Klanowicze znają tego CMS'a, a ci co są zieloni już wyjaśniam
Cytat:Jest to klanowy CMS pozwalający na różne rzeczy np.:Ustalanie Meczy, Pisanie newsów (jak w zwykłym CMS'ie bywa), Tworzenie Dywizji i inne.
Stworzyłem integrację dzięki programistom Webspell-Support.pl a Tłumaczami MyBBoard.pl <-- Podziękowania dla nich

1. Edytujemy plik w CMS'ie latesttopics.php i całą jego zawartość zamieniamy na.
Listing 1:


<?php
//Zmiany od tego momentu są dozwolone
//Proszę wpisać tu dane zamiast gwiazdek
$databaseip_forum = '*'; //lokalizacja bazy danych
$databasename_forum = '*'; //nazwa bazy do forum
$username_forum = '*'; //nazwa uzytkownika
$password_forum = '*'; //hasło
$lim = 10; //ilość tematów ostatnio napisanych
$catname = 'board' //katalog forum
$maxboardtitlechars = 20; //liczba znaków ukazywana w temacie
//koniec zmiany od tego momentu nie grzebiemy. Możecie coś zepsuć
$link = mysql_connect ($databaseip_forum, $username_forum, $password_forum);
if (!$link) die('Nie mozna sie polaczyc: mysql_error()');

mysql_select_db ($databasename_forum, $link);
mysql_query('SET NAMES UTF-8');
$sql = mysql_query("SELECT tid, subject, lastposter FROM threads ORDER BY mybb_threads.lastpost DESC LIMIT 0, $lim ");

echo "<table width=\"100%\">";
while(list($tid,$subject,$username) = mysql_fetch_row($sql))
{
$title=substr($subject, 0, $maxboardtitlechars);
if(strlen($title) > $maxboardtitlechars)
{
$title.='...';
$tmptile=$title;
};
$name=$username;
echo "<tr><td><a href=\"/$catname/showthread.php?tid=$tid\" title=\"$tmptile\">$title</a></td><td align=\"right\">$name</td></tr>";
};
echo "</table> ";
mysql_close($link);
?>

To był przykład bez sub-domeny pod katalogiem /$katalog_forum
a teraz przykład z sub-domeną:
Listing 2:

<?php
//Zmiany od tego momentu są dozwolone
//Proszę wpisać tu dane zamiast gwiazdek
$databaseip_forum = '*'; //lokalizacja bazy danych
$databasename_forum = '*'; //nazwa bazy do forum
$username_forum = '*'; //nazwa uzytkownika
$password_forum = '*'; //hasło
$subname = 'forum'; //początkowa nazwa subdomeny
$lim = 10; //ilość tematów ostatnio napisanych
$maxboardtitlechars = 20; //liczba znaków ukazywana w temacie
//koniec zmiany od tego momentu nie grzebiemy. Możecie coś zepsuć
$link = mysql_connect ($databaseip_forum, $username_forum, $password_forum);
if (!$link) die('Nie mozna sie polaczyc: \"mysql_error()\"');

mysql_select_db ($databasename_forum, $link);
mysql_query('SET NAMES UTF-8');
$sql = mysql_query("SELECT tid, subject, lastposter FROM threads ORDER BY mybb_threads.lastpost DESC LIMIT 0, $lim ");
echo "<table width=\"100%\">";
while(list($tid,$subject,$lastposter) = mysql_fetch_row($sql))
{
$title=substr($subject, 0, $maxboardtitlechars);
if(strlen($title) > $maxboardtitlechars)
{
$title.='...';
$tmptile=$subject;
};
$name=$lastposter;
echo "<tr><td><a href=\"http://$subname.".$_SERVER['HTTP_HOST'] ."/showthread.php?tid=$tid\" title=\"$tmptile\">$title</a></td><td align=\"right\">$name</td></tr>";
};
echo "</table>";
mysql_close($link);

?>


2. Na stronie głównej wklejamy
Listing 3:

<?php include("latesttopics.php");
include("_mysql.php");
mysql_connect($host, $user, $pwd) or system_error('BŁĄD: Nie można połączyć się z serwerem MySQL');
mysql_select_db($db) or system_error('BŁĄD: Nie można połączyć się z bazą danych "'.$db.'"');?>


Jeżeli będą jakieś problemy proszę je zgłaszać. Sprawdzone w 100% działa

Lista Zmian:
  • Możliwość zmiany ilości ukazywanych postów - dodano wiesz $lim = domyślnie:10
  • W Listing 1 możliwość wpisania lokalizacji forum - co niektórzy forum dają pod katalogiem board
  • Dodano drugi przykład kiedy mamy forum podpięte pod subdomenę - Listing 2
  • Sortowanie według: Zmodyfikowany - Użyto tabelę mybb_threads