Boczny panel - ostatnie wątki

Założony przez Robcionike.

wersja skryptu MyBB:1.6.7
adres forum:football4you.pl
na czym polega problem (screen, opis, komunikaty, nazwa stylu/theme/szablonu): Witam. Jak dodać ostatnie wątki do bocznego panelu? Zainstalowałem plugin "Recent Topics Index Page", ale tabelka umieszczona jest pod działami, a ja chciałbym ją w panelu bocznym. Kolega z innego forum podał mi taki kod, abym wkleił do index.php

// Latest forum discussions
if($mybb->settings['portal_showdiscussions'] != 0 && $mybb->settings['portal_showdiscussionsnum'])
{
$altbg = alt_trow();
$threadlist = '';
$query = $db->query("
SELECT t.*, u.username
FROM ".TABLE_PREFIX."threads t
LEFT JOIN ".TABLE_PREFIX."users u ON (u.uid=t.uid)
WHERE 1=1 $unviewwhere AND t.visible='1' AND t.closed NOT LIKE 'moved|%'
ORDER BY t.lastpost DESC
LIMIT 0, ".$mybb->settings['portal_showdiscussionsnum']
);
while($thread = $db->fetch_array($query))
{
$forumpermissions[$thread['fid']] = forum_permissions($thread['fid']);

// Make sure we can view this thread
if($forumpermissions[$thread['fid']]['canview'] == 0 || $forumpermissions[$thread['fid']]['canviewthreads'] == 0 || $forumpermissions[$thread['fid']]['canonlyviewownthreads'] == 1 && $thread['uid'] != $mybb->user['uid'])
{
continue;
}

$lastpostdate = my_date($mybb->settings['dateformat'], $thread['lastpost']);
$lastposttime = my_date($mybb->settings['timeformat'], $thread['lastpost']);
// Don't link to guest's profiles (they have no profile).
if($thread['lastposteruid'] == 0)
{
$lastposterlink = $thread['lastposter'];
}
else
{
$lastposterlink = build_profile_link($thread['lastposter'], $thread['lastposteruid']);
}
if(my_strlen($thread['subject']) > 25)
{
$thread['subject'] = my_substr($thread['subject'], 0, 25) . "...";
}
$thread['subject'] = htmlspecialchars_uni($parser->parse_badwords($thread['subject']));
$thread['threadlink'] = get_thread_link($thread['tid']);
$thread['lastpostlink'] = get_thread_link($thread['tid'], 0, "lastpost");
eval("\$threadlist .= \"".$templates->get("portal_latestthreads_thread")."\";");
$altbg = alt_trow();
}
if($threadlist)
{
// Show the table only if there are threads
eval("\$latestthreads = \"".$templates->get("portal_latestthreads")."\";");
}


I to wkleił w boczny panel...

{$latestthreads}


Jednak gdy to robie, to jest błąd na forum jakiś i w ogóle nie ma ostatnich wątków w panelu bocznym...

Proszę o pomoc
TaniDedyk.pl
PA->Style i Szablony->Szablony->TwójStyl->Strona Główna->index

Znajdujesz:
{$recenttopics}
77 linijka
Usuwasz to z miejsca w którym było i wklejasz w tabele do panelu bocznego.
Wszystko pięknie, cacy, tylko jak to teraz edytować, żeby wyglądało dokładnie tak samo jak tutaj?
(również tylko 5 ostatnich wątków i wygląd tego)

http://scr.hu/4l7/51e1v
Pokaż kod plugina.
Jeśli chcesz zrobić aby pokazywało tylko 5 ostatnich wątków to :

ACP->Konfiguracja->Ustawienia->Opcje Strony Głownej->Recent Topics To Show

Zmieniasz cyfrę na 5.

Pozdrawiam
Recenttopicsindex.php


<?php
/*
Recent Topics
by: vbgamer45
http://www.mybbhacks.com
Copyright 2011 MyBBHacks.com

############################################
License Information:

Links to http://www.mybbhacks.com must remain unless
branding free option is purchased.
#############################################
*/
if(!defined('IN_MYBB'))
die('This file cannot be accessed directly.');

$plugins->add_hook("index_end", "recenttopicsindex_show");

function recenttopicsindex_info()
{

return array(
"name" => "Recent Topics Index Page",
"description" => "Adds Recent Topics to the index page",
"website" => "http://www.mybbhacks.com",
"author" => "vbgamer45",
"authorsite" => "http://www.mybbhacks.com",
"version" => "1.0.2",
"guid" => "3244972b3e44b82b52b12594a6af9261",
"compatibility" => "1*"
);
}


function recenttopicsindex_install()
{
global $mybb, $db;
// Create Tables/Settings
$db->query("INSERT INTO ".TABLE_PREFIX."settings (sid, name, title, description, optionscode, value, disporder, gid) VALUES (NULL, 'recenttopicslimit', 'Recent Topics To Show', 'The number of recent topics you wish to display on the main index page', 'text', '10', 1, 6);");

rebuild_settings();


