Uaktualniono tłumaczenie (wersja 1.2) dla tej wtyczki w wersji 1.0.8.