Cytowanie Selektywne - Zmiana obrazka

Założony przez matajas1.

wersja skryptu MyBB:1.6.8
adres forum: http://games-zone.pl
na czym polega problem (screen, opis, komunikaty, nazwa stylu/theme/szablonu):

Zainstalowalem na forum plugin "Cytowanie Selektywne" jak wiadomo standardowy obrazek to :
[Obrazek: postbit_quote_fast.gif]

A ja chciałbym zmienic na swoj obrazek

[Obrazek: 86585601056029298413.jpg]

Lecz to nei chodzi o zwykle wgranie obrazka gdyż moje buttony dzialaja na jQuery. Po najechaniu zmienia jasnosc obrazka.
TaniDedyk.pl
Twoje buttony opierają się na CSSie, nie obrazkach.


<span class="button_maly imgOpa" id="Image1" style="opacity: 0.5; ">
<a href="private.php?action=send&uid=2">Prywatna wiadomość</a>
</span>

Czyli jak połączyć jedno z drugim?

Oto szablon
postbit_multiquote


Kod:
<span class="button_maly imgOpa"  id="Image1"><a href="javascript:Thread.multiQuote({$post['pid']});" style="display: none;" id="multiquote_link_{$post['pid']}">Cytuj+</a></span>
<script type="text/javascript">
//<!--
    $('multiquote_link_{$post['pid']}').style.display = '';
// -->
</script>
Pokaż zawartość szablonu tego plugina, jeśli nie umiesz go znaleźć, podaj link do pobierania.
https://mybboard.pl/thread-21782.html

public function addButton(&$post)
{
global $lang, $mybb;

$post['button_quote_fast'] = '';

if (!$this->quick_reply_status)
{
return;
}
else if ($mybb->settings['fastQuoteFullQuote'])
{
$post['button_quote_fast'] .= '<a href="#message" onclick="addquote(\'fq' . $post['pid'] . "','" . $post['username'] . "'";
$post['button_quote_fast'] .= '); insert_text(\'\r\n\'); return false;" title="' . $mybb->settings['fastQuoteText'] . '">';
$post['button_quote_fast'] .= '<img src="' . $mybb->settings['fastQuoteImagePath'] . '" alt="' . $mybb->settings['fastQuoteText'] . '" /></a>';
$post['button_quote_fast'] .= '<div style="display:none;" id="message_fq' . $post['pid'] . '">' . $this->posts[$post['pid']] . '</div>';
}
else
{
$post['button_quote_fast'] .= '<a href="#message" onclick="addquote(' . $post['pid'] . ",'" . $post['username'] . "'";
$post['button_quote_fast'] .= '); insert_text(\'\r\n\'); return false;" title="' . $mybb->settings['fastQuoteText'] . '">';
$post['button_quote_fast'] .= '<img src="' . $mybb->settings['fastQuoteImagePath'] . '" alt="' . $mybb->settings['fastQuoteText'] . '" /></a>';
}
}
I chcesz podmienić to na styl reszty przycisków, ta?
Własnie tak
Możesz włączyć ten plugin aby pokazała się ta niebieska ikona?
Gotowe.

public function addButton(&$post)
{
global $lang, $mybb;

$post['button_quote_fast'] = '';

if (!$this->quick_reply_status)
{
return;
}
else if ($mybb->settings['fastQuoteFullQuote'])
{
$post['button_quote_fast'] .= '<span class="button_maly imgOpa" id="Image1"><a href="#message" onclick="addquote(\'fq' . $post['pid'] . "','" . $post['username'] . "'";
$post['button_quote_fast'] .= '); insert_text(\'\r\n\'); return false;" title="' . $mybb->settings['fastQuoteText'] . '">';
$post['button_quote_fast'] .= 'Cytowanie selektywne</a></span>';
$post['button_quote_fast'] .= '<div style="display:none;" id="message_fq' . $post['pid'] . '">' . $this->posts[$post['pid']] . '</div>';
}
else
{
$post['button_quote_fast'] .= '<span class="button_maly imgOpa" id="Image1"><a href="#message" onclick="addquote(' . $post['pid'] . ",'" . $post['username'] . "'";
$post['button_quote_fast'] .= '); insert_text(\'\r\n\'); return false;" title="' . $mybb->settings['fastQuoteText'] . '">';
$post['button_quote_fast'] .= 'Cytowanie selektywne</a></span>';
}
}


Podmień funkcje.
Forum nie działa.

