Modyfikacja RecentTopics w panelu bocznym

Założony przez matajas1.

wersja skryptu MyBB:1.6.8
adres forum:
na czym polega problem (screen, opis, komunikaty, nazwa stylu/theme/szablonu):

Witam

Posiadam plugin RecentTopics w panelu bocznym i chciałbym wprowadzić taką modyfikację :

Usunięcie zaznaczonego tekstu :

[Obrazek: beztytuujzu.png]
TaniDedyk.pl
Wklej kod swojego pluginu.
Kod:
<?php
/*
Recent Topics
by: vbgamer45
http://www.mybbhacks.com
Copyright 2011  MyBBHacks.com

############################################
License Information:

Links to http://www.mybbhacks.com must remain unless
branding free option is purchased.
#############################################
*/
if(!defined('IN_MYBB'))
    die('This file cannot be accessed directly.');

$plugins->add_hook("index_end", "recenttopicsindex_show");

function recenttopicsindex_info()
{

    return array(
        "name"        => "Recent Topics Index Page",
        "description"        => "Adds Recent Topics to the index page",
        "website"        => "http://www.mybbhacks.com",
        "author"        => "vbgamer45",
        "authorsite"        => "http://www.mybbhacks.com",
        "version"        => "1.0.2",
        "guid"             => "3244972b3e44b82b52b12594a6af9261",
        "compatibility"    => "1*"
        );
}


function recenttopicsindex_install()
{
    global $mybb, $db;
    // Create Tables/Settings
    $db->query("INSERT  INTO ".TABLE_PREFIX."settings (sid, name, title, description, optionscode, value, disporder, gid) VALUES (NULL, 'recenttopicslimit', 'Recent Topics To Show', 'The number of recent topics you wish to display on the main index page', 'text', '10', 1, 6);");

    rebuild_settings();


}

function recenttopicsindex_is_installed()
{
    global $db;
    $query = $db->write_query("SELECT * FROM " . TABLE_PREFIX . "settings WHERE `name` = 'recenttopicslimit'");

    if($db->num_rows($query) > 0)
        return true;
    else
        return false;
}

function recenttopicsindex_uninstall()
{
    global $mybb, $db;

    $db->query("DELETE FROM ".TABLE_PREFIX."settings WHERE name = 'recenttopicslimit'");

    rebuild_settings();
}


function recenttopicsindex_activate()
{
  require_once MYBB_ROOT."/inc/adminfunctions_templates.php";

  $returnStatus1 = find_replace_templatesets("index", "#".preg_quote('{$forums}') . "#i", '{$forums}' . "\n" . '{$recenttopics}');


}

function recenttopicsindex_deactivate()
{
  require_once MYBB_ROOT."/inc/adminfunctions_templates.php";

  $returnStatus1 = find_replace_templatesets(
  "index", "#".preg_quote('{$forums}' . "\n" . '{$recenttopics}') . "#i",
  '{$forums}',0);


}

function recenttopicsindex_show()
{
    global $db, $mybb, $page, $recenttopics, $theme, $lang, $permissioncache;

    $lang->load('recenttopicsindex');

    require_once MYBB_ROOT."inc/functions_search.php";

    if (empty($mybb->settings['recenttopicslimit']))
        $mybb->settings['recenttopicslimit'] = 10;

    $recenttopics .= '<table border="0" cellspacing="' . $theme['borderwidth'] . '" cellpadding="' . $theme['tablespace'] . '" class="tborder">
<thead>
<tr>


<div><strong>' . $lang->recenttopics . '</strong></div>
</td>
</tr>
</thead>';

    // Run the Query
    
    // !!! FIX private forum exposure!!!
   if ( !is_array($permissioncache) ||(is_array($permissioncache) && ((count($permissioncache)==1) && (isset($permissioncache['-1']) && ($permissioncache['-1'] = "1")))))
       $permissioncache = forum_permissions();

    $unsearchforums = get_unsearchable_forums();
    if($unsearchforums)
        $where_sql .= " AND t.fid NOT IN ($unsearchforums)";

    $inactiveforums = get_inactive_forums();
    if ($inactiveforums)
        $where_sql .= " AND t.fid NOT IN ($inactiveforums)";


    $query = $db->query("
    SELECT
        t.tid, t.fid, t.subject, t.lastposteruid, t.lastposter, t.lastpost, f.name
    FROM ".TABLE_PREFIX."threads as t,  ".TABLE_PREFIX."forums as f
    WHERE f.fid = t.fid AND t.visible = 1 $where_sql
    ORDER BY t.lastpost DESC LIMIT " . $mybb->settings['recenttopicslimit']);
    while($threadRow = $db->fetch_array($query))
    {
        $recenttopics .= '<tr>';
        $subject = my_substr($threadRow['subject'], 0, 50);
        $subject = htmlspecialchars_uni($subject);
        $postdate = my_date($mybb->settings['dateformat'], $threadRow['lastpost']);
        $posttime = my_date($mybb->settings['timeformat'], $threadRow['lastpost']);

        $recenttopics .= '<td class="trow1">
        <a href="showthread.php?tid=' . $threadRow['tid'] . '&action=lastpost">' . $subject .'</a> '  . $lang->recenttopics_by . (!empty($threadRow['lastposteruid']) ? ' <a href="member.php?action=profile&uid=' . $threadRow['lastposteruid'] . '">' . $threadRow['lastposter'] . '</a>' : $threadRow['lastposter']) . ' (<a href="forumdisplay.php?fid=' . $threadRow['fid'] . '">' . $threadRow['name'] . '</a>)
        </td>
        <td class="trow1">' .
        $postdate . ' ' . $posttime . '
        </td>
        </tr>';
    }


    $recenttopics .= "</table><br />";}


?>
Podmieniamy:


<?php
/*
Recent Topics
by: vbgamer45
http://www.mybbhacks.com
Copyright 2011 MyBBHacks.com

############################################
License Information:

Links to http://www.mybbhacks.com must remain unless
branding free option is purchased.
#############################################
*/
if(!defined('IN_MYBB'))
die('This file cannot be accessed directly.');

$plugins->add_hook("index_end", "recenttopicsindex_show");

function recenttopicsindex_info()
{

return array(
"name" => "Recent Topics Index Page",
"description" => "Adds Recent Topics to the index page",
"website" => "http://www.mybbhacks.com",
"author" => "vbgamer45",
"authorsite" => "http://www.mybbhacks.com",
"version" => "1.0.2",
"guid" => "3244972b3e44b82b52b12594a6af9261",
"compatibility" => "1*"
);
}


function recenttopicsindex_install()
{
global $mybb, $db;
// Create Tables/Settings
$db->query("INSERT INTO ".TABLE_PREFIX."settings (sid, name, title, description, optionscode, value, disporder, gid) VALUES (NULL, 'recenttopicslimit', 'Recent Topics To Show', 'The number of recent topics you wish to display on the main index page', 'text', '10', 1, 6);");

rebuild_settings();


}

function recenttopicsindex_is_installed()
{
global $db;
$query = $db->write_query("SELECT * FROM " . TABLE_PREFIX . "settings WHERE name = 'recenttopicslimit'");

if($db->num_rows($query) > 0)
return true;
else
return false;
}

function recenttopicsindex_uninstall()
{
global $mybb, $db;

$db->query("DELETE FROM ".TABLE_PREFIX."settings WHERE name = 'recenttopicslimit'");

rebuild_settings();
}


function recenttopicsindex_activate()
{
require_once MYBB_ROOT."/inc/adminfunctions_templates.php";

$returnStatus1 = find_replace_templatesets("index", "#".preg_quote('{$forums}') . "#i", '{$forums}' . "\n" . '{$recenttopics}');


}

function recenttopicsindex_deactivate()
{
require_once MYBB_ROOT."/inc/adminfunctions_templates.php";

$returnStatus1 = find_replace_templatesets(
"index", "#".preg_quote('{$forums}' . "\n" . '{$recenttopics}') . "#i",
'{$forums}',0);


}

function recenttopicsindex_show()
{
global $db, $mybb, $page, $recenttopics, $theme, $lang, $permissioncache;

$lang->load('recenttopicsindex');

require_once MYBB_ROOT."inc/functions_search.php";

if (empty($mybb->settings['recenttopicslimit']))
$mybb->settings['recenttopicslimit'] = 10;

$recenttopics .= '<table border="0" cellspacing="' . $theme['borderwidth'] . '" cellpadding="' . $theme['tablespace'] . '" class="tborder">
<thead>
<tr>


<div><strong>' . $lang->recenttopics . '</strong></div>
</td>
</tr>
</thead>';

// Run the Query

// !!! FIX private forum exposure!!!
if ( !is_array($permissioncache) ||(is_array($permissioncache) && ((count($permissioncache)==1) && (isset($permissioncache['-1']) && ($permissioncache['-1'] = "1")))))
$permissioncache = forum_permissions();

$unsearchforums = get_unsearchable_forums();
if($unsearchforums)
$where_sql .= " AND t.fid NOT IN ($unsearchforums)";

$inactiveforums = get_inactive_forums();
if ($inactiveforums)
$where_sql .= " AND t.fid NOT IN ($inactiveforums)";


$query = $db->query("
SELECT
t.tid, t.fid, t.subject, t.lastposteruid, t.lastposter, t.lastpost, f.name
FROM ".TABLE_PREFIX."threads as t, ".TABLE_PREFIX."forums as f
WHERE f.fid = t.fid AND t.visible = 1 $where_sql
ORDER BY t.lastpost DESC LIMIT " . $mybb->settings['recenttopicslimit']);
while($threadRow = $db->fetch_array($query))
{
$recenttopics .= '<tr>';
$subject = my_substr($threadRow['subject'], 0, 50);
$subject = htmlspecialchars_uni($subject);
$postdate = my_date($mybb->settings['dateformat'], $threadRow['lastpost']);
$posttime = my_date($mybb->settings['timeformat'], $threadRow['lastpost']);

$recenttopics .= '<td class="trow1">
<a href="showthread.php?tid=' . $threadRow['tid'] . '&action=lastpost">' . $subject .'</a> ' . $lang->recenttopics_by . (!empty($threadRow['lastposteruid']) ? ' <a href="member.php?action=profile&uid=' . $threadRow['lastposteruid'] . '">' . $threadRow['lastposter'] . '</a>' : $threadRow['lastposter']) . '
</td>
<td class="trow1">' .
$postdate . ' ' . $posttime . '
</td>
</tr>';
}


$recenttopics .= "</table><br />";}


?>


Dzięki za przypomnienie, gdy nie będę się udzielał w wątku, a prosiłem o coś - rób to śmiało! :)
Podziękowali: matajas1


Użytkownicy przeglądający ten wątek:

1 gości