Prosta modyfikacja która będzie wyświetlać w widoku działu obok tematu posta (ja zrobiłem zamiast ikony posta, ale można sobie wstawić gdzie się chce) miniaturkę pierwszego obrazka znajdującego się w tym poście (obrazek musi być dodany do posta jako załącznik a nie jako link zewnętrzny typu tinypic.com/... ).
[attachment=1050]

Zaczynamy!
Otwórz plik forumdisplay.php (programem notepad++ nie zwykłym notesem!) i znajdź:

$query = $db->query("
SELECT t.*, {$ratingadd}{$select_rating_user}t.username AS threadusername, u.username
FROM ".TABLE_PREFIX."threads t
LEFT JOIN ".TABLE_PREFIX."users u ON (u.uid = t.uid){$select_voting}
WHERE t.fid='$fid' $tvisibleonly $datecutsql2
ORDER BY t.sticky DESC, {$t}{$sortfield} $sortordernow $sortfield2
LIMIT $start, $perpage
");

zamień na:

$query = $db->query("
SELECT t.*, {$ratingadd}{$select_rating_user}t.username AS threadusername, u.username,
(SELECT a.aid FROM ".TABLE_PREFIX."attachments a WHERE a.pid=t.firstpost AND thumbnail!='' LIMIT 1) AS aid
FROM ".TABLE_PREFIX."threads t
LEFT JOIN ".TABLE_PREFIX."users u ON (u.uid = t.uid){$select_voting}
WHERE t.fid='$fid' $tvisibleonly $datecutsql2
ORDER BY t.sticky DESC, {$t}{$sortfield} $sortordernow $sortfield2
LIMIT $start, $perpage
");


Teraz wchodzimy w ACP > szablony > Twój styl > widok działu > forumdisplay_thread i edytujemy linijke:

<td align="center" class="{$bgcolor}" width="2%">{$icon}</td>

Zamieniamy na:

<td align="center" class="{$bgcolor}" width="2%"><a href="{$thread['threadlink']}"><img src="{$mybb->settings['bburl']}/attachment.php?aid={$thread['aid']}" alt="" height="100" width="100"></a></td>


Gotowe :cool:

Rozmiar miniaturki można ustawić zmieniając wartości height i width.