Blad

Kod:
Parse error: syntax error, unexpected ';', expecting T_FUNCTION in /home/p210013/public_html/inc/plugins/fastQuote.php on line 190

public function addButton(&$post)
{
global $lang, $mybb;

$post['button_quote_fast'] = '';

if (!$this->quick_reply_status)
{
return;
}
else if ($mybb->settings['fastQuoteFullQuote'])
{
$post['button_quote_fast'] .= '<span class="button_maly imgOpa" id="Image1"><a href="#message" onclick="addquote(\'fq' . $post['pid'] . "','" . $post['username'] . "'";
$post['button_quote_fast'] .= '); insert_text(\'\r\n\'); return false;" title="' . $mybb->settings['fastQuoteText'] . '">';
$post['button_quote_fast'] .= 'Cytowanie selektywne</span></a>';
$post['button_quote_fast'] .= '<div style="display:none;" id="message_fq' . $post['pid'] . '">' . $this->posts[$post['pid']] . '</div>';
}
else
{
$post['button_quote_fast'] .= '<span class="button_maly imgOpa" id="Image1"><a href="#message" onclick="addquote(' . $post['pid'] . ",'" . $post['username'] . "'";
$post['button_quote_fast'] .= '); insert_text(\'\r\n\'); return false;" title="' . $mybb->settings['fastQuoteText'] . '">';
$post['button_quote_fast'] .= 'Cytowanie selektywne</span></a>';
}
}


Spróbuj. Jak nie działa to będziesz musiał poczekać aż się dorwę do stacjonarki. Bo to mi się wydaje strasznie pomieszane. :P
Nada to samo
No bo coś źle wkejasz. :o

fastQuote.php


<?php
/**
*
* @author Lukasz "LukasAMD" Tkacz
*
* @package Fast Quote
* @version 1.3
* @copyright © 2012 Lukasz Tkacz
* @license http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
*
*/

/**
* Disallow direct access to this file for security reasons
*
*/
if (!defined('IN_MYBB'))
{
die('Direct initialization of this file is not allowed.');
}

/**
* Create plugin object
*
*/
$plugins->objects['fastQuote'] = new fastQuote();

/**
* Standard MyBB info function
*
*/
function fastQuote_info()
{
global $lang;

$lang->load('fastQuote');

$lang->fastQuoteDesc = '<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post" style="float:right;">' .
'<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick">' .
'<input type="hidden" name="hosted_button_id" value="3BTVZBUG6TMFQ">' .
'<input type="image" src="https://www.paypalobjects.com/en_US/i/btn/btn_donate_SM.gif" border="0" name="submit" alt="PayPal - The safer, easier way to pay online!">' .
'<img alt="" border="0" src="https://www.paypalobjects.com/pl_PL/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1">' .
'</form>' . $lang->fastQuoteDesc;

return Array(
'name' => $lang->fastQuoteName,
'description' => $lang->fastQuoteDesc,
'website' => 'http://tkacz.pro',
'author' => 'Lukasz "LukasAMD" Tkacz',
'authorsite' => 'http://tkacz.pro',
'version' => '1.3',
'guid' => '233a28d0a679315aa30cf168f84c3485',
'compatibility' => '16*'
);
}

