Chciałbym usunąć poziomą kreskę z widoku wątku, która oddziela wiadomość od buttonów Edycja, Usuń itp.

Chciałbym także, aby przy każdej wiadomości, a nie tylko przy pierwszej w wątku wyświetlał się thead.

Jak to zrobić?

PS Oto mój szablon postbit_classic:
{$ignore_bit}
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder" style="{$post_extra_style} {$post_visibility}" id="post_{$post['pid']}">
    <tr>
        <td class="trow2" width="185px" valign="top" style="white-space: nowrap; text-align: center;"><a name="pid{$post['pid']}" id="pid{$post['pid']}"></a>
    
            {$post['user_details']}
        </span>
    </td>
    <td class="trow1" valign="top">
        <table width="100%">
            <tr><td>{$post['posturl']}<span class="smalltext"><strong>{$post['icon']}{$post['subject']} {$post['subject_extra']}</strong>
            <br />
            <div id="pid_{$post['pid']}" style="padding: 5px 0 5px 0;">
                {$post['message']}
            </div>
            {$post['attachments']}
            {$post['signature']}
            <div style="text-align: down; vertical-align: bottom;" id="post_meta_{$post['pid']}">
                <div id="edited_by_{$post['pid']}">{$post['editedmsg']}</div></span>
                
            </div>

                </table>
</td>
</tr>
<tr>
    <td class="trow2" style="white-space: nowrap; text-align: center; vertical-align: middle;"><span class="smalltext">{$post['postdate']} {$post['posttime']}</span></td>
    <td class="trow1" style="vertical-align: middle;">
        <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr valign="bottom">
                <td align="left" ><span class="smalltext">{$post['button_email']}{$post['button_pm']}{$post['button_www']}{$post['button_find']}</span></td>
                <td align="right">{$post['button_edit']}{$post['button_quickdelete']}{$post['button_quote']}{$post['button_multiquote']}{$post['button_report']}{$post['button_warn']}{$post['iplogged']}{$post['button_reply_pm']}{$post['button_replyall_pm']}{$post['button_forward_pm']}{$post['button_delete_pm']}</td>
            </tr>
        </table>
    </td>
</tr>
</table><!-- {$post['adsaf']} -->

Styl to MyBulletin.