Jak wiemy - nieraz dorzucamy coś do swoich MyBB, co użytkownik przeglądać może, jednakże wchodząc pod adres "Kto jest online" - gdzie możemy zaobserwować gdzie aktualnie przebywa - nieraz pojawia się złowrogie "Unknown location/Nieznana lokalizajca".

1 Edycja pliku online.php


Otwórz plik online.php w edytorze (plik znajduje się katalogu głównym forum).

Znajdź:

case "nopermission":
           $user['activity'] = "nopermission";
           break;


Dodaj poniżej czynność jaką będzie wykonywał użytkownik wyświetlający nazwa_pliku_strony.php:

case "nazwa_pliku_strony":
           $user['activity'] = "znacznik_nowej_strony";
           break;


Znajdź:

// sendthread.php functions
case "sendthread":
$locationname = $lang->sending_thread;
break;


Dodaj niżej lokację, która była do tej pory nieznana:

case "znacznik_nowej_strony":
           $locationname = "Czynność, którą chcesz opisać";
           break;


"znacznik_nowej_strony" to inaczej znacznik, który określiłeś wcześniej, czyli np. jesli dodałeś stronę w stylu: http://główne_forum/nazwa_pliku_strony.php to do 'case' wpisujesz jak wyżej - "znacznik_nowej_strony", który będzie wskazywał właśnie na "nazwa_pliku_strony.php".

Ważne jest, aby określenie case oraz $user['activity'] miały tę samą nazwę