/**
* Standard MyBB installation functions
*
*/
function fastQuote_install()
{
require_once('fastQuote.settings.php');
fastQuoteInstaller::install();

rebuildsettings();
}

function fastQuote_is_installed()
{
global $mybb;

return (isset($mybb->settings['fastQuoteStatus']));
}

function fastQuote_uninstall()
{
require_once('fastQuote.settings.php');
fastQuoteInstaller::uninstall();

rebuildsettings();
}

/**
* Standard MyBB activation functions
*
*/
function fastQuote_activate()
{
require_once('fastQuote.tpl.php');
fastQuoteActivator::activate();
}

function fastQuote_deactivate()
{
require_once('fastQuote.tpl.php');
fastQuoteActivator::deactivate();
}

/**
* Fast Quote Plugin Class
*
*/
class fastQuote
{
private $posts;
private $quick_reply_status = false;

/**
* Constructor - add plugin hooks
*/
public function __construct()
{
global $plugins;

// Add all hooks
$plugins->hooks["parse_message_start"][10]["fastQuote_injectParser"] = array("function" => create_function('&$arg', 'global $plugins; $plugins->objects[\'fastQuote\']->injectParser($arg);'));
$plugins->hooks["postbit"][10]["fastQuote_addButton"] = array("function" => create_function('&$arg', 'global $plugins; $plugins->objects[\'fastQuote\']->addButton($arg);'));
$plugins->hooks["showthread_start"][10]["fastQuote_checkQuickReplyStatus"] = array("function" => create_function('', 'global $plugins; $plugins->objects[\'fastQuote\']->checkQuickReplyStatus();'));
}

/**
* Collect post data if full quote option is enabled
*
*/
public function injectParser($message)
{
global $mybb, $post;

if (THIS_SCRIPT == 'showthread.php'
&& $mybb->user['uid'] > 0
&& $mybb->settings['fastQuoteStatus']
&& $mybb->settings['fastQuoteFullQuote'])
{
$this->posts[$post['pid']] = $post['message'];
}

return $message;
}

/**
* Check is quick reply enabled
*
*/
public function checkQuickReplyStatus()
{
global $fid, $forum, $forumpermissions, $mybb, $thread;

if ($forumpermissions['canpostreplys'] != 0
&& $mybb->user['suspendposting'] != 1
&& ($thread['closed'] != 1 || is_moderator($fid))
&& $mybb->settings['quickreply'] != 0
&& $mybb->user['showquickreply'] != '0'
&& $forum['open'] != 0)
{
$this->quick_reply_status = true;
}

}

/**
* Add fast quote button to post data
*
*/
public function addButton(&$post)
{
global $lang, $mybb;

$post['button_quote_fast'] = '';

if (!$this->quick_reply_status)
{
return;
}
else if ($mybb->settings['fastQuoteFullQuote'])
{
$post['button_quote_fast'] .= '<span class="button_maly imgOpa" id="Image1"><a href="#message" onclick="addquote(\'fq' . $post['pid'] . "','" . $post['username'] . "'";
$post['button_quote_fast'] .= '); insert_text(\'\r\n\'); return false;" title="' . $mybb->settings['fastQuoteText'] . '">';
$post['button_quote_fast'] .= 'Cytowanie selektywne</span></a>';
$post['button_quote_fast'] .= '<div style="display:none;" id="message_fq' . $post['pid'] . '">' . $this->posts[$post['pid']] . '</div>';
}
else
{
$post['button_quote_fast'] .= '<span class="button_maly imgOpa" id="Image1"><a href="#message" onclick="addquote(' . $post['pid'] . ",'" . $post['username'] . "'";
$post['button_quote_fast'] .= '); insert_text(\'\r\n\'); return false;" title="' . $mybb->settings['fastQuoteText'] . '">';
$post['button_quote_fast'] .= 'Cytowanie selektywne</span></a>';
}
}

}

?>Podmień.
Podziękowali: matajas1, hipekxd
Działa

Ale wyglada tak :

[Obrazek: lxgcjc.jpg]


Użytkownicy przeglądający ten wątek:

1 gości