Dla wersji MyBB: 1.4.x

W tym celu należy edytować skrypt JS - editor.js znajdujący się w folderze z pozostałymi skryptami JS.
Skrypt JS znajduje się w katalogu: jscripts/editor.js

W lini 1379 edytujemy pola oznaczone XXX swoimi wartościami:
Cytat:MyBB.popupWindow('misc.php?action=smilies&popup=true&editor='+editor, 'sminsert', XXX, XXX);

Dla standardowej rozdzielczości (1024 x 768px), zalecane wartości to: 480 & 620

Efekt:
   
# Among the blind one - eyed man is a king.