Konkurs urodzinowy MyBBoard.pl

Założony przez bryn.

Z okazji naszych drugich urodzin, organizujemy konkurs urodzinowy w postaci quizu z wiedzy o MyBB i MyBBoard.pl.

Od piątku 24.07 przez tydzień będziecie mieli możliwość rozwiązywać quiz. Zwycięży ten, kto poprawnie odpowie na najwięcej pytań w jak najkrótszym czasie.

Pamiętajcie, że czas rozwiązywania quizu nie jest liczony od momentu otwarcia formularza konkursowego, ale od momentu rozpoczęcia konkursu - czyli od piątku, 9:00. Największe szanse mają więc ci, którzy już wtedy zapoznają się z pytaniami i zaczną szukać odpowiedzi.

W konkursie będą mogli wziąć udział wszyscy niezbanowani, nienależący do ekipy użytkownicy, którzy zarejestrowali się przed publikacją tego posta.

Poniżej pełen regulamin konkursu:


Informacje ogólne
Konkurs organizowany przez Polski Support MyBB polega na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na jak najwięcej pytań konkursowych poprzez wypełnienie formularza konkursowego, w jak najkrótszym czasie. Konkurs rozpoczyna się 24 lipca 2009 roku o godzinie 09:00, a kończy się 31 lipca 2009 roku o godzinie 11:00.

Informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu
 1. Formularz z pytaniami konkursowymi dostępny jest na stronie https://mybboard.pl/contest.php od momentu rozpoczęcia konkursu do momentu jego zakończenia.
  1. Do formularza konkursowego mają dostęp wszyscy użytkownicy MyBBoard.pl zarejestrowani przed opublikowaniem tego regulaminu, niezbanowani, nienależący do Ekipy MyBBoard.pl.
  2. Formularz zawierał będzie 18 pytań, w tym pytania zamknięte (do wyboru dokładnie 1 spośród 4 odpowiedzi), i pytania otwarte (odpowiedź do wpisania w polu tekstowym).
  3. Zestaw pytań konkursowych jest tajny do momentu rozpoczęcia konkursu.
  4. Wypełnienie formularza konkursowego polega na wybraniu 1 spośród 4 odpowiedzi (dla pytań zamkniętych), wpisaniu odpowiedzi w pole tekstowe (dla pytań otwartych) oraz kliknięciu przycisku "Wyślij".
  5. Kliknięcie przycisku "Wyślij" na końcu formularza konkursowego oznacza akceptację regulaminu oraz udział w konkursie.
  6. Po kliknięciu przycisku "Wyślij" użytkownik nie ma możliwości zmiany ani podglądu udzielonych odpowiedzi.
  7. Problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające użytkownikowi dostęp do formularza nie mogą być podstawą do reklamacji.
  8. Jeżeli w pytaniu nie określono inaczej, to należy przyjąć, że pytanie dotyczy MyBB w wersji 1.4.8.
 2. Odpowiedzi udzielone przez użytkowników są oceniane przez Ekipę MyBBoard.pl.
 3. Oceny za odpowiedzi przyznane przez Ekipę MyBBoard.pl są ostateczne i bezdyskusyjne.
 4. Za każdą poprawną odpowiedź użytkownik otrzymuje 1 punkt. Za niepoprawną odpowiedź użytkownik otrzymuje 0 punktów. Odpowiedzi częściowo poprawne nie będą punktowane.
 5. Ekipa MyBBoard.pl zastrzega sobie prawo do dyskwafilikacji użytkownika w dowolnym momencie, jeżeli zaistnieje uzasadnione podejrzenie złamania regulaminu.
 6. Ranking użytkowników ustalany jest na podstawie liczby punktów (im więcej punktów, tym wyższa pozycja w rankingu). W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez wielu użytkowników, kolejność tych użytkowników jest ustalana na podstawie kolejności wysłania formularza konkursowego (im wcześniej wysłany formularz, tym wyższa pozycja w rankingu).
 7. Ranking użytkowników wraz z otrzymaną liczbą punktów i czasem wysłania formularza ogłoszony zostanie najpóźniej 10 dni po zakończeniu konkursu.

Nagrody dla zwycięzcy
Wręczenie nagród
W ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od ogłoszenia rankingu organizatorzy konkursu skontaktują się ze zwycięzcą poprzez e-mail (na adres podany w profilu użytkownika) w celu uzyskania danych pozwalających na wręczenie nagród. W odpowiedzi należy umieścić adres, na jaki mają być przesłane nagrody.
W przypadku braku odpowiedzi e-mailowej ze strony zwycięzcy przez 10 dni od momentu wysłania wiadomości przez organizatorów, prawo do nagród przechodzi na kolejnego uczestnika konkursu, wg kolejności w rankingu.
TaniDedyk.pl
Przypominam że jutro startuje konkurs ;)

Publikowanie podpowiedzi i odpowiedzi na pytania konkursowe na naszym serwisie - zabronione na czas trwania konkursu.

Zwracam uwagę na dwie drobne zmiany w regulaminie naniesione już po jego publikacji (dodany punkt 1.h oraz zmieniona liczba pytań z 20 na 18).
Konkurs trwa do jutra, do 11:00 - kto tego jeszcze nie zrobił, ten ma jeszcze szanse odpowiedzieć na pytania i zgarnąć nagrodę. Zapraszam! :D
Tadam, tadam, ranking konkursowy:

 1. klocek - 17 punktów - 2009-07-24 12:09:55
 2. lukasamd - 17 punktów - 2009-07-26 16:29:16
 3. virus4 - 16 punktów - 2009-07-24 09:22:08
 4. albatros - 13 punktów - 2009-07-24 09:23:48
 5. Kamilo0002 - 13 punktów - 2009-07-24 18:27:56
 6. Tidus - 11 punktów - 2009-07-24 11:32:03
 7. Laki11 - 10 punktów - 2009-07-24 12:56:15
 8. Jack - 6 punktów - 2009-07-24 16:47:09

klocek jak widać został zwycięzcą konkursu - gratulujemy :D Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym czasie w celu przekazania nagród, zgodnie z regulaminem.

Dziękujemy też wszystkim za udział w konkursie. Liczymy na większe zainteresowanie w przyszłości... bo myślę że to nie był nasz ostatni konkurs :)

Poniżej zestaw pytań konkursowych z poprawnymi odpowiedziami:

1. Które urodziny obchodzi MyBBoard.pl?
a) pierwsze
b) drugie
c) trzecie
d) czwarte

2. Założycielem forum MyBBoard.pl jest:
a) pagenoare
b) DamYan
c) dewholer
d) bryn

3. MyBB udostępnione jest na licencji:
a) GNU GPL v2
b) GNU GPL v3
c) Public Domain
d) inna, własna licencja

4. Jak nazywa się, w którym roku się urodził i z jakiego kraju pochodzi główny menedżer projektu MyBB?
Chris Boulton, ur. 1987, Australia

5. Kolejna po MyBB 1.4 wersja skryptu zawierająca nowe funkcje oznaczona będzie numerem:
a) 1.6
b) 1.5
c) 2.0
d) 1.4.1

6. Bez dodatkowych pluginów, MyBB nie posiada funkcji:
a) kalendarza
b) dodawania załączników
c) szybkiej odpowiedzi
d) shoutboksa

7. Za pośrednictwem panelu administratora w MyBB możliwy jest eksport stylu do pliku w formacie:
a) gzip
b) xml
c) xhtml
d) jpg

8. Jak nazywają się dwa tryby edycji arkuszy CSS dostępne za pośrednictwem panelu administratora w MyBB?
(podaj nazwy używane w spolszczeniu wydanym przez MyBBoard.pl dla MyBB 1.4.8)
tryb uproszczony, tryb zaawansowany

9. Jakiego kodowania znaków standardowo używa MyBB?
a) latin1
b) ANSI
c) iso-5593-1
d) utf-8

10. Jak nazywa się biblioteka używana przez MyBB przy generowaniu obrazków CAPTCHA w czasie rejestracji?
GD

11. Jak nazywa się seria kilkunastu motywów graficznych do MyBB 1.4.x autorstwa Justina S.?
a) Air
b) Fresh
c) Afresh
d) Crash

12. Jakie typy dodatkowych pól profilu obsługuje MyBB? (wymień co najmniej 4)
textbox, pole tekstowe, pole wyboru, pole wyboru kilku opcji, przycisk radio, przycisk zaznaczania; uznajemy też odpowiedzi po angielsku

13. Wymień dwa (inne niż MySQL) systemy baz danych, na jakich MyBB może pracować.
PostgreSQL, SQLite

14. Podaj rozwinięcie skrótu: chmod
change mode

15. Ile funkcji jest zdefiniowanych w pliku inc/functions.php w MyBB? Podaj dokładną liczbę.
127

16. Jak nazywa się uzywana w kodzie źródłowym MyBB stała zawierająca prefiks nazw tabel bazy danych? Podaj dokładną nazwę.
TABLE_PREFIX

17. W MyBB możliwe jest banowanie:
a) kont użytkowników
b) adresów IP
c) adresów e-mail
d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

18. Czy MyBB udostępnia możliwość zdefiniowania niestandardowych narzędzi moderatorskich?
a) Tak, dla wątków i dla postów
b) Tak, tylko dla wątków
c) Tak, tylko dla postów
d) Nie
Dużo osób miało problem z pytaniem 16., a mianowicie odpowiedzi padały: define, mybb, mybb_.

define to funkcja ustalająca stałą o podanej nazwie, zaś mybb i mybb_ to właśnie wartość, która została przypisana TABLE_PREFIX.
O kurde... Nie spodziewałem się tego. Myślałem, że wypadnę na końcu :P
No i właśnie przy tym szesnastym pytaniu byłem zielony.


Użytkownicy przeglądający ten wątek:

1 gości