}

function recenttopicsindex_is_installed()
{
global $db;
$query = $db->write_query("SELECT * FROM " . TABLE_PREFIX . "settings WHERE name = 'recenttopicslimit'");

if($db->num_rows($query) > 0)
return true;
else
return false;
}

function recenttopicsindex_uninstall()
{
global $mybb, $db;

$db->query("DELETE FROM ".TABLE_PREFIX."settings WHERE name = 'recenttopicslimit'");

rebuild_settings();
}


function recenttopicsindex_activate()
{
require_once MYBB_ROOT."/inc/adminfunctions_templates.php";

$returnStatus1 = find_replace_templatesets("index", "#".preg_quote('{$forums}') . "#i", '{$forums}' . "\n" . '{$recenttopics}');


}

function recenttopicsindex_deactivate()
{
require_once MYBB_ROOT."/inc/adminfunctions_templates.php";

$returnStatus1 = find_replace_templatesets(
"index", "#".preg_quote('{$forums}' . "\n" . '{$recenttopics}') . "#i",
'{$forums}',0);


}

function recenttopicsindex_show()
{
global $db, $mybb, $page, $recenttopics, $theme, $lang, $permissioncache;

$lang->load('recenttopicsindex');

require_once MYBB_ROOT."inc/functions_search.php";

if (empty($mybb->settings['recenttopicslimit']))
$mybb->settings['recenttopicslimit'] = 10;

$recenttopics .= '<table border="0" cellspacing="' . $theme['borderwidth'] . '" cellpadding="' . $theme['tablespace'] . '" class="tborder">
<thead>
<tr>
<td class="thead" colspan="2">

<div><strong>' . $lang->recenttopics . '</strong></div>
</td>
</tr>
</thead>';

// Run the Query

// !!! FIX private forum exposure!!!
if ( !is_array($permissioncache) ||(is_array($permissioncache) && ((count($permissioncache)==1) && (isset($permissioncache['-1']) && ($permissioncache['-1'] = "1")))))
$permissioncache = forum_permissions();

$unsearchforums = get_unsearchable_forums();
if($unsearchforums)
$where_sql .= " AND t.fid NOT IN ($unsearchforums)";

$inactiveforums = get_inactive_forums();
if ($inactiveforums)
$where_sql .= " AND t.fid NOT IN ($inactiveforums)";


$query = $db->query("
SELECT
t.tid, t.fid, t.subject, t.lastposteruid, t.lastposter, t.lastpost, f.name
FROM ".TABLE_PREFIX."threads as t, ".TABLE_PREFIX."forums as f
WHERE f.fid = t.fid AND t.visible = 1 $where_sql
ORDER BY t.lastpost DESC LIMIT " . $mybb->settings['recenttopicslimit']);
while($threadRow = $db->fetch_array($query))
{
$recenttopics .= '<tr>';
$subject = my_substr($threadRow['subject'], 0, 50);
$subject = htmlspecialchars_uni($subject);
$postdate = my_date($mybb->settings['dateformat'], $threadRow['lastpost']);
$posttime = my_date($mybb->settings['timeformat'], $threadRow['lastpost']);

$recenttopics .= '<td class="trow1">
<a href="showthread.php?tid=' . $threadRow['tid'] . '&action=lastpost">' . $subject .'</a> ' . $lang->recenttopics_by . (!empty($threadRow['lastposteruid']) ? ' <a href="member.php?action=profile&uid=' . $threadRow['lastposteruid'] . '">' . $threadRow['lastposter'] . '</a>' : $threadRow['lastposter']) . ' (<a href="forumdisplay.php?fid=' . $threadRow['fid'] . '">' . $threadRow['name'] . '</a>)

</tr>';
}


$recenttopics .= "</table><br />";}


?>

No u mnie jest z boku.
Teraz co zrobić, żeby wyglądało jak to? http://scr.hu/4l7/51e1v ?
(Mniejsze litery, do góry tytuł pogrubiony, pod spodem autor i data)

<?php
/*
Recent Topics
by: vbgamer45
http://www.mybbhacks.com
Copyright 2011 MyBBHacks.com

############################################
License Information:

Links to http://www.mybbhacks.com must remain unless
branding free option is purchased.
#############################################
*/
if(!defined('IN_MYBB'))
die('This file cannot be accessed directly.');

$plugins->add_hook("index_end", "recenttopicsindex_show");

function recenttopicsindex_info()
{

return array(
"name" => "Recent Topics Index Page",
"description" => "Adds Recent Topics to the index page",
"website" => "http://www.mybbhacks.com",
"author" => "vbgamer45",
"authorsite" => "http://www.mybbhacks.com",
"version" => "1.0.2",
"guid" => "3244972b3e44b82b52b12594a6af9261",
"compatibility" => "1*"
);
}


function recenttopicsindex_install()
{
global $mybb, $db;
// Create Tables/Settings
$db->query("INSERT INTO ".TABLE_PREFIX."settings (sid, name, title, description, optionscode, value, disporder, gid) VALUES (NULL, 'recenttopicslimit', 'Recent Topics To Show', 'The number of recent topics you wish to display on the main index page', 'text', '10', 1, 6);");

rebuild_settings();


}

function recenttopicsindex_is_installed()
{
global $db;
$query = $db->write_query("SELECT * FROM " . TABLE_PREFIX . "settings WHERE name = 'recenttopicslimit'");

if($db->num_rows($query) > 0)
return true;
else
return false;
}

function recenttopicsindex_uninstall()
{
global $mybb, $db;

$db->query("DELETE FROM ".TABLE_PREFIX."settings WHERE name = 'recenttopicslimit'");

rebuild_settings();
}


function recenttopicsindex_activate()
{
require_once MYBB_ROOT."/inc/adminfunctions_templates.php";

$returnStatus1 = find_replace_templatesets("index", "#".preg_quote('{$forums}') . "#i", '{$forums}' . "\n" . '{$recenttopics}');


}

function recenttopicsindex_deactivate()
{
require_once MYBB_ROOT."/inc/adminfunctions_templates.php";

$returnStatus1 = find_replace_templatesets(
"index", "#".preg_quote('{$forums}' . "\n" . '{$recenttopics}') . "#i",
'{$forums}',0);


}

function recenttopicsindex_show()
{
global $db, $mybb, $page, $recenttopics, $theme, $lang, $permissioncache;

$lang->load('recenttopicsindex');

require_once MYBB_ROOT."inc/functions_search.php";

if (empty($mybb->settings['recenttopicslimit']))
$mybb->settings['recenttopicslimit'] = 10;

$recenttopics .= '<table border="0" cellspacing="' . $theme['borderwidth'] . '" cellpadding="' . $theme['tablespace'] . '" class="tborder">
<thead>
<tr>
<td class="thead" colspan="2">

<div><strong>' . $lang->recenttopics . '</strong></div>
</td>
</tr>
</thead>';

// Run the Query

// !!! FIX private forum exposure!!!
if ( !is_array($permissioncache) ||(is_array($permissioncache) && ((count($permissioncache)==1) && (isset($permissioncache['-1']) && ($permissioncache['-1'] = "1")))))
$permissioncache = forum_permissions();

$unsearchforums = get_unsearchable_forums();
if($unsearchforums)
$where_sql .= " AND t.fid NOT IN ($unsearchforums)";

$inactiveforums = get_inactive_forums();
if ($inactiveforums)
$where_sql .= " AND t.fid NOT IN ($inactiveforums)";


$query = $db->query("
SELECT
t.tid, t.fid, t.subject, t.lastposteruid, t.lastposter, t.lastpost, f.name
FROM ".TABLE_PREFIX."threads as t, ".TABLE_PREFIX."forums as f
WHERE f.fid = t.fid AND t.visible = 1 $where_sql
ORDER BY t.lastpost DESC LIMIT " . $mybb->settings['recenttopicslimit']);
while($threadRow = $db->fetch_array($query))
{
$recenttopics .= '<tr>';
$subject = my_substr($threadRow['subject'], 0, 50);
$subject = htmlspecialchars_uni($subject);
$postdate = my_date($mybb->settings['dateformat'], $threadRow['lastpost']);
$posttime = my_date($mybb->settings['timeformat'], $threadRow['lastpost']);

$recenttopics .= '<td class="trow1">
<a href="showthread.php?tid=' . $threadRow['tid'] . '&action=lastpost"><strong>' . $subject .'</a></strong></br> ' . $lang->recenttopics_by . (!empty($threadRow['lastposteruid']) ? ' <a href="member.php?action=profile&uid=' . $threadRow['lastposteruid'] . '">' . $threadRow['lastposter'] . '</a>' : $threadRow['lastposter']) . '

</tr>';
}


$recenttopics .= "</table><br />";}


?>

Podziękowali: Robcionike
Możesz zainstalować plugin Sideboxes. Potem odznaczyć wszystko w jego ustawieniach. Następnie przejść do kodu swojego sidebaru i w miejsce {$latestthreads} wkleić {$sb_latestthreads}. To moim zdaniem najlepsze rozwiązanie :) gdyż sam dostosuje się do stylu na forum.


Użytkownicy przeglądający ten wątek:

1 gości