fill me with text pleaaaaseeeeeee.<br />
          Fill me with text pleaaaaseeeeeee.<br />
          Fill me with text pleaaaaseeeeeee.<br />
          Fill me with text pleaaaaseeeeeee.<br />
          Fill me with text pleaaaaseeeeeee.
          </div>
</div>

<div id="copyright">
          <div class="one">
                    <!-- MyBB is free software developed and maintained by a volunteer community.
                    It would be much appreciated by the MyBB Group if you left the full copyright and "powered by" notice intact,
                    to show your support for MyBB.  If you choose to remove or modify the copyright below,
                    you may be refused support on the MyBB Community Forums.

                    This is free software, support us and we'll support you. -->
                    Powered by <a style="font-weight: 400;" href="http://mybb.com/" target="_blank">MyBB{$mybbversion}</a>, &copy; 2002-{$copy_year}. Clouds theme by eNvy.
                    <!-- End powered by -->
                    <!-- The following piece of code allows MyBB to run scheduled tasks. DO NOT REMOVE -->{$task_image}<!-- End task image code -->
                    {$auto_dst_detection}
          </div>

          <div class="two">
                    <a href="#top" title="Go to top"><i class="fa fa-caret-up fa-2x fadeffect"></i></a>
          </div>

          <div class="three">
                    <span class="facebook"><a href="#" target="_blank" title="Follow us on Facebook!"><i class="fa fa-facebook-square fa-2x"></i></a></span>
                    <span class="twitter"><a href="#" target="_blank" title="Follow us on Twitter!"><i class="fa fa-twitter-square fa-2x"></i></a></span>
                    <span class="googleplus"><a href="#" target="_blank" title="Follow us on Google+!"><i class="fa fa-google-plus-square fa-2x"></i></a></span>
          </div>
</div>

<div id="debug"><debugstuff></div>

Lecz nie wiem gdzie do wlozyć by nie rozjedzał + co dodać w .css
TaniDedyk.pl
No musisz identyfikatory, klasy też skopiować. Np. #tooter, .nav1
Możesz to jakoś jaśniej wytlumaczyc?
Kopiujesz klasy wymienione w kodzie.


Użytkownicy przeglądający ten wątek:

1 gości