Dla wersji MyBB: 1.4.x

MyBB domyślnie ma ustawiony bardzo mały rozmiar wyskakującego okna emotek, przy większej ilości dodanych emotek, wybieranie ich jest dość uciążliwe, a samo powiększanie okna mało wygodne.

W tym celu należy edytować skrypt JS - editor.js znajdujący się w folderze z pozostałymi skryptami JS.
Skrypt JS znajduje się w katalogu: jscripts/editor.js

W lini 872 edytujemy pola oznaczone XXX swoimi wartościami:
Cytat:MyBB.popupWindow('misc.php?action=smilies&popup=true&editor='+editor, 'sminsert', XXX, XXX);

Efekt:
   
# Among the blind one - eyed man is a king.