Zdarza się, że potrzebujemy wyedytować istniejący lub utworzyć nowy plik PHP skryptu, ale w taki sposób, by zamieścić w nim polskie znaki diakrytyczne. Przykładem może być tworzenie spolszczenia plugina. Musimy wtedy zapisać taki plik w kodowaniu UTF-8, bez BOM.

1 Otwarcie pliku odpowiednim edytorem


W tym celu musimy plik poddać edycji w odpowiednim edytorze, w tym tutorialu posłużymy się przykładem Notepad++ działającego pod Windowsem. Należy go pobrać i zainstalować.Po otwarciu pliku w tymże edytorze, należy upewnić się, że polskie znaki są poprawinie wyświetlane.

2 Zmiana kodowania


Następnie należy zaznaczyć całą zawartość pliku (CTRL+A) i wyciąć ją do schowka (CTRL+X).
Następnie należy rozwinąć menu Format i kliknąć kolejno:
  • "Koduj w ANSI"
  • "Koduj w UTF-8 (bez BOM)"
   

3 Zapis pliku


Teraz można wkleić zawartość pliku ze schowka (CTRL+V). Polskie znaki nadal powinny być czytelne.
Plik po zapisaniu (menu Plik > Zapisz) będzie miał kodowanie UTF-8 bez BOM, dzięki czemu zapisane w nim polskie znaki będą poprawnie wyświetlane w MyBB.


4 Zobacz też