Użytkowniku, jeżeli dokonałeś tłumaczenia pluginu i chcesz się z nim podzielić z innymi użytkownikami MyBB - umieść go w dziale Download - Tłumaczenia.


Najczęściej zadawane pytania (ostatnia aktualizacja: 25 sierpnia 2011)


Jak dodać tłumaczenie do działu Download?
Tłumaczenie najpierw umieść jako załącznik do swojej wypowiedzi. Załącznik powinien mieć postać archiwum ZIP z odtworzoną strukturą katalogów (razem z katalogami inc/languages/polish). Następnie z listy Plik w sekcji Informacje o pliku wybierz załadowany załącznik. Wypełnij wszystkie pola oraz szablon wiadomości.

W jakim formacie powinno zostać załadowane tłumaczenie?
Tłumaczenie powinno zostać załadowane jako archiwum zip, w którym powinna zostać zachowana struktura katalogów.

W jakim standardzie kodowania powinny być zapisane pliki mojego tłumaczenia?
Wszystkie pliki tłumaczenia, ze względu na obecność w nich liter charakterystycznych dla polskiego alfabetu, muszą być zapisane w standardzie kodowania UTF-8 bez BOM (Jak to zrobić?).

Czy moje tłumaczenie zostanie umieszczone w dziale Download od razu po jego wysłaniu?
Tak, Tłumaczenia publikowane są od razu po ich wysłaniu.

Czy za moje tłumaczenie mogę pobierać opłatę?
Udostępniając tłumaczenie bezpośrednio w serwisie MyBBoard.pl nie możesz pobierać za nie opłaty.

Czy moje tłumaczenie mogę umieścić na zewnętrznym/darmowym serwerze hostującym pliki?
Nie. Serwisy hostujące pliki często usuwają pliki po kilkudziesięciu dniach. Aby uniknąć takich sytuacji, tłumaczenia powinny być umieszczane jako załączniki do postów.

Jakie informacje muszę podać publikując tłumaczenie?
W temacie wątku wpisz samą nazwę pluginu. Przykład: Testowy plugin. Wersja pluginu zostanie automatycznie dołączona do tematu wątku gdy wpiszesz ją w polu Wersja: w sekcji Informacje o pliku i opublikujesz wątek.
W treści posta uzupełnij szablon, a następnie wszystkie pola w sekcji Załączniki. Wymaganymi informacjami są między innymi informacje o:
  • oryginalnym autorze i wersji pluginu
  • autorze tłumaczenia
  • licencji tłumaczenia
Należy wypełnić również pola poniżej sekcji "Załączniki".

Czy mogę udostępniać tłumaczenia płatnych pluginów?
Tak, o ile autor pluginu na to zezwolił i/lub udostępniasz same pliki językowe. Udostępnienie tłumaczenia wraz z plikami, które mogłyby umożliwić uruchomienie pluginu bez wnoszenia za niego opłaty, zostaną odrzucone.