Błąd headerinclude - nie wyświetla okna "oceń"

Założony przez Leben.

wersja skryptu MyBB: 1.6.8
adres forum: localhost
na czym polega problem (screen, opis, komunikaty, nazwa stylu/theme/szablonu): Cześć. Orientuje się ktoś czemu nie działa okno do oceny?

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="{$lang->latest_threads} (RSS 2.0)" href="{$mybb->settings['bburl']}/syndication.php" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{$lang->latest_threads} (Atom 1.0)" href="{$mybb->settings['bburl']}/syndication.php?type=atom1.0" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset={$charset}" />
<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" />
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/prototype.js?ver=1603"></script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/general.js?ver=1603"></script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/popup_menu.js?ver=1600"></script>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/jquery.cookie.js"></script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/sidebar.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
{$stylesheets}
{$indeks_zmian_skrypty}
<script type="text/javascript">
<!--
    var cookieDomain = "{$mybb->settings['cookiedomain']}";
    var cookiePath = "{$mybb->settings['cookiepath']}";
    var cookiePrefix = "{$mybb->settings['cookieprefix']}";
    var deleteevent_confirm = "{$lang->deleteevent_confirm}";
    var removeattach_confirm = "{$lang->removeattach_confirm}";
    var loading_text = '{$lang->ajax_loading}';
    var saving_changes = '{$lang->saving_changes}';
    var use_xmlhttprequest = "{$mybb->settings['use_xmlhttprequest']}";
    var my_post_key = "{$mybb->post_code}";
    var imagepath = "{$theme['imgdir']}";
// -->
</script>
{$newpmmsg}
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
    $('#login-toggle').click(function() {
        $('#login-content').slideToggle(300, function() {
        $("#login-toggle p").toggle();
        });
    });
});
</script>


  <script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function () {

    //Append a div with hover class to all the LI
    jQuery('#navMenu li').append('<div class="hover"></div>');

    jQuery('#navMenu li').hover(

        //Mouseover, fadeIn the hidden hover class  
        function() {
            jQuery(this).children('div').stop(true, true).fadeIn('1000');    
        },

        //Mouseout, fadeOut the hover class
        function() {
            jQuery(this).children('div').stop(true, true).fadeOut('1000');  
    }).click (function () {

        //Add selected class if user clicked on it
        jQuery(this).addClass('selected');
    });
});
</script>

<script type="text/javascript">
    jQuery(document).ready( function() {
      jQuery('#tab-container').easytabs();
    });
</script>

<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function(){

    jQuery("ul.subnav").parent().append("");
    jQuery("ul.topnav li span").click(function() {

        jQuery(this).parent().find("ul.subnav").slideDown('fast').show();
        jQuery(this).parent().hover(function() {

        }, function(){    
            jQuery(this).parent().find("ul.subnav").slideUp('slow');
        });
        }).hover(function() {
            jQuery(this).addClass("subhover");
        }, function(){    //On Hover Out
            jQuery(this).removeClass("subhover");
    });
});
</script>

<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function(){
    jQuery("ul.subnav").parent().append("");
    jQuery("ul.topnav li span").click(function() {
        jQuery(this).parent().find("ul.subnav").slideDown('fast').show();
        jQuery(this).parent().hover(function() {
        }, function(){    
            jQuery(this).parent().find("ul.subnav").slideUp('slow');
        });
        }).hover(function() {
            jQuery(this).addClass("subhover");
        }, function(){    //On Hover Out
            jQuery(this).removeClass("subhover");
    });
});
</script>

<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function(){  
    jQuery("ul.subnav").parent().append("<span></span>"); //Only shows drop down trigger when js is enabled (Adds empty span tag after ul.subnav*)  
    jQuery("ul.topnav li span").click(function() { //When trigger is clicked...  

        //Following events are applied to the subnav itself (moving subnav up and down)  
        jQuery(this).parent().find("ul.subnav").slideDown('fast').show(); //Drop down the subnav on click  

        jQuery(this).parent().hover(function() {  
        }, function(){  
            jQuery(this).parent().find("ul.subnav").slideUp('slow'); //When the mouse hovers out of the subnav, move it back up  
        });  

        //Following events are applied to the trigger (Hover events for the trigger)  
        }).hover(function() {  
            jQuery(this).addClass("subhover"); //On hover over, add class "subhover"  
        }, function(){  //On Hover Out  
            jQuery(this).removeClass("subhover"); //On hover out, remove class "subhover"  
    });  
});  
</script>

   <script type="text/javascript">
         jQuery(function() {
              jQuery('.imgOpa').each(function() {
                  jQuery(this).hover(
                     function() {
                          jQuery(this).stop().animate({ opacity: 1.0 }, 400);
                     },
                    function() {
                         jQuery(this).stop().animate({ opacity: 0.5 }, 400);
                    })
                 });
         });
     </script>
<script type="text/javascript">jQuery.noConflict();</script>
TaniDedyk.pl
Prawdopodobnie konflikt biblioteki jQuery.

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
    $('#login-toggle').click(function() {
        $('#login-content').slideToggle(300, function() {
        $("#login-toggle p").toggle();
        });
    });
});
</script>
zamień $ na jQuery. Jeśli to nie pomoże, dodaj jQuery.noconflict(); na początku każdego skryptu (chociaż, chyba wystarczy zamiana, bo masz to wpisane na samym końcu headeinclude).
:: Akcja DZIĘKUJĘ ZA POMOC ::
Pomocy udzielam jedynie na forum. Wszystkie rzeczy wykraczające poza tą dziedzinę wykonuję odpłatnie.
Problem leży po stronie
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.7.2.min.js"></script>
headeinclude
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="{$lang->latest_threads} (RSS 2.0)" href="{$mybb->settings['bburl']}/syndication.php" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{$lang->latest_threads} (Atom 1.0)" href="{$mybb->settings['bburl']}/syndication.php?type=atom1.0" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset={$charset}" />
<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" />
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/prototype.js?ver=1603"></script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/general.js?ver=1603"></script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/popup_menu.js?ver=1600"></script>
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.7.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/images/samp/js/tabs.js"></script>
{$stylesheets}
<script type="text/javascript">
<!--
    var cookieDomain = "{$mybb->settings['cookiedomain']}";
    var cookiePath = "{$mybb->settings['cookiepath']}";
    var cookiePrefix = "{$mybb->settings['cookieprefix']}";
    var deleteevent_confirm = "{$lang->deleteevent_confirm}";
    var removeattach_confirm = "{$lang->removeattach_confirm}";
    var loading_text = '{$lang->ajax_loading}';
    var saving_changes = '{$lang->saving_changes}';
    var use_xmlhttprequest = "{$mybb->settings['use_xmlhttprequest']}";
    var my_post_key = "{$mybb->post_code}";
    var imagepath = "{$theme['imgdir']}";
// -->
</script>
{$newpmmsg}
<script type="text/javascript">

    jQuery(document).ready( function() {

      jQuery('#tab-container').easytabs();

    });

</script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
$('#login-toggle').click(function() {
  $('#login-content').slideToggle(300, function() {
  $("#login-toggle p").toggle();
  });
});
});
</script>

<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function(){

    jQuery("ul.subnav").parent().append("");
    jQuery("ul.topnav li span").click(function() {

        jQuery(this).parent().find("ul.subnav").slideDown('fast').show();
        jQuery(this).parent().hover(function() {

        }, function(){    
            jQuery(this).parent().find("ul.subnav").slideUp('slow');
        });
        }).hover(function() {
            jQuery(this).addClass("subhover");
        }, function(){    //On Hover Out
            jQuery(this).removeClass("subhover");
    });
});
</script>

<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function(){
    jQuery("ul.subnav").parent().append("");
    jQuery("ul.topnav li span").click(function() {
        jQuery(this).parent().find("ul.subnav").slideDown('fast').show();
        jQuery(this).parent().hover(function() {
        }, function(){    
            jQuery(this).parent().find("ul.subnav").slideUp('slow');
        });
        }).hover(function() {
            jQuery(this).addClass("subhover");
        }, function(){    //On Hover Out
            jQuery(this).removeClass("subhover");
    });
});
</script>

<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function(){  
    jQuery("ul.subnav").parent().append("<span></span>"); //Only shows drop down trigger when js is enabled (Adds empty span tag after ul.subnav*)  
    jQuery("ul.topnav li span").click(function() { //When trigger is clicked...  

        //Following events are applied to the subnav itself (moving subnav up and down)  
        jQuery(this).parent().find("ul.subnav").slideDown('fast').show(); //Drop down the subnav on click  

        jQuery(this).parent().hover(function() {  
        }, function(){  
            jQuery(this).parent().find("ul.subnav").slideUp('slow'); //When the mouse hovers out of the subnav, move it back up  
        });  

        //Following events are applied to the trigger (Hover events for the trigger)  
        }).hover(function() {  
            jQuery(this).addClass("subhover"); //On hover over, add class "subhover"  
        }, function(){  //On Hover Out  
            jQuery(this).removeClass("subhover"); //On hover out, remove class "subhover"  
    });  
});  
</script>

   <script type="text/javascript">
         jQuery(function() {
              jQuery('.imgOpa').each(function() {
                  jQuery(this).hover(
                     function() {
                          jQuery(this).stop().animate({ opacity: 1.0 }, 400);
                     },
                    function() {
                         jQuery(this).stop().animate({ opacity: 0.5 }, 400);
                    })
                 });
         });
     </script>
  <script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function () {

    //Append a div with hover class to all the LI
    jQuery('#navMenu li').append('<div class="hover"></div>');

    jQuery('#navMenu li').hover(

        //Mouseover, fadeIn the hidden hover class  
        function() {
            jQuery(this).children('div').stop(true, true).fadeIn('1000');    
        },

        //Mouseout, fadeOut the hover class
        function() {
            jQuery(this).children('div').stop(true, true).fadeOut('1000');  
    }).click (function () {

        //Add selected class if user clicked on it
        jQuery(this).addClass('selected');
    });
});
</script>
Dodaje <script type="text/javascript">jQuery.noConflict();</script> ale to nic nie pomaga.


Użytkownicy przeglądający ten wątek:

1